Kategoriler
Ekonomi Dünyası

Verimlilik Nasıl Arttırılabilir ?

Eğer bir öğrenci; öğrenmeye hazırsa, niçin öğreneceğini biliyorsa, planlı çalışıyorsa, dikkatini konu üzerinde yoğunlaştırıyorsa, anlama gücünü geliştiriyorsa, öğrendiklerini aklında tutuyorsa, iyi ve hızlı oku-yabiliyorsa, ödev hazırlama konusunda yetkinse, sınavda başarılı olmanın yollarını kavramışsa, verimliliği daha da artar.

Bir işletme söz konusu olduğunda elbette faklılıklar vardır. Ürünlerin tasarımı ve bileşimleri sık sık gözden geçirilerek, pazar araştırmalarıyla edinilen tüketici eğilimlerine uygun olarak değişikliğe gidilir. Örneğin cep telefonlarının üretimi çok yakın tarihte başlamasına karşın, tasarımlarında epeyce değişiklik yapılmıştır. Kolaların ‘şekersiz’ olan çeşitleri ‘her ne kadar yanıltıcı bulunup reklâmları yasaklanmışsa da’ şu günlerde raflarda çokça yer kaplamaktadır, işte bu türden değişiklikler imalatı kolaylaştırıcı, maliyeti düşürücü, üretim akışını hızlandırıcı nitelikte ise verimlilik artar. Aynı ürün daha kısa sürede, daha az girdi kullanarak, daha ucuz üretilir ve daha çok satar.

Çağımızın, bilimsel ve teknolojik gelişmeler çağı olması, üretim sürecinde ve üretim tekniklerinde birçok yeniliklere yol açıyor. Bunlar da verimliliği doğrudan etkileyen faktörler. Bilimsel ve teknolojik gelişmelere ayak uydurabilen ülkeler, verimlilik artışında da başarı sağlayabilirler.
Üretim sürecinin kapsamında yapılacak değişiklikler de verimliliği artırıcı etki yaparlar. Örneğin, kullandığı hammaddeden vazgeçip onun yerine sadece yarı/mamul alıp işleyen bir işletme, bu yolla maliyeti ve riski fazla ünitelerini devreden çıkararak, verimliliğini artırmış olur. Artık inşaatlarda çimento + kum + su kullanılarak beton yapmak yerine, hazır beton kullanmayı müteahhitler bunun için tercih ediyorlar. Baklava böreği çok seven toplumumuzda, anneler oklavayla yufka açmak yerine, hazır yufka kullanarak emek ve zaman tasarrufu da sağlamış oluyorlar üstelik.

Verimlilik, örgütlenme ve yönetimde gelişmeler sağlamak yoluyla da artırılabilir. Amaçlanan hedeflere ulaşmak için yararlanılan araçların seçiminde, yerleşme planında, malzeme naklinde, üretim planlamasında, bilançoya yansıyacak aktif ve pasif varlıkların yönetilmesinde ve tabii en önemlisi insan yönetiminde başarılı olan işletme, verimlilik düzeyini de hızla yükseltir.

Üretimde kapasite kullanımı da verimliliği belirleyen faktörler arasında yer alır. Makine ve teçhizattan oluşan sabit sermaye kapasitesi ile işgücü, kısa sürede önemli miktarlarda artırılıp azaltılamaz. Düşük kapasite ile uzun süre çalışan bir işletmede yüksek verimlilik sağlanamaz
elbette. Kimi zaman ithalatta yaşanan darboğazlar, enerji sıkıntıları, işçi-işveren anlaşmazlıkları da verimlilik üzerinde olumsuz sonuçlar yaratır, işletme kapasite kullanımını artırmaya başladığı andan itibaren, verimlilik göstergeleri de yükselir.

Üretim girdilerinin kalitesi, işletme verimliliğine aynen yansır. Kalitesiz girdiler, üretimde aksamalara, önceden belirlenmiş standartlardan sapmalara yol açarak verimlilik üzerinde olumsuz etki yaratır, insan gücü verimlilikte yine önemini vurgular. Eğitimli, sağlıklı beslenen, iş kazalarından ve meslek hastalıklarından korunmuş, sorunlarını çözme yeteneğine sahip bir işgücü, yüksek verimliliğin başlıca güvencesidir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.