Kategoriler
Geçmiş Tarih

Bedir – Uhut – Hendek Savaşları

Bedir Savaşı

Müslümanların Mekke topraklarında kaybettikleri eşyalarının karşılığı olarak, Suriye’ye giden Kureyş’e ait olan ticaret konvoyunu vurmak istemeleridir.
Müslümanlar bu ilk savunma savaşından galip gelince ilk olarak İslam Savaş Hukuku meydana geldi. Ganimetlerin eşit olarak paylaştırılması ve esirlere nasıl davranılacağı konusunda önemli kurallar uygulandı. Müslümanların etraflarındaki kabileler üzerindeki otoritesi arttı. Bunun yanında Yahudi destekçileri büyük ölçüde azaldı.

Uhut Savaşı

Müşriklerin, Bedir Savaşı’nın ve Bedir’de yaşamını yitiren Ebu Cehil’in intikamını almak istemeleridir.
Uhut Dağı çevresinde yapılan ve Hz. Hamza’nın can verdiği savaşta okçuların yerlerininden kaçarak bırakmaları üzerine Halit Bin Velit komutanlığındaki atlıların saldırısı neticesinde Müslümanlar bu savaşı kaybettiler.
Bu savaştan sonra, Yahu destekçileri yeniden artışa geçmiştir, içki ve kumar gibi kötü davranışlar yasaklanmıştır. Kureyşliler, çevrelerinde bulunan kabilelerin desteği olmadan Müslümanları yenemeyeceklerinin farkına varmıştır. Müslüman asker komutanlarının emirlerine mutlaka rivayet göstermeleri gerektiğini savaş esnasında yaşayarak tecrübe edinmişlerdir.

Hendek Savaşı

Mekkede bulunan Müşriklerin, Müslümanları tamamen yok etmek istemediklerinden çıkmıştır. Müşrikler çevreslerinde bulunan kabilelerden yardım alarak ilk defa güçlü bir şekilde taarruza geçmişler fakat Medine şehri etrafında hendek kazılıdğı için başarılı olmadan geri gelmişlerdir.
Bu savaş; en az kan dökülen savaştır, Müslümanlar’ın son olarak savunma yaptığı savaştır, İslamiyet’in yayılma hızı artmıştır, Medine’de yaşayan Yahudi halkının tamamen şehiri terk etmeleri sağlanmıştır.