Kategoriler
Türk Tarihi

İslamiyet Öncesi Arap Yarımadası

Arabistan’da İslamiyet yaygınlaşmadan önce Main, Seba, Nebat, Himyeri, Gassani gibi bir sürü şehir devleti bulunmaktaydı. Kısacası Arabistan’da siyasi birlik kurulamamıştı.

Arap Yarımadası’nın Genel Özellikleri

Arap Yarımadası’nın ekonomik, dini ve kültürel başkenti Mekke şehriydi. Mekke’nin yönetiminin yanı sıra Kabe’nin müdafasını korumak görevi Kureyş kabilesine aitti. Bölge halkının en çok tercih ettiği geçim kaynağı ticaretti.

Halk, Bedeviler ve Medeniler diye iki farklı sınıfa ayrılmıştır. Bedeviler göçebe yaşam tarzını Medeniler ise yerleşik yaşam tarzını benimsemişlerdir. Toplumsal hayatta eşitsizlik ön plandaydı. Çünkü toplumda gözle görülebilen bir sınıf ayrımı vardı.

Çok tanrılı inanış olan putperestlik popüler olmakla birlikte Hıristiyanlık, Musevilik ve Haniflik gibi tek tanrılı dinler de bulunmaktaydı.

Kabileler arasında haram ayların dışında her zaman savaş olurdu. Yılın belli zamanlarında kurulan panayırlarda güzel diksiyon ve şiir yarışmaları yapılırdı.

“İslamiyet Öncesi Arap Yarımadası” için 3 yanıt

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.