Kategoriler
Ekonomi Dünyası

Toplam Kalite Yönetimi – TKY

Üretilen bir mal veya hizmetin kalitesini artırmaya yönelik olmak üzere bir işletme içinde yer alan bütün unsurların topluca seferber edilmesi anlamına gelir. Bu yolla hem müşterilerin beklentilerinin aşılması, hem ekip çalışmasının desteklenmesi ve hem de tüm üretim sürecinin sürekli gözden geçirilmesi hedeflenir.

TOPLAM KALİTE YÖNETİMİNİN İLKELERİ:
ilkelerin ilk sırasında, ‘müşteri odaklı olmak’ gelir. Bir yandan, işletmenin ürettiği mal ve hizmetleri kullanan veya tüketen ‘dış müşteriler’, diğer yandan işletme içindeki faaliyet sürecinde kendinden önceki aşamanın müşterisi gibi değerlendirilen her bölüm, yani ‘iç müşteriler’ mutlu edilmelidir. Müşterinin hızla değişebildiği, giderek isteklerini artırdığı, nazlı ve eleştirel olduğu gözden uzak tutulmamalıdır. Unutulmamalıdır ki ‘müşteri velinimettir’.

ilkelerden biri de ‘karşılıklı faydaya dayalı tedarikçi ilişkilerini gözetmek’tir. işletme ve tedarikçiler arasında kurulacak güvene dayalı bir işbirliği; rekabet gücünü artıracak girdilerin en ekonomik ve en hızlı şekilde işletmeye sağlanmasının yolunu açar.

Bir başka ilke de ‘çalışanların katılımı’dır. insan, bir işletmedeki en dinamik güçtür. Üretimde verimliliğin sağlanmasında en kolay harekete geçirilebilecek unsurdur da aynı zamanda. Makineleri ve malzemeleri, rakipler dahil bütün işletmeler satın alabilir. Ama üretimde asıl farkı yaratan ve yaptığı işe deneyimini, heyecanını ve yaratıcılığını katan sadece insandır. Bunun bilincinde olan işletmeler, çalışanlara yaygın ve sürekli eğitim ile geliştirme programları uygular, problem çözümünde onların enerjisinden yararlanmasını bilir. Beyinlerini, yüreklerini ve bederilerini işletmenin gelişimi için bir araya getiren çalışanlar da bunun karşılığında, gösterdikleri performanslarının ödüllendirilmesini bekler.

‘Liderlik’, TKY’nin önemli ilkelerindendir. Bir işletmede yöneticilik ve liderlik her zaman üst üste çakışan konumlar olmayabilir. Genel yönetici tanımı; belli bir sürede, değişken çevre koşullarında, bir takım amaçları gerçekleştirmek üzere para, araç-gereç, makine vb üretim araçlarıyla, insan işgücünü uyumlu bir şekilde bir araya getiren ve çalıştıran kişi olarak yapılır. Lider ise; bir kuruluşun amaçlarını gerçekleştirme ya da bu amaçları değiştirmek için yeni bir yapı ve yöntem başlatan kişidir.

Yönetici yönetir, lider yönlendirir. Yönetici var olan düzeni sürdürür, oysa lider yenilik peşinde koşar. Yönetici otoritesini statüsünden alırken, liderin otoritesi kendindendir. Yönetici tüm yetkileri elinde toplar, lider altındakilere de yetki verir. Yönetici itaat isterken, lider katılımdan yanadır. Yönetici planlara aşın bağlıdır, lider ise alternatif yaklaşımlara açık bir tutum sergiler. Yönetici için belirlenmiş amaçlar yeterlidir ama lider yeni amaçlar ortaya koyar. Yönetici işi doğru yaparken, lider doğru iş yapar. Yönetici denetleyicidir, lider güven duyar. Burada açıkça görülen o ki, işletmeler daha çok aşağıdan yukarı doğru örgütlenen yapıların yarattığı ‘lider’ kavramına, kendi örgütlülükleri içinde yer vermekten yana. Bir işletme içinde yönetici ve liderin ayrı ayrı kimseler olduğunu düşünebilmek mümkün mü? Elbette, işletmeler yöneticilerinin liderlik niteliğini taşıyan insanlardan oluşmasını tercih edeceklerdir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.