Kategoriler
Ekonomi Dünyası

Ekip Çalışması İçin Gereken Özellikler

Ekip çalışmasından istenilen sonuçların elde edilmesi, bazı ilkeler koyulduğunda mümkün olur:

■ Çalışma grubunun görevleri ve amaçları açıkça tanımlanmalıdır.

■ Çalışma ortamı rahat ve samimi olmalıdır.

■ Tartışmalar yeterli düzeyde yapılmalıdır.

■ Üyeler birbirlerini dinlemeyi bilmelidir.

■ Grup toplantılarında düşünce farklılıkları olağan karşılanmalı, tartışmacılar hoşgörülü olmalıdır.

■ Eleştirilerin ‘yıkıcı’ değil, ‘yapıcı’ olması özendirilmelidir.

■ Grup üyeleri birbirlerini duygusal açıdan da anlamaya çalışmalıdır.

■ Grup lideri, üyeler üzerinde otorite kurmaya çalışmamalıdır.

■ Liderler esnek olabilmelidir.

■ Çalışma grubu kendi faaliyetlerini kendisi denetleyebilmelidir.

■ Grup üyelerine verilen görevler açık ve anlaşılır olmalı ve görev verilen kişi tarafından kabul edilmelidir.

■ Kararlarda uzlaşma sağlamaya önem verilmelidir.

■ Toplantılarda kurallar ve davranışlar uygun olmalıdır.

■ Çalışma grubu, organizasyonda çeşitli birimler İle İşbirliği içinde çalışmasını sürdürmelidir.

■ Çalışma grubu, yürütülen çalışmaların sonuçlarına karşı sorumluluğu üstlenebilmelidir.

Kategoriler
Ekonomi Dünyası

Ekonomide Ekip Çalışması

Katılımcı yönetimlerde ekip çalışması son derece önemlidir. Ekip çalışması, ortak akıl yordamıyla organizasyon problemlerinin daha doğru bir şekilde teşhis edilmesine ve problemlere doğru çözümler bulunmasına olanak sağlar, işletme çalışanlarını aktif olarak yönetime katmanın en etkin yollarından biri, ekip çalışmasıdır. Bu sayede bilgi paylaşımı ve iletişim de artar. Özetle ekip çalışması bir işletmede daha güçlü bir enerji ve sinerji yaratarak, yenilik ve yaratıcılığı ortaya çıkarır.

Kuşkusuz, ekip çalışması iyi organize edilmez ve etkin uygulanmaz ise, bu kez organizasyonda bazı problemlerin ortaya çıkması veya var olanların daha da ağırlaşması kaçınılmaz olur. Ekip çalışması ister istemez zaman harcamayı gerektirir. Bir kişinin alacağı kararlar bir çalışma grubuna bırakıldığında elbette bir zaman gecikmesine neden olabilir. Ekip çalışmasının diğer bir sakıncası ya da dezavantajı da ekip içerisindeki bazı kişileri pasif duruma getirmesidir. Çalışma iyi yönetilemezse, ekip üyelerinden bir kısmının dışlanması tehlikesi ortaya çıkabilir. Birlikte karar almanın bir başka sakıncası ‘grup körlüğü’ olarak ifade edilebilir. Buna benzer bir sorun da ‘groupthink’ olarak ifade edilen olgudur. Burada grup üyeleri, konu üzerinde gerçekçi analizler yapmak yerine, grup uyumunun bozulmaması için anlaşma eğilimi gösterebilirler. Ekip çalışmasının kararlarına aşırı bağımlı olunması da sorun yaratabilir. Bu durumda organizasyonun, dinamizmini ve esnekliğini bir ölçüde yitirmesi söz konusu olur. Bunların dışında ekip çalışması, ekip üyeleri arasında bazı çatışmalara ve kavgalara kaynaklık edebilir. Bazı grup üyeleri fazla çalışırken, diğerleri daha az çalışabilir. Bazı grup üyeleri kendi işlerini başkalarının sırtına yıkabilirler.

Görüldüğü gibi ekip çalışması pek de sorunsuz bir katılımcı yönetim tekniği sayılmaz. Ancak, yine de pek çok olumsuz yanına karşın, ekip çalışması iyi bir şekilde düzenlendiği takdirde elde edilecek kazanımlar son derece fazladır.