WordPress admin panelinde işlem yapmak için kullanabileceğiniz ve yararlanabileceğiniz fonksiyonları bir araya getirmeye çalıştım. Böylece bir çok konuda elinizin altında bir alet çantası olmuş olacak arkadaşlar. İşiniz düştükçe girip bakabileceğiniz bu dokumanı uzun zamandan beri yazmak istiyordum ama zaman bulamıyordum. Şimdi ise tam zamanı…

WordPress yardım ve destek linklerini kaldırın

Aşağıda göreceğiniz resimdeki işaretli bölümde açılan bir menü ve yardım dokumanlarına linkler bulunuyor.

wordpress-admin-yardım-linklerini-kaldır

Bu kısmı normal üyelerinizden gizleyebilirsiniz yada hepten kaldırabilirsiniz. Bunun için aşağıdaki kodları tema klasörünüzdeki functions.php dosyası içinde uygun bir yere ekleyiniz:

function wps_admin_bar() {
  global $wp_admin_bar;
  $wp_admin_bar->remove_menu('wp-logo');
  $wp_admin_bar->remove_menu('about');
  $wp_admin_bar->remove_menu('wporg');
  $wp_admin_bar->remove_menu('documentation');
  $wp_admin_bar->remove_menu('support-forums');
  $wp_admin_bar->remove_menu('feedback');
  $wp_admin_bar->remove_menu('view-site');
}
add_action( 'wp_before_admin_bar_render', 'wps_admin_bar' );

WordPress Ekran seçenekleri alanını kaldırın

Yazı yazarken, listelerken, kategoriler yada etiketler sayfalarında üstde gördüğünüz Ekran seçenekleri kısmını kapatabilirsiniz.

wordpress-admin-ekran-seçenekleri-alanını-kaldır

Bunun için aşağıdaki kodu tema klasöründeki functions.php dosyası içine eklemeniz yeterli:

function remove_screen_options(){
  return false;
}
add_filter('screen_options_show_screen', 'remove_screen_options');

Yazı yazma editöründeki başlık kısmını değiştirme

Yazı yazarken başlık kısmında göreceğiniz hafif sönük yazıyı farklı bir şekilde değiştirebilirsiniz.

wordpress-admin-editör-başlık-alanını-değiştirme

Bunun için aşağıdaki kod kalıbını tema klasörü içindeki functions.php dosyasında uygun bir yere ekleyin, içerisindeki ‘Yeni baslik buraya‘ kısmını istediğiniz gibi değiştirebilirsiniz.

function title_text_input( $title ){
   return $title = 'Yeni baslik buraya';
}
add_filter( 'enter_title_here', 'title_text_input' );

WordPress Footer daki sol alandaki yazıyı değiştirme

Admin panelde en altda solda bulunan bu yazıyı istediğiniz gibi değiştirebilirsiniz: WordPress ile oluşturduğunuz için teşekkürler

wordpress-admin-footer-sol-alanı-değiştirme

Bunun için aşağıdaki kodu temanızın içindeki functions.php dosyasında uygun bir yere ekleyin ve kendinize göre düzenleyin:

add_filter( 'admin_footer_text', 'change_admin_footer_text' );

function change_admin_footer_text( $default_text ) {
return 'Kuazadan sevgilerle | wordpress fonksiyonlari.';
}

WordPress güncelleme uyarısını kaldırmak

Admin panelde güncelleme çıktığında uyarı vermesini engelleyebilirsiniz. Bunun için aşağıdaki kodu temanızın functions.php dosyasına ekleyebilirsiniz:

if ( !current_user_can( 'edit_users' ) ) {
 add_action( 'init', create_function( '$a', "remove_action( 'init', 'wp_version_check' );" ), 2 );
 add_filter( 'pre_option_update_core', create_function( '$a', "return null;" ) );
}

WordPress login sayfasını özelleştirin

WordPress giriş, üye ol v.s sayfalarına özel bir stil kullanabilirsiniz. Örneğin arkaplana resim ekleyerek daha değişik tasarımlar kullanabilirsiniz. Bunun için örnek demo sitesine bakabilirsiniz. Aşağıdaki php kodunu tema dosyanızdaki functions.php dosyasına eklemeniz yeterli. Eğer kendinize göre özelleştirmek niyetindeyseniz css kodlarını yoklayabilirsiniz.

function login_enqueue_scripts(){
	echo '
		<div class="background-cover"></div>
		<style type="text/css" media="screen">
			.background-cover{
				background:url('.get_bloginfo('template_directory').'/images/background) no-repeat center center fixed; 
				-webkit-background-size: cover; 
				-moz-background-size: cover; 
				-o-background-size: cover; 
				background-size: cover; 
				position:fixed; 
				top:0; 
				left:0; 
				z-index:10; 
				overflow: hidden; 
				width: 100%; 
				height:100%;
			} 
			#login{ z-index:9999; position:relative; }
			.login form { box-shadow: 0px 0px 0px 0px !important; }
			.login h1 a { background:url('.get_bloginfo('template_directory').'/images/logo.png) no-repeat center top !important; } 
			input.button-primary, button.button-primary, a.button-primary{ 
				border-radius: 3px !important; 						background:url('.get_bloginfo('template_directory').'/images/button.jpg); 
					border:none !important;
					font-weight:normal !important;
					text-shadow:none !important;
				}
				.button:active, .submit input:active, .button-secondary:active {
					background:#96C800 !important; 
					text-shadow: none !important;
				}
				.login #nav a, .login #backtoblog a {
					color:#fff !important;
					text-shadow: none !important;
				}
				.login #nav a:hover, .login #backtoblog a:hover{
					color:#96C800 !important;
					text-shadow: none !important;
				}
				.login #nav, .login #backtoblog{
					text-shadow: none !important;
				}
			</style>
		';
	}
add_action( 'login_enqueue_scripts', 'login_enqueue_scripts' );

Tema değiştirmeyi engelleme

Bazı durumlarda tema değiştirmeyi admin haricindekilere yazaklayabilirsiniz bunun için aşağıdaki kodu functions.php dosyasına eklemeniz yeterli

add_action('admin_init', 'slt_lock_theme');
function slt_lock_theme() {
	global $submenu, $userdata;
	get_currentuserinfo();
	if ($userdata->ID != 1) {
		unset($submenu['themes.php'][5]);
		unset($submenu['themes.php'][15]);
	}
}

WordPress eklentileri deaktif etmeyi engelleme

Bazı durumlarda bundan emin olmak isteyebilirsiniz. Eklentileri deaktif etmelerini engelleyin. Aşağıdaki kodu functions.php dosyasına ekleyin.

add_filter( 'plugin_action_links', 'slt_lock_plugins', 10, 4 );
function slt_lock_plugins( $actions, $plugin_file, $plugin_data, $context ) {
	// Remove edit link for all
	if ( array_key_exists( 'edit', $actions ) )
		unset( $actions['edit'] );
	// Remove deactivate link for crucial plugins
	if ( array_key_exists( 'deactivate', $actions ) && in_array( $plugin_file, array(
		'slt-custom-fields/slt-custom-fields.php',
		'slt-file-select/slt-file-select.php',
		'slt-simple-events/slt-simple-events.php',
		'slt-widgets/slt-widgets.php'
	)))
		unset( $actions['deactivate'] );
	return $actions;
}

WordPress admin panel en üste uyarı notu yazdırmak

Bazı durumlarda duyuru yada önemli bir şey olduğunda panele giriş yapanlara uyarı yada not şeklinde bir yazı gösterebilirsiniz panelde en üstde.

wordpress-admin-duyuru-ekleme

Bunun için aşağıdaki kodu kendinize göre düzenleyerek tema klasöründeki functions.php dosyasına ekleyin.

function my_admin_notice(){
  echo '<div class="updated">
    <p><strong>Duyuru:</strong> Kuazadan sevgilerle....</p>
  </div>';
}
add_action('admin_notices', 'my_admin_notice');

WordPress mail adresini değiştirme

WordPress güçlü bir yapı ancak default mail adresini değiştiremiyorsunuz. Kullanıcılarınıza gönderdiğiniz maillerde @wordpress.com şeklinde ibareyi görebilirsiniz. Bunun yerine sizin belirleyeceğiniz mail adresi ve başlığını kullanabilirsiniz. Bunun için aşağıdaki kod kalıbını kendinize göre düzenleyerek functions.php dosyasına ekleyin:

add_filter('wp_mail_from', 'new_mail_from');
add_filter('wp_mail_from_name', 'new_mail_from_name');

function new_mail_from($old) {
 return '[email protected]';
}
function new_mail_from_name($old) {
 return 'site basligi';
}

WordPress generator meta tagını değiştirmek yada kaldırmak

Bazı durumlarda güvenliğinz için wordpress versiyonunuzu saklamak isteyebilirsiniz. Ancak default wordpress sisteminde sisteminizin versiyonu meta tag şeklinde her sayfanıza eklenir. Bu kısmı kaldırmak yada farklı bir versiyon numarası yazarak hacker gruplarını oyalayabilirsiniz. bunun için aşağıdaki kodu kendinize göre düzenleyerek temanızın functions.php dosyasına ekleyin.

function change_generators() { 
return '<meta name="generator" content="WordPress 1.0" />'; 
}
add_filter( 'the_generator', 'change_generators' );

WordPress eklentisiz bakım modu uygulaması

Eklentisiz şekilde, düzenleme yaparken  sitenizi misafirlerinize kapatabilirsiniz. Bunun mantığı ise basitce die() komutununu header a ekleyerek oluyor. Kodu kendinize göre düzenleyerek temanızın functions.php dosyasına ekleyin.

function maintenace_mode() {
   if ( !current_user_can( 'edit_themes' ) || !is_user_logged_in() ) {
wp_die('Sitemiz bakıma alınmıştır..');
}
}
add_action('get_header', 'maintenace_mode');

WordPress yorum alanından website url kısmını kaldırma

Ziyaretçilerinizin yorum kısmından linklerini paylaşmalarını engelleyebilirsiniz. Bunun için aşağıdaki kodu temanızın functions.php dosyasına ekleyin:

add_filter('comment_form_default_fields', 'unset_url_field');
function unset_url_field($fields){
  if(isset($fields['url']))
    unset($fields['url']);
    return $fields;
}

WordPress yazı içine eklenen resimleri lightbox ile açtırmak

Yazıların içine eklediğiniz resimleri kolayca lightbox ile açtırabilirsiniz. Ancak bunu yapabilmeniz için lightbox uygulamasını sisteminize eklemeniz gerekli. eklediğini lightbox  uygulamasının kullandığı rel tagınıda kod içerisinde düzenleyebilirsiniz. Yine bu konuda tema dosyanızdaki functions.php dosyasına ekleyebilirsiniz.

add_filter('the_content', 'my_addlightboxrel');
function my_addlightboxrel($content) {
    global $post;
    $pattern ="/<a(.*?)href=('|\")(.*?).(bmp|gif|jpeg|jpg|png)('|\")(.*?)>/i";
    $replacement = '<a$1href=$2$3.$4$5 rel="lightbox" title="'.$post->post_title.'"$6>';
    $content = preg_replace($pattern, $replacement, $content);
    return $content;
}

WordPress sayfalarınız için QRcode resmi ekleyin

Sayfalarınız ve yazılarınız için otomatik qrcode resmi oluşturabilirsiniz. Aşağıdaki kodu page.php yada single.php sayfalarında istediğiniz yere ekleyin (loop içinde):

<img src="http://api.qrserver.com/v1/create-qr-code/?size=100x100&data=<?php the_permalink(); ?>" alt="QR: <?php the_title(); ?>"/>

Şimdilik bu kadar, uygulamaların ve kodların devamı gelecek. daha aklımda bir çok konu mevcut. Yukarıdaki dökumanı hazırlarken yararlandığım siteler ve linkleri aşağıda listelenmiştir. Emekleri için kendilerinede ayrıca teşekkür ediyorum:

 • http://wpsnipp.com
 • http://www.wprecipes.com
 • http://www.catswhocode.com

9 YORUMLAR

 1. Güzel ipuçları vermişsiniz sormak istediğim birşey var; Admin sayfasında listelenen makale sayfa sayısı değiştirilemez mi ? toplu işlemlerde bu çok büyük avantaj sağlayabilir.

  Teşekkürler.

 2. merhaba wordpress sitem.de bir sıkıntı var yardım edebilirmisiniz
  adminle giriyorum kategorilere ekleme yapamıyorum yanda yazar ekicem ismini daha önce kolayca ekleyebiliyopdum. Yakın zamanda bir yazar ekledim sekondere ve primace, fakat şimdi ilk yaptıgım haber o yazar sayfasına atıyor. Yani öncelikle katagori ekleme yardımı istiyorum yardım edebilrmisiniz

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.