Kategoriler
Genel Konular

Planlama Özellikleri ve Sorunları

PLANLAMANIN ÖZELLİKLERİ:

■ Planlama bir seçim ve tercih sürecidir.

■ Planlama bir karar sürecidir.

■ Planlama geleceğe dönüktür.

■ Planlama kapsamlı ve devamlı bir faaliyettir.

■ Firmanın sahip olduğu kaynaklar (araçlar, binalar, hammadde, insan, verimli kapasite, satışlar, halkla ilişkiler gibi)

■ iş sürecinin yapısı ve önemi

■ Kısmen teknolojik, ticari, finansal ve diğer koşullara bağlı olan geleceğe ilişkin eğilimler.

PLANLAMA SORUNLARI:

Planlama eyleminde en büyük güçlük, planların hazırlandığı sırada isabetli bir biçimde öngörülememesi durumunda ortaya çıkar. Çünkü planlamanın başarısı, zor da olsa büyük ölçüde isabetli bir öngörüye bağlıdır. Gelecekte bir takım ‘belirsizlik’ ve ‘risk faktörleri’ ile karşı karşıya gelinmesi, öngörüyü güçleştiren en önemli nedenlerdir, işletme yöneticileri, belirsizlik faktörlerinin etkilerini yok etmede veya hiç olmazsa bunların etkilerini asgariye indirmede birçok önlemler alabilirler, işletmede iyi bir muhasebe, bütçeleme sisteminin varlığı ve sağlıklı istatistiksel verilerin olması, durum değerlendirmesinde ve gelecekteki belirsizlikleri öngörüde yardımcı olur. Bunların yanında bilgi miktarını da artırmak gerekir.

Yönetici ve planlayıcı, planın yapılmasında koordineli çalışmak durumdadırlar. Yönetici vereceği kararlarla planlamanın yönünü çizer, planlamacı da yöneticinin verdiği kararlar doğrultusunda bilgileri analiz eder ve zenginleştirir. Mevcut durumları değerlendirerek alternatif koşullar geliştirip bunların sonuçlarını değerlendirir. Ancak yönetici de plan çalışmalarına katkısının olmasını ister. Aksi taktirde plan çalışmalarını benimsemez, ‘kendi dışında hazırlanmış planları yetkisinin elinden alınması şeklinde’ yorumlar. Bu da planlamanın hazırlanmasında yaşanacak sorunlardan bir başkasıdır.

Planlama aşamaları sırasında başka sorunlar da ortaya çıkabilir. Örneğin aşamalar diğer işletmelerden kopya ediliyorsa veya daha önceki klasik <plan\ar örnek alınıyorsa, bu planlar sonuç vermeyebilir. Planların başarılı olması, günümüz ve işletme koşullarına uyumlu olması ya da uyumlu hale getirilmesiyle mümkündür.

İşletme içinde yaşanabilecek sorunlardan biri de yapılan planların çok sık değiştirilmesidir. Bu, organizasyon içinde yer alan bireyler tarafından planın benimsenmesini zorlaştırır ve geçerliliğini azaltır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.