Kategoriler
Ekonomi Dünyası

Proje Yönetimi

İnsana yaşam konforu sağlayan bütün sanayi üretim araçları, Dinalar, ürünler, çevrede görünen her şey çeşitli projelerin sonucunda ortaya çıkar. Projenin, kendini hissettiren bir problemi ortadan kaldırmaya yönelik çabaların toplamı olduğu söylenebilir. Söz konusu problemin doğru biçimde tanımlanması projeyi başarılı olmaya yöneltir. Biraz daha kapsamlı bir tanımlama gerekirse, proje için; “Yeni bir ürün, yeni bir mimari yapı, yeni bir sistem veya özel bazı sonuçların ortaya çıkarılması için gereken toplam süreçtir” demek mümkündür.

Proje; bir gereksinmeye yanıt verir, belli bir amaca yöneliktir, sadece bir defa yapılır, başlama ve bitiş tarihleri bellidir, belirli bir kaynak tüketir ve bir organizasyon yapısı içinde gerçekleştirilir.
insan, tarihin ilk çağlarından bu yana pek çok farklı projeye imzasını atmıştır, istanbul’da Ayasofya, Edirne’de Selimiye Camii, Mimar Sinan’ın köprüleri; Mısır’ın piramitleri ve su kanalları, Çin Şeddi bunların örneklerinden sayılır.

Ancak bu yapıtlarla ilgili proje bilgileri korunamadığı için günümüze ulaşamadı. Proje yönetiminin bir disiplin olarak gelişmesi ancak II. Dünya Savaşı’ndan sonra mümkün olabildi.

Proje Yönetimi, pek çok fen bilimi alanı ile ilişkilidir; matematik, yöneylem araştırması, sosyal ve idari bilimler, çeşitli mühendislik dallan projelerin yönetiminde kullanılır.

Bir projenin başarılı sayılabilmesi için hedefe ulaşılmış olması ve bunun maliyet, tarih ve performans toleransları içinde yapılması gerekir.

Başarılı bir projenin en temel özelliği, iyi bir planlama sürecinden sonra kusursuz bir uygulama ve denetimle sonuçlandırılmasıdır.

Proje yönetimi, hem işletmelerin hem de ülkenin kalkınmasına katkıda bulunur. Bunu da kıt kaynakları en verimli alanlara aktarması ve işlerin en kısa sürede, en az maliyetle bitirilmesini sağlayabilme yeteneğinden gelir.

Proje yönetimi, proje faaliyetlerinin proje hedeflerine ulaşmak için planlanması, çizelgelenmesi ve kontrolüdür. Bu faaliyetler gerçekleştirilirken performans, maliyet, zaman sınırlamaları içinde kalmak ve proje büyüklüğünün kabul edilebilir sınırlar içerisinde tutulması zorunlulukları vardır.
Proje ile ilgili başlıca dört adet değişken tanımlanmıştır:

Performans: Projenin, amaçlan hangi miktarda gerçekleştirdiğinin ve sağladığı niteliğin bir ölçüsüdür.

Maliyet: Burada önemli olan, ürünün ne kadar harcama yapılarak üretilebileceğinin hesaplanmasıdır.

Çizelge veya zaman: Projenin ne zaman tamamlanacağı ve hangi faaliyetlerin ne zaman yapılacağını gösteren iş programıdır.

Proje ölçeği veya büyüklüğü: Proje büyüklüğü, bazen önceden sapta-namayabilir ve bu uygulama sırasında sorun yaratabilir. Bu durum planlama aşamasında gözden geçirilmeli ve proje ayrıntılarıyla belirlenerek, müşteriyle veya projeyi isteyen kişilerle bu büyümenin ne kadar olabileceği ve hangi sınırdan sonra projenin terk edileceği konusunda görüş birliğine varılmalıdır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.