Çeşitli şemaların yardımıyla psikografik, bir insanda psikolojik açıdan algılanabilen birçok özelliği (nitelikleri, yetenekleri vb.) anlama, organize etme ve ortaya koyma yöntemidir. Bireysel yapının nasıl ortaya çıktığı sorusu psikografi ile açıklanmaktadır. Ek olarak, psikografinin teşhis amaçlı yardımcı olması amaçlanmıştır. Psikolog V. Stern, psikolojinin atomik temellerini boyadı, ancak sonraki eğilimler, özellikle de yeni psikoloji, kişinin bütünlüğüne odaklanmış, psikografiyi gereksiz kılmıştır.

Sosyal medya belli bir kesimin psikografik haritasını çıkarabileceğimiz en büyük arşive sahip veritabanıdır. Örnek facebook 2 milyarlık nüfusu ile oluşturduğu psikolojik harita sayesinde, sizi arkadaşınızdan veya eşinizden %97 lik bir doğruluk oranında daha iyi tanımaktadır.

Bütünlük psikolojisi, bir kişiliğin genel görünümünün birçok belirtinin mozaiğinden açığa çıkamayacağını, farklı kişilik özelliklerinin ancak birbirlerinin etkisinde algılanabileceğini ve izole edilemeyeceğinin anlaşıldığını göstermiştir. Bu nedenle, zamanımızda da kullanılan öğrenci gözlem kadrolarının psikogramın bir parçası olarak çok az değere sahip olduğunu belirtmek önemlidir. Yararları ve faydaları, temel olarak öğretmenlerin öğrencileri genel psikolojik ağrı açısından düşünmeleri ve psikolojik nitelikte soyut gözlemler tanımlamaları için teşvik edilmelerinden kaynaklanmaktadır.


Psikografik Yöntemler

Psikografik yöntemler kullanarak:

 • Hedef Pazarın Belirlenmesi: Bu bilgi pazarlama yöneticisinin basit demografik kullanım veya ürün kullanımının ötesine geçmesini sağlar.
 • Pazar Hakkında Yeni Bir Görünüm Yaratmak: Bir perakende pazarlama yöneticisinin tipik bir müşteri için oluşturduğu stratejiler, çoğu durumda gerçeği yansıtmayabilir. Örneğin, bebekler için yetişkinler tarafından yapılan bebek kurabiyelerinin daha geniş bir şekilde benimsenmesi, hedef pazar algısını değiştirebilir.
 • Ürün Konumlandırma: Psikografik bilgiler, pazarlama yöneticisinin, yaşam tarzına uygun ürünün özelliklerini belirlemesine yardımcı olur.
 • Daha İyi Ürün Bilinci: Psikografik bilgiler, reklam verenlerin ürünler hakkında daha iyi konuşmasını sağlar.
 • Ortak Bir Stratejinin Oluşturulması: Pazarlama yöneticisinin, ürünün özelliklerinin insanların yaşam tarzına uyup uymamasına bağlı olarak yeni ürün özellikleri, tanıtım stratejileri ve tüketim gereksinimleri için en uygun çevresel faktörleri sağlamasına yardımcı olur.
 • Sosyal Ve Politik Olayları Pazarlamak: İnsanları sosyal ve siyasal olaylara yaklaşım derecesine göre gruplandırmanıza izin verir. Örneğin, bir seçim kampanyasında seçmenler çözülmemiş ve ikna edilmemiş olarak ayrılmıştır ve bir örnek olarak, çözülmemiş bir hedef kitle olarak seçebilirsiniz.
 • Psikografik segmentasyon için yaygın olarak kullanılan bir yöntem VALS2 sistemidir (değerler ve yaşam tarzı). Bu sistemdeki en üst grup, performans grubudur. Bu grup, çok sayıda tüketici kaynağına sahip başarılı insanları içerir. Topluluk etkinliklerine katılıyorlar ve değişime açıklar. Bunlar yeni teknolojileri izleyen ve interneti yoğun olarak kullanan insanlar. Bu üst grubu takip eden üç grup, kaynak eksikliğine rağmen hayata bakış açısından bir farklılık göstermektedir. Yüzeyler doymuş, yansıtıcı ve rahattır. Pratik ve işlevsel olma eğilimindedirler. Başarı için çaba sarf edenler profesyonel odaklılar ve riskli ve öz bilinçli olmayı tercih ediyorlar.

Psikografik Değerler Nelerdir?

 • Kişisel Özellikler: Markaların, ürünlerin ve hizmetlerin hepsinin kasıtlı veya kasıtsız olarak yaratılmış kişilikleri vardır. Amaçlı olarak, pazarlamacılar genellikle bu kişilikleri kendi hedef pazarlarına en çekici kişilik özelliklerine uygun hale getireceklerdir. Bir tüketici bir markanın, ürünün veya hizmetin özellikleri ile ilgili olduğunda, onunla etkileşime girme olasılıkları daha yüksektir. Hedef kitlenizin kişilik özelliklerini öğrenmek, marka kişiliğinizi geliştirmenize yardımcı olabilir veya bunun tersine, markanızla zaten ifade etmiş olduğunuz özellikleri aramak daha sert ve sadık bir kitle yaratabilir.
 • Yaşam Tarzı: Hepimizin, yaşam aşamamız dahil, birçok faktörü yansıtan farklı yaşam tarzı modelleri vardır. İstek ve ihtiyaçlarımız bu kalıplara göre değişir. Yaşam tarzına göre bölümleme, müşterinin veya müşterinin yaşam döngüsünün neresinde olduğunu ve bu sırada onlar için neyin önemli olduğunu dikkate alır. Yaşam tarzı psikografik özelliklerine dayalı bir hedef pazarı bölümlendirirken, pazarlamacılar ürün ve hizmetlerini bu istek ve ihtiyaçlara çözüm olarak tanıtırlar. Bu yaklaşım genel olarak tüketici ürünleri için B2C uygulanmasına rağmen, şirketin yaşam döngüsü özelliklerine dayanarak B2B olarak da uygulanabileceğini unutmamalısınız.
 • Görüşler, Tutumlar, İlgi Alanları, Hobiler: Bu sınıflandırma, din, cinsiyet, politika, çevreye bakış, spor ve eğlence etkinlikleri ile sanat ve kültürel konular hakkındaki görüşler gibi faktörlere bakar. Pazar segmentinizin tuttuğu ve yaptıkları faaliyetlerin görüşleri, satın aldıkları ürünler ve hizmetler üzerinde ve hatta mesajlarınıza nasıl yanıt verdikleri üzerinde büyük bir etkiye sahiptir. Dijital pazarlamada, özellikle içerik pazarlaması ve sosyal medyada zengin bir fırsat alanı. Bunu her şirketin hem müşteri / müşteri hem de şirket için zengin ve faydalı deneyimler geliştirmenin bir yolu olarak keşfetmesinin faydalı olacağını düşünüyoruz.
 • Sosyal Durum: Bu segmentasyon yaklaşımı, demografik (gelir tabakaları) ve yaşam tarzı (yaşamın aşaması) dahil olmak üzere diğerleriyle birlikte geçer. Bir kişinin sosyal sınıf standartlarını koruma ihtiyacı içinde güçlü bir psikolojik bileşen bulunduğundan, bu çok güçlü bir segmentasyon yöntemi olabilir. Bu yaklaşım, ürün ve hizmetlerinizi ilgilendirmek ve doğrudan sosyal statü ile tüketmek arasında doğrudan bir bağlantı olduğunda verimli bir şekilde kullanılabilir. Aslında, birçok pazarlamacı bu bağlantıyı kurmaya çalıştığından, ürünleri sosyal bir durumun doğal bir dış ifadesidir. Ve yine, bu hem B2B hem de B2C ürün ve hizmetlerinde kullanılabilir.
 • Sadakat Derecesi: Markanızı çoğu zaman veya çoğu zaman satın alan müşteriler son derece değerlidir. Ve tüm müşterilerin sadakatini beslemeye değer. Bu bölümleme yöntemini kullanarak, en sadık müşterilerinizi korumak için pazarlama araçlarını ve mesajlaşma uygulamalarını uyarlayabilirsiniz. Ayrıca, her bir kesime farklı mesajlaşma ile farklı ürün / hizmetlerin farklı şekillerde pazarlanması potansiyel olarak bağlılık derecesine göre bölümlere ayırabilirsiniz. Temel kural, mevcut müşterilere satış yapmanın, yenilerini bulmaktan ve satmaktan 10 kat daha karlı olmasıdır.

İleri Propaganda Teknikleri Nelerdir?

 • 1. İsim takmak en yaygın olan yöntemdir. Propagandacı, taslak vermek istediği kişi veya gruba kötü isimler verir. Politikacılar bu tekniği kullanır ve aşağılayıcı sıfatlarını rakiplerine maruz bırakarak kitlelerin duygularıyla oynarlar.
 • 2. Propagandacı kimsenin kolayca tartışamayacağı “Vatan”, “ulus”, “namus”, “ahlak” gibi kavramları kullanır. Düşüncelerini yaymaya ve onları bu kavramlarda saklamaya çalışır. Bir politikacı bu kavramları kullanarak konuşursa, sizin için propaganda yapar.
 • 3. Propaganda ikonları kullanır. Bize mesaj vermek isteyenler bayrak veya dini kitaplar gibi hepimizin ortak değerlerini kullanırlarsa propaganda ile uğraşırlar.
 • 4. Propagandacı, toplumun tanınmasını ve saygısını alan, fikirlerini yayan ünlüleri kullanır. Büyük bir kitle, ünlülerin söylediklerine daha duyarlıdır ve söylediklerine inanma eğilimindedir. Bir ünlü sosyal veya politik bir mesaj verirse, muhtemelen yayılır.
 • 5. Propagandacı, pratik yapılardan meydana gelen olayları pratikten örnekler olarak tanımlar. Etrafımızda henüz görmediğimiz bu olayların, bunun farkındalığımız olmadan yayıldığını söylüyor.
 • 6. Bilmediğimiz sayıları bizi rahatsız edecek bir biçimde koyarak, bazı verileri abartır veya çarpıtır. Birisi size bilmediğiniz konularda çok abartılı numaralar verirse, bu muhtemelen propagandadır.
 • 7. Propagandacı, görüşünün delil olmadan çoğunluk tarafından kabul edildiğini iddia ediyor. Propagandacı, genel anlamda psikolojik manipülasyon gücünü de kullanır ve en çok da sürü psikolojisi üzerine çalışır. Bu konuya atıfta bulunarak, herkes gibi düşünmemizi istiyor.
 • 8. Propagandacı çok güçlü ve abartılı ifadeler kullanır. Bunlar deliller olmadan basmakalıp sözler; ama çok sık söylendiğinde, insanların hafızasına basılır ve büyük bir etkiye sahiptir. “Bir Türk’ün Türk’ten başka bir arkadaşı yoktur” söylemi böyle bir genellemedir. Birisi size bunu söylerse, neyi desteklediğini bilirsiniz.
 • 9. Bir propagandacı olayları, insanları ve fikirleri ikiye bölmeyi sever ve bazen de siyah beyaz olarak ayrım yaparak bu düşüncesini açıklar. Üreticinin dili gri değil. Bir sütun seçmenizi sağlar. “Ya hep ya hiç ya” seçmeniz istenirse, terfi ettirdiğinizi bilirsiniz.
 • 10. Propagandacı arkadaşlar ve düşmanları yaratır. Bir arkadaş için doğru seçimi yapmanı istiyor. Bir seçim yapmak senin için zorsa, düşman için nasıl olduğun sonucuna varmaya çalışıyor. Böyle bir seçim yapmak zorunda kalırsanız, propaganda yaptığınızı bilirsiniz.

BONUS (Ekstralar)


Demografik Analiz Nedir?

Demografik analiz, popülasyonun yaşını, cinsiyetini ve ırksal kompozisyonunu ve zaman, doğum, ölüm ve göçün temel demografik süreçleri boyunca nasıl değiştiğini anlamak için kullanılan bir tekniktir. Demografik Analiz (genellikle DA olarak kısaltılır) ayrıca, yıllık nüfus sayımının kalitesini değerlendirmek için kullanılacak idari kayıtlardan elde edilen yaş, cinsiyet ve idari kayıtlardan elde edilen ulusal nüfus tahminlerini geliştirmek için belirli bir teknikler setini ifade eder. 1 Nisan 2010 tarihinde ulusal DA tahminlerinin geliştirilmesi, bu tahminler ve nüfus sayımları arasındaki farkların sistematik bir analizini tekrar yapılmasını mümkün kılmıştır.

Demografik veriler, web sitelerinin analizinde ve çevrimiçi pazarlamada, bir web sitesinin hedef kitlesine daha derin bir bakış açısı sağlamak veya şahıslar oluşturmak için kullanılır. Demografik veriler her şeyden önce teklifleri belirli hedef gruplara stratejik olarak uyarlamak için kullanılır ve iş analizleri ve performans raporları için bir temel olarak kullanılabilir.

Demografik analiz örnekleri nelerdir?

Yaş: Yaş, en önemli demografik faktörlerden biridir. Bir web sitesini ziyaret eden kullanıcı gruplarının yanı sıra en çok satın alan yaş gruplarının iyi bir göstergesidir. Web sitesinde hangi içeriğin belirli bir yaş grubu için ilginç olduğu ve potansiyelin nerede tanımlanabileceği hakkında bilgi sağlar.

Cinsiyet: Cinsiyet hakkında bilgi web sitelerinin hangi kısımlarının veya hangi ürünlerin erkekler veya kadınlar için daha uygun olduğunu göstermektedir. Cinsiyete göre isabet sıralamaları, kadınları veya erkekleri hedefleyen kampanyaları planlamak için temel olarak kullanılabilir.

Eğitim: Eğitime ilişkin veriler, örneğin kullanıcıların üniversiteye girip girmediğini gösterir.

Gelir: Gelirle ilgili bilgiler, örneğin yüksek kaliteli bir ürün almak için yüksek gelirlileri hedeflemeyi kolaylaştırır.

İlgi Alanları: Kullanıcıların ilgi alanları hakkındaki veriler, bir web sitesine gelen ziyaretçilerin neyle ilgilendiğini gösterir ve tüketici davranışları hakkında sonuçlar çıkarmayı mümkün kılar. Örneğin, kullanıcılar tarafından belirli ürün kategorilerine yakınlık varsa, satıcılar bu ilgi alanlarına odaklanan reklamlar bulabilirler.

Ayrıca, demografik verilerin kullanılması, örneğin 18 ila 24 yaş arasındaki kişiler arasında belirli anahtar kelimeler ve ilgi alanlarıyla bağlantılar kurulmasını sağlar. Bu tür segmentasyon, yeniden pazarlama kampanyaları için özellikle yararlıdır.


Jeografik Analiz Nedir?

Benzer demografik ve psikografik özelliklere sahip kişilerin, örneğin banliyölerde, ilçelerde, şehirlerde, eyaletlerde, bölgelerde, ülkelerde vb. Yakınlarda yaşama eğiliminde oldukları bilinmektedir. Aynı coğrafi sınırlar içerisinde yaşayan insanlar genellikle benzer satın alma modelleri sergilerler. Bu kısmen sakinlerin demografik ve psikografik özellikleri konusunda benzerliklerden kaynaklanmaktadır. Bu fenomen, yerel hava durumu, çevre ve kültürel farklılıklar tarafından daha da zorlanmaktadır. Pazarları coğrafi sınırlar boyunca bölümlere ayırmak daha uzmanlaşmış ve odaklı pazarlama yaklaşımlarına yol açabilir.

Jeografik analiz örnekleri nelerdir?

Mağaza Satış Yerleri: Yeni mağaza satış yerleri tanımlanabilir.

Reklam: Reklam alanları tanımlanabilir. Segmentasyon ayrıca reklam medyası için bilgileri de ortaya çıkarabilir.

Ürün Seçimi: Farklı coğrafi bölümler farklı tüketim modellerine sahiptir. Farklı coğrafi bölümler için farklı ürünler sunmak, daha fazla satış getirebilir.

Askeri Alım: Askerlerin belli demografik özellikleri var. Coğrafi bölümlere bu tür profillerle odaklanan ordu, yeni acemileri daha verimli bulabilir.

Katalog Satışları: Katalog satışlarında doğrudan pazarlamada, genellikle müşterilerin demografik bilgileri yoktur. Coğrafi verilerden elde edilen nüfus sayımı bilgileri, daha iyi müşteri bölümlendirme ve öngörücü modeller geliştirmek için kullanılabilir.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.