Güneydoğu’da yıllardır devam eden
bölücü faaliyetlerin arkasında Marksist-Leninist-Komünist ideoloji
bulunmaktadır. Bu ideolojinin temeli ise Darwinizm’e dayalıdır ve terörün bu
teori olmadan yaşam alanı bulması olanaksızdır. Darwinizm’in olmadığı yerde
materyalizm olmaz. Materyalist fikrin olmadığı yerde komünist yapılanma olmaz.
Komünizmin olmadığı yerde de PKK olmaz!

PKK Darwinist, komünist ve ateist bir
terör örgütüdür.  Kuran ahlakı ve bu
ahlakın sağlayacağı tüm güzelliklere karşıdır. Bir haber programında küçük
yaştaki masum Kürt çocuklarının beyninin PKK tarafından nasıl yıkandığına şahit
olmuştuk. Askeri düşman, teröristleri de kurtarıcı olarak gösterip, küçücük
çocukları din ahlakından uzaklaştırıp ateist telkinlerle yetiştiren PKK,
terörist olarak yetiştireceği masum kürt evlatlarına önce diyalektik
materyalizm ve bu felsefenin temelini oluşturan Darwinist eğitimi vermektedir.
PKK’nın bu Darwinist fikri çalışmalarına karşılık, ülke çapında Anti-Darwinist
çalışmalar yapılması şarttır.

Darwinizmi benimseyen Avrupa, kendisiyle aynı felsefi inanca sahip olduğu için
PKK’yı tüm gücüyle desteklemektedirler. Terör eylemlerinin başladığı 1980
yılında doğan bebekler, bugün PKK’nın ateist olarak eğittiği militanlar olarak
eylemler yapar hale gelmişlerdir. Anti-Darwinist propogandaya o zamanlarda
başlanmış olsaydı bugün terör diye bir konumuz kalmayacaktı.

 

PKK’nın materyalist yapısına karşın
Doğu’daki kürt kardeşlerimiz son derece dindar, ahlaklı, misafirperver, ve
kaliteli insanlardır. PKK ile müslüman Kürt kardeşlerimizi iyi ayırt etmek gerekir. PKK’nın kendisine mekan
edindiği topraklarda yaşayan bu güzel ahlaklı vatandaşlarımızı koruyup kollamak
ve ihtiyaçları olan desteği vermek hepimizin sorumluluğudur.

Terörle
Fikri Mücadele Nasıl Yapılmalı?

Sivrisineklerle tek tek
mücadele etmek çözüm değildir. Çözüm, sineklerin oluşmasına sebep olan
bataklığı kurutmaktır. O da silahla, topla, tüfekle olmaz. Zira 100 terörist
öldürürseniz de, aynı kafada yüzlercesi olduğu sürece hiç bir sonuç
alınamaz.  PKK ile yapılacak fikri
mücadele, örgütün psikolojisini alt üst edecektir. Fikirlerine dayanak
bulamadıklarında, bunun propagandasını da yapmaktan vazgeçeceklerdir. PKK,
Darwinizm ve materyalizm olmadan komünist propaganda yapamaz. Komünist
propaganda yapamayınca taraftar bulamaz. Taraftar bulamayınca da gücünü
kaybeder ve yok olur.

PKK ile fikri mücadele konusunda fert, toplum, kurum ve devlet olarak herkese
ayrı ayrı görev düşmektedir.

*
Devletimiz; Türk halkının komünizm, materyalizm ve Darwinizm’e karşı
bilinçlenmesini sağlayacak sosyal politikalar oluşturarak veya bu konuda ehil
sivil toplum kuruluşlarını desteklemelidir.

*
Devlet televizyonlarında ve okullarında Darwinist telkinler yapılmamalı, aksine
Darwinizm’in bilimsel olarak geçersizliği ve insanlığın başına getirdiği
belaların anlatıldığı programlar yapılmalıdır.

*
Basın yayın kuruluşları; kardeşliği, sevgiyi, merhameti ve inanç birliğini esas
alan yayınlar yapmalıdır.

* Köşe
yazarları; anti-komünist propagandaya devam ederek, teröre öldürücü darbenin
vurulmasında iş birliği içinde hareket etmelidirler.

*
İnternette, sosyal paylaşım sitelerinde ve sosyal ortamlarda bu konunun
öneminden bahsedilmelidir.

*
İmkanı olanlar gerekirse reklam panolarına ve gazetelere Anti-Darwinist
mücadelenin önemine dikkat çeken ilanlar vermelidir.

 

Bölücü
örgüt şunu çok iyi bilmektedir ki; İslam ahlakını benimsemiş Türk toplumunda
muvaffak olmaları imkansızdır. Bu gerçeğin farkında olan ilgili odaklar, bütün
güçleriyle (diziler, şarkı sözleri, magazin programları ile…) milletimizi
imanından, ahlakından koparmaya çalışmakta, Darwinist dünya görüşünü
yerleştirmeye gayret etmektedirler. Darwinizm’in daha çok taraftar bulması,
PKK’nın yeni insan kaynağı elde etmesi demektir. Bu nedenle yapılan her türlü
Darwinist propoganda, doğrudan terör örgütünü fikri anlamda güçlendirip,
beslemektedir. Ateist – Komünist bölücü propagandaya karşı Yaratılışçı,
milliyetçi, üniter devleti ve milli manevi değerleri savunan bir karşı
propaganda şarttır. Bu propagandaya toplumun tüm kesimlerinin destek olmaları,
teröre öldürücü darbe vurulana kadar bunu kararlılıkla sürdürmeleri ülkemizin
geleceği açısından son derece önemlidir.

 

İbrahim Akın

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here