Kategoriler
Web Site Tanıtımları

İngilizce Öğrenmede Pratik Eğitimin Önemi

Yazı dili ve konuşma dili arasında büyük farklılıklar bulunmaktadır. Bu sebeple çok iyi akademik makaleler yazabilecek seviyede İngilizce bilen insanlar bile konuşma konusunda sıkıntılar yaşayabilmekte veya kendini gereksiz uzun cümlelerle anlatmaya çalışırken hatalar yaparak karşıdaki insan için anlamsız kelimeler söyleyebilmektedir. pratik İngilizce cümleler öğrenerek konuşma dili ve yazı dili arasındaki farklılıkları tespit edebilir ve konuşma dilinde neleri kullanmanız gerektiğini saptayabilirsiniz. Yazı dilinde ve akademik makaleler içerisinde çok anlamlı olan kelimeler ve cümle yapıları konuşma dilinde oldukça uzun olmanın yanı sıra genellikle çok ağır kelimeler olduklarından dolayı anlamsız kalabilmekte ve cümlelerin ağırlığı sebebiyle konuşmanızı zorlaştırmakta ve sizi konuşmaktan soğutabilmektedir. Örneğin; normalde chicken tavuk anlamına gelmektedir fakat konuşma esnasında You’re a chicken dediğinizde sen bir tavuksun demiş olmuyor aksine karşıdaki insanın ödlek olduğunu söylemiş oluyorsunuz. Yani yazı dilinde farklı anlamlar taşıyabilecek cümleler pratikte tonlamanın da etkisiyle farklı anlamlar kazanabilmektedir. Öğreneceğiniz pratik cümleler sayesinde konuşmanızı hızlandırmanın yanı sıra renklendirebilir ve daha akıcı hale gelmesini sağlayabilirsiniz. Yazı dilinde her şeyi uzun uzadıya anlatmanın aksine konuşma dilinde daha kısa cümleler tercih edilmekte ve kısa cümlelerle ilerleyecek uzun muhabbetler hedeflenmektedir. Yani İngilizcenizi geliştirmek için pratik yapmanız ne kadar önem taşıyorsa pratik cümleleri öğrenmeniz de aynı oranda önem taşımaktadır. Pratik yapıları öğrenmeniz aynı zamanda konuşma esnasında hız kazanmanızı ve yapacağınız konuşmaların daha eğlenceli olmasını sağlamaktadır. Uzun ve sıkıcı konuşmalar yapmaktan kimse hoşlanmaz ve aynı zamanda tıpkı eski İstanbul sakinlerinin konuşmalarını anlamak ne kadar zorsa yazma dili ile İngilizce konuşmaya çalışan birisini anlamak da aynı oranda zordur. Her iki durumda da kişiler için kulak aşinalığı çok bulunmayan yapılar kullanılmakta, çok yaygın olmayan kelimeler kullanılmakta ve bu sebeple de konuşmalar oldukça sıkıcı hale gelmektedir.

Yabancı dil artık hayatlarımızda eskiye oranla daha büyük önem taşımakta ve bu sebeple de dil öğrenmek isteyen kişi sayısı gün geçtikçe artmaktadır. ingilizce gramer öğrenmenin yanı sıra İngilizce konuşabilmek de büyük önem taşımaktadır. Bu sebeple sadece dil kursları İngilizce öğrenmek için yeterli bir kaynak olmaktan çıkmaktadır. Kurslarda gramer konusunda uzmanlaşabilir hatta çok iyi akademik yazılar yazabilecek hale de gelebilirsiniz fakat bu ileri derecede İngilizce bildiğiniz ve bu dili çok iyi kullanabildiğiniz anlamına gelmemektedir. İyi yazabilmek kadar akıcı ve anlaşılır bir dille konuşabilmek de büyük önem taşımaktadır. Bilindiği üzere tüm dillerde yazı dili ve konuşma dili arasında farklılıklar bulunmaktadır. Örneğin, Türkçede yazarken nasıl kurallı ve güzel cümleler kurmaya özen gösterirken konuşma dilinde daha savruk ve kısa cümleleri seçiyorsak aynı şey İngilizce yazmak ve konuşmak için de geçerlidir. Gramer bilginizi geliştirerek zaman içerisinde çok iyi yazılar yazmaya başlayabilir ve hatta yazılarınızla büyük beğeni toplayabilirsiniz fakat İngilizceyi pratiğe dökerek konuşmanızı da geliştirmediğiniz taktirde öğrenmiş olduğunuz dil her zaman yarım yahut eksik kalacaktır. Bu sebeple dili öğrenirken gramer kurallarını, yazım stillerini öğrenmenin yanı sıra geniş bir kelime dağarcığına sahip olmak ve öğrenilen kelimeleri doğru şekilde kullanabilmek oldukça önemlidir. Konuşma dilinin öneminden bahsedilse de iyi gramer bilgisine sahip olmak da oldukça zordur. Temelde İngilizce ve Türkçe gramer yapıları arasında büyük farklılıklar bulunmaktadır bu da İngilizce öğrenmek isteyen bir kişi için oldukça zorlu bir durumun ortaya çıkmasına sebep olmaktadır. Bu sebeple İngilizce öğrenmeye karar veren kimse öncelikle basit kalıpları öğrenmeli daha sonra ise gramere yavaş yavaş giriş yapmalıdır. Bir anda tüm kuralları görmek ya da öğrenmeye çalışmak beyninizin gereksiz yere yorulmasına sebep olmaktan öteye gitmeyecektir.

Yazar maffay

Bende 1 yumurta var, sende 1 yumurta var. Ben sana 1 yumurta versem, sen bana bir yumurta versen, bende 1 yumurta sende 1 yumurta olur.Bende 1 bilgi var, sende 1 bilgi var. Ben sana 1 bilgi versem, sen bana 1 bilgi versen, bende 2 bilgi, sende de 2 bilgi olur - Konfüçyüs

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.