Kıyamet İle İlgili Resimli Sözler – Kıyamet Alametleri, Kıyamet Sözleri sayfamızda son zamanlarda yaşanan doğa olayları ve salgınlar ile akıllara gelen “Acaba kıyamet mi yaklaşıyor” sorularını çokça duymaya başladığımız bu sıkıntılı süreçte siz değerli misafirlerimiz için kıyamet ile ilgili resimli sözlerin yanı sıra büyük ve küçük olmak üzere kıyamet alametlerini bir araya getirdik.

Kıyamet İle İlgili Resimli Sözler

  Kıyamet Alametleri

Ahir zaman peygamberi ve son nebi olması dolayısıyla kıyamete yakın bir zaman diliminde gönderildiğini açıklayan Resul-i Ekrem kıyamet alameti olarak zikrettiği rivayet edilen olayları küçük ve büyük olmak üzere iki başlık altında açıklamıştır.

 • Küçük Kıyamet Alametleri ;insan iradesine bağlı gelişen olaylardan meydana gelmektedir
 • Büyük Kıyamet Alametleri ; tabiat kanunlarını aşan ve insan iradesi dışında gerçekleşecek olan olaylardır

Küçük Kıyamet Alametleri

 • İlmin ortadan kalkıp cehaletin yerleşmesi
 • Sarhoşluk veren içkilerin yaygınlaşması
 • Zinanın alenî hale gelmesi
 • Köle kadının efendisini doğurması
 • Çobanların zenginleşerek bina yapmakta yarışması
 • Zekât verilecek kimse bulunamayacak kadar servetin çoğalması
 • Aynı davayı güden iki büyük topluluğun birbiriyle savaşması

 • Adam öldürme olaylarının ve fitnelerin fazlalaşması
 • Elli kadına bir erkek düşecek şekilde kadın nüfusunun artması
 • Müslümanların kıldan ayakkabı giyen, küçük gözlü ve geniş yüzlü insan gruplarıyla savaşması
 • İnsanların hayatlarından bıkarak ölülere gıpta etmesi
 • Allah’ın elçisi olduğunu iddia eden otuza yakın yalancı deccâlin türemesi
 • Yeryüzünde Allah veya lâ ilâhe illallah diyen bir kimsenin kalmaması

Büyük Kıyamet Alametleri

 • Duman: Müminleri nezleye tutulmuş gibi bir duruma getiren ve kâfirleri sarhoş eden bir dumanın çıkışı ve bütün yeryüzünü kaplaması.
 • Deccâl: Bu isimde bir şahıs çıkacak ve Tanrılık iddiasında bulunacak, istidrâc denilen bazı olağan üstülükler gösterecek ve Îsâ tarafından öldürülecektir.
 • Dâbbetü’l-arz: Bu isimde bir canlı çıkacak, yanında Hz. Musa’nın asâsı ve Hz. Süleyman’ın mührü bulunacak, asâ ile müminin yüzünü aydınlatacak, mühür ile kâfirin burnunu kıracak, böylelikle müminlerin ve kâfirlerin tanınmaları sağlanacaktır.

 • Güneşin Batıdan Doğması: Evrenin tek hâkimi Allah’ın emriyle güneş batıdan doğacak, bu olaydan sonra iman edenlerin imanı, kendilerine hiçbir fayda vermeyecektir.
 • Ye’cûc ve Me’cûc’ün Çıkması: Bu isimde iki topluluğun yeryüzüne dağılarak bir süre bozgunculuk yapmaları da kıyametin bir başka büyük alâmetidir.
 • Hz. Îsâ’nın Gökten İnmesi: Hz. Îsâ kıyametin kopmasına yakın gökten inecek, insanlar arasında adaletle hükmedecek, Hz. Peygamber’in dini üzere amel edecek, deccâli öldürecek, sonra da ölecektir.
 • Ateş Çıkması: Hicaz taraflarında büyük bir ateş çıkacak ve her tarafı aydınlatacaktır.
 • Yer Çöküntüsü: Doğuda, Batıda ve Arap Yarımadası’nda olmak üzere üç yer çöküntüsü meydana gelecektir.

 

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.