Kategoriler
Eğitim - öğretim Geçmiş Tarih Günlük hayat Öğrenci Konuları

Tarihin Sınıflandırılması – Tarihin Özellikleri

Tarihin ilgi alanı, zamanı ve konuları oldukça geniş olduğu için, geçmişin incelenmesini kolaylaştırmak amacıyla tarih; zamana mekana ve konuya göre sınıflandırılmaya tabi tutulmuştur.

a) Zamana Göre Sınıflandırma

Tarihin yüzyıl, ilkçağ, ortaçağ gibi zamana göre sınıflandırılmasıdır. Amaç, tarihin incelenmesini ve öğrenilmesini kolaylaştırmaktır.
b) Mekana Göre Sınıflandırma
Bu ayrımda yer yani coğrafya göz önüne alınmıştır. Örneğin, Asya, Anadolu, Mezopotamya, Mısır, Çin, vs.

c) Konuya Göre Sınıflandırma

Tarihin; Hukuk Tarihi, Kültür Tarihi, Tıp Tarihi, Siyasi Tarih gibi sınıflandırılmasıdır.

Tarihin Yöntemleri

Tarih bilimi, kanunları olmayan bir bilimdir ve bilgilerini toplarken şu metodları kullanır.
Kaynak Bulma : Konuyla ilgili yazılı veya yazısız belgelerin tesbit edilmesi işidir.
Belgelerin Analizi : Konuya ilişkin bilgilerin ayrıştırılması işidir.
Kritik Yapma : Belgelerdeki bilgilerin, karşılaştırılma yoluyla doğruluğunu tesbit etme işidir.
Bilgilerin Sentezi : Edinilen bilgilerin doğru olduğuna karar verilen son aşamadır.

Tarihin Özellikleri

Tarafsızlık ilkesi yani objektiflik ilkesi göz önünde bulundurulmalıdır.
Olaylar, meydana geldiği günün şartlarına göre değerlendirilmelidir.
Deney ve gözlem metodu uygulanmaz.
Tarihi bilginin kesin doğruluğu yoktur. Yeni bulgular, eski bilgileri değiştirebilir de, doğrulayabilir de. Bu yüzden tarih bilimi dinamik bir yapıya sahiptir.
Olayları belli yöntemlerle inceler ancak belli yasaları yoktur. Her sebep daima aynı sonucu doğurmaz.
Olayların benzerleri yaşanabilir ancak asla aynen tekrarlanmazlar.

Tarihe Yardımcı Bilim Dalları

Kronoloji : Zaman Bilimi
Coğrafya : Yer Bilimi
Arkeoloji : Kazı Bilimi
Kimya : Fosil Bilimi
Filoloji : Dil Bilimi
Paleografya : Eski Yazı Bilimi
Epigrafya : Kitabeler Bilimi
Nümizmatik : Para Bilimi
Antropoloji : Irk Bilimi
Etnografya : Kültür Bilimi
Diplomatik : Siyaset Bilimi
Sosyoloji : Toplum Bilimi
Jenoloji : Soy Kütüğü

“Tarihin Sınıflandırılması – Tarihin Özellikleri” için bir yanıt

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.