Kategoriler
İslam Dini

İslamiyet de kadın erkek eşitliği

         Ben kendimi bildim bileli kadın erkek eşitliği problemi gündemde..Buna bağlı olarak feminist hareketler , bunun sorumlusu olarak Müslümanlığı islamı görmeler , kadınların kendilerini ispat çabaları, bu konuya yönelik kitaplar dergiler haberler..bu problem bendende yaşlı..beni bırak annemden, annemin annesinden ve hatta onun annesinden…Çünkü bu problem kadın problemi değil insanlık problemidir ve bu yüzdendir ki ilk insanla birlikte bu problemin temelleri atılmıştır..Öyle bir temel ki, günümüze kadar, modern insan diye tabir ettiğimiz bu konuda islamı suçlayan toplumun önüne tüm canlılığını koruyarak çıkmıştır.Evet yanlış duymadınız bu kendilerini modern diye tanımlayan bireyler kadın erkek eşitsizliğiyle islamiyeti bir tutmakta buna islamiyetin getirdiği yasakların sebep olduğunu düşünüp savunmaktadırlar..düşünüyolar kelimesinin yanına savunuyoları koyma gereksinimi duydum çünkü cahillikten mi yoksa art niyetlerinden midir bilinmez avaz avaz gazatelerde dergilerde programlarda bu düşüncelerini hiçbir öze dayandırmadan savunmaktadırlar..öz den kastım: bir cümleyi okursun anlarsın ve o cümleyi hiçbir geçmişle , gerçekle özdeşleştirmeden yorumunu yaparsın..teoride anlamış olursun ama aslından özünden uzaktırsın..çekirdeğe gitmek yerine çekirdeğin etrafında oyalanırsın..velhasıl bir cümleyi anlamak demek o olayın ne kastettiğini ne için öyle dediğini, ne için bazı şeyleri yasaklayıp bazı şeyleri önerdiğini yani o cümledeki hikmeti maksatını anlayabilmektir..aksi taktide; Bektaşiye, “Neden Namaz kılmıyorsun” diye sormuşlar. Bektaşi’de “Kur’an’da namaza yaklaşmayın ayeti var” cevabını vermiş. Soranlar, “Ama o ayetin başında içkiliyken namaza yaklaşmayın ifadesi var” deyince, Bektaşi, “Ben hafız değilim” cevabını vermiş. Bu kıssayı hayatına geçerin binlerce insandan biri olmaktan öteye gidemezsin..

      İslamın kadın erkek eşitiği konusunda ki çizdiği çizgiyi daha net görebilmek için İslamiyet öncesi toplumlardaki kadınların durumlarını ortaya koymalıyız..karşılaştırma yaptığımız taktirde islamiyetin bu konuda sergilediği tavırın , islamiyeti suçlayan kişilerin düşüncelerinden çok uzak olduğunu görebiliriz.İslamiyet öncesi kız çocukları utanç sebebi sayılırlar ve bu yüzden diri diri toprağa gömülürlerdir..yasak meyveyi yemeye yöneltenin Havva olduğunu düşünüp kadına şeytan gözüyle bakarlardı..kadınların miras hakkı yoktu..kadına hiçbir konuda danışışmaz..danışılmak bir kenara kadına konuşma hakkı bile tanınmıyordu..islamiyet öncesinde kadın kız çocuğu , anne , eş olarak hiçbir değeri kıymeti yoktu.İslamiyetle birlikte kadın yerlerden alınıp göklere çıkarılmış , tabi hakları olan söz hakkı ilim hakkı boşanma hakkı miras hakkı gibi bir çok hakkı eline verilmiş ve Avrupa kadını insan yerine dahi koymazken İslamiyet kadını adeta kutsallaştırılmıştır.Cennet annelerin ayakları altındadır. Sizin en hayırlınız eşlerine(kadınlara) karşı iyi davrananınızdır. Bunun yanı sıra kuran ayetlerinde kadın ve erkeğe birlikte hitap etmiştir..Emir ve yasaklarda, ödül ve cezalarda , Allah ın rahmeti ve azabında hiçbir şekilde cinsiyet ayrımına gidilmemiş..Kadın olsun erkek olsun siz hepiniz birbirinizdensini(3:195)

        İslamiyette dünyada ki her şey emanettir kendi marifetimizle bizim olmamıştır düsturu hakimdir..ırk soy sop ırk..cinsiyette bunların içindedir..kişinin kendi dahilinde olmayan meziheyetlerle övünmesi ahmaklıktan başka bir şey değildir..Övünmek veya dövünmek yersizdir..İslamiyet bu dusturuyla ayrımcılığı bastan ve kökünden kaldırmıştır.

Kategoriler
Geçmiş Tarih Genel Konular Günlük hayat İslam Dini Orta Doğu Toplumsal Konular

İslamiyetten Önce Arap Yarımadasının Durumu

İslamiyet öncesi Arap Yarımadası, diğer kıtalarda olduğu gibi karışıklık içerisindeydi. Bu bölgenin en önemli bölgeleri Hicaz, Yemen ve Necid idi. Özellikle Yemende halk için tarıma elverişli topraklar bulunuyordu. Necid bölgesinde ise hayvancılıkla uğraşılıyordu. Hicaz bölgesinde ise Mekke, Medine ve Taif şehirleri bulunuyordu, bu bölgelerden önemli ticaret yolları geçmesi onları ekonomik olarak diğer yerlerden üstün kılıyordu.

Arabistan’da İslamiyet öncesinde yıldızlara güneşlere tapma, putpereslik, Hristiyanlık, Musevilik ve Hz. İbrahimin dini olan Haniflik dinine inanan insanlar bulunuyordu.

Yaşayış şekilleri ise kabileler biçimindeydi. Her kabilenin başında şeyh adı verilen reisler bulunurdu. Kabileler aynı kökten gelen ailelerden oluşurdu.

islamiyet
İslamiyetten Önce Arap Yarımadasının Durumu