Çin Uygarlığı

Çin’de hayat Yontma Taş Devri’nde başlamıştır. Her ne kadar dışarıya kapalı bir özelliğe sahipse de Türkler başta olmak üzere Tibet, Hint, Tunguz ve Moğollardan etkilenmişlerdir.
Budizm’den ötürü mimari, taş ve maden azlığından dolayı seramikçilik, ipek böcekçiliğinden dolayı da dokumacılık oldukça gelişmiştir.
Dinleri daha çok felsefi görüşlere dayalıdır.
Tarihi ticaret yolu olan İpek Yolu buradan başlar.
Dünya uygarlığına pusula, barut, matbaa, kağıt, mürekkep gibi önemli buluşları kazandırmışlardır. Çin’deki bu buluşlardan; barutun , derebeyliğin sona ermesine, pusulanın, coğrafi keşiflere yapılmasına, kağı ve maatbaanın ise Rönesans ve Reform Hareketleri’ne neden olmuştur.
Askeri alanda Türklerin etkisinde kalmışlar ve Türk akınlarından korunmak için Çin Seddi’ni inşa etmişlerdir.

Hint Uygarlığı

Sint Kavmi’ni bölgeden çıkararak Hindistan’a yerleşen Ariler, burada önemli bir uygarlık kurdular.
Başlıca geçim kaynakları tarımdır.
Göçlere ve istilalara açık bir bölgede kurulmuş olmaları ve çok fazla etnik çeşitliliğe sahip olmaları nedeniyle uzunca bir süre siyasal birlik sağlayamamışlardır.
Sanskritçe adında bir alfabe çıkarmışlardır.
Doğruluk, bilgelik, saflık, düşünme ve nefsi sürekli ıslah yoluyla sonsuz saadet olarak nitelendirdikleri Nirvana’ya ulaşma inancı olan Budizm’in doğduğu bölgedir.
Kast Sistemi adıyla bilinen bir örgüt kurarak halkı sınıflara ayırmışlardır. Sınıflar arası geçişin yasak olduğu bu sisteme göre; Brahmanlar ( Din Adamları ), Kişatriyalar ( Asiller ), Vaysiyalar ( Tüccarlar, Köylüler, Orta Sınıf ), Südralar ( İşçiler ), Paryalar ( En kötü işlerde çalıştırılanlar, köleler )

İskit Uygarlığı

Karadeniz’in kuzeyinde yaşamışlardır.
Yaşayış tarzları ve dini inançları yönüyle Türk oldukları sanılmaktadır.
Savaşçı bir kavim olan İskitler, hekimlik, kuyumculuk, deniz ticareti, kolonicilik, falcılık ve büyücülük alanlarında ileri gitmişlerdir.
Kadın egemenliğine önem veren İskitler, Yunanlılara hekimliği öğretmiş, onlardan ticareti öğrenmişlerdir.

İran Uygarlığı

İran’da uygarlık kuran ilk kavimler Medler ve Perslerdir.
Bu uygarlıklar Mecusiliğe inanmışlar, Satraplık denilen eyaletlere bölünerek yönetilmişlerdir.
Bayındırlık, mimari, su kanalı ve saray yapımında oldukça ileri gitmişlerdir.
Ayrıca dünyada bilinen ilk düzenli posta örgütünü Persler kurmuşlardır.
Medler Persler tarafından, Persler de Büyük İskender tarafından yıkılmışlardır.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.