Kategoriler
Css yazıları

Ardaşık Stil Sayfaları (CSS) hakkinda herşey

css10-genieHTML bize metin biçimlendirme alanında çok geniş olanaklar sunar. CSS, uzun yazılışıyla Cascading Style Sheets, veya Türkçesiyle Stil şablonları ise bunu bir adım daha öteye götürür, bize sayfalarımız için global şablonlar hazırlama olanağı verdiği gibi, tek bir harfin stilini; yani renk, font, büyüklük gibi özelliklerini değiştirmek için de kullanılabilir. Bu tekniğin en önemli özelliği kullanımındaki bu esnekliğidir.Bir web sayfası içerisinde zaten estetik kuralları gereği yüzlerce renk ve font kullanmayız. Genelde birbiriyle uyumlu birkaç renk ve birkaç font kullanırız ki, bunları her sayfada ayrı ayrı tekrar belirtmek yerine CSS yardımıyla bir sefer tanımlayıp bütün web sayfamızda kullanabiliriz.Bu şekilde güncelleme yaparken de onlarca sayfayı değiştirmekten kurtuluruz.

CSS kodları HTML kodlarının içine yazılırlar. Türüne göre body veya head bölümlerinde yer alabilirler. Bunların dışında harici CSS dosyaları oluşturulup bunlar gerektiğinde HTML belgesi içerisinde çağırılabilirler.

Hemen hemen her konuda olduğu gibi CSS konusunda da Microsoft Internet Explorer ve Netscape farklı yorumlar ortaya koyarlar. Bu noktada her iki browserın da aynı/benzer yorumlayacağı kodlar yazmak en uygunudur.

Sınır (border) Özelliği

CSS sınır özelliği bir öğenin sınırına ilişkin stil ve renk tanımlamada kullanılır. HTML içinde yazıların çevresine sınır koymak tablolarla yapılır. Fakat CSS sınır özelliği güzel etkileriyle yazıların çevresini sınırlama olanağı oluşturur ve her öğeye uyarlanabilir.

Özellik Açıklama Değerler IE F N W3C
border Bir tanımda her dört yöndeki sınırları belirlemeye yarayan kısaltılmış bir özelliktir. sınır-eni
sınır-stili
sınır-rengi
4 1 4 1
border-bottom Bir tanımda alt sınırın tüm özelliklerini bir arada tanımlamaya yarayan kısaltılmış tanımdır. sınır-alt-eni
sınır-stili
sınır-rengi
4 1 6 1
border-bottom-color Alt sınırın rengini belirler sınır-rengi 4 1 6 2
border-bottom-style Alt sınırın stilini tanımlar sınır-stili 4 1 6 2
border-bottom-width Alt sınırın enini tanımlar thin
medium
thick
uzunluk
4 1 4 1
border-color Dört sınır için renk belirten değerlerdir. Tek ya da dört renge kadar tanım yapılabilir. renk 4 1 6 1
border-left sol sınır için tüm değerleri tanımlamaya yarayan bir kısaltmadır sol-sınır-eni
sınır-stili
sınır-rengi
4 1 6 1
border-left-color Sol sınırın rengini tanımlar sınır-rengi 4 1 6 2
border-left-style Sol sınırın stilini tanımlar sınır-stili 4 1 6 2
border-left-width Sol sınırın enini tanımlar thin
medium
thick
uzunluk
4 1 4 1
border-right Sağ sınır için tüm değerlerin tanımlanabildiği bir kısaltmadır. sağ-sınır-eni
sınır-stili
sınır-rengi
4 1 6 1
border-right-color Sağ sınırın rengini tanımlar sınır-rengi 4 1 6 2
border-right-style Sağ sınırın stilini tanımlar sınır-stil 4 1 6 2
border-right-width Sağ sınırın enini tanımlar thin
medium
thick
uzunluk
4 1 4 1
border-style Dört sınırın stillerini tanımlar. birden dörde kadar stil tanımı yapılabilir. none
hidden
dotted
dashed
solid
double
groove
ridge
inset
outset
4 1 6 1
border-top Üst sınırın tüm özelliklerini tanımlamak için kullanılan bir kısaltmadır. üst-sınır-eni
sınır-stili
sınır-rengi
4 1 6 1
border-top-color Üst sınırın rengini tanımlar sınır-rengi 4 1 6 2
border-top-style Üst sınırın stilini tanımlar sınır-stili 4 1 6 2
border-top-width Üst sınırın enini tanımlar thin
medium
thick
uzunluk
4 1 4 1
border-width Bir tanımdaki dört sınırın özelliklerinin belirtildiği kısaltılmış özelliktir. Birden dörde kadar tüm değerler yazılabilir thin
medium
thick
uzunluk
4 1 4 1

Sınır (border) Özelliği

Bir tanımlamada dört sınır için ayarları atamakda kullanılan bir kısaltmadır.
Yalnız ‘border’ özelliğini kullanarak dört değeri de ayrı biçimde ayarlamak oalanağı yoktur. Eğer bu özellik istenizse, ayrı ayrı tanımlanmalıdır.

p
{
border: thin dotted #00FF00
}

span
{
border: solid #0000FF
}

Olası değerler:
sınır-eni: Dört sınır için bu değer atanır
sınır-stili: Dört sınır için bu değer atanır
sınır-rengi: Dört sınır için bu değer atanır

Alt Sınır (border-bottom) Özelliği

Bir tanımlama öğenin alt-sınır özelliklerini atamak için kullanılan kıslatmadır.
table
{
border-bottom: thin dotted #00FF00
}

span
{
border-bottom: solid #0000FF
}

Olası değerler:
alt-sınır-eni sınır-stili sınır-rengi: alt sınır için bu değerleri atar.

Alt Sınır Renk (border-bottom-color) Özelliği

Bir öğenin alt sınırının rengini atamak için kullanılır.

Not: Her zaman border-style özelliğini border-color özelliğinden önce tanımlayın. Bir öğenin önce sınırları olmalı ki siz o sınırın rengini değiştirebilesiniz.

p
{
border-style: solid;
border-bottom-color: #ff0000
}

p
{
border-style: solid;
border-bottom-color: rgb(255,0,0)
}

Olası değerler:
renk: Renk değer renk adı (red), rgb değeri (rgb(255,0,0)), ya da hex sayı (#FF0000) olabilir.
transparent: Sınır renksizdir.

Alt Sınır Stil (border-bottom-style) Özelliği

Bir ögenin alt sınır stilini tanımlamakta kullanılır.

table
{
border-bottom-style: solid
}

Olası değerler:
none: sınır olmadığını anlatır.
hidden: tablo öğeleri için sınır karışmasını önlemekte kullanılır “none” gibidir.
dotted: Noktalı sınır tanımlamak için kullanılır. Pekçok tarayıcıda düz çizgi olarak görüntülenebilir.
dashed: Kesik çizgili sınırı tanımlar. Pekçok tarayıcıda düz çizgi olarak görüntülenir.
solid: Düz çizgi
double: İkili sınırı tanımlar. İkili sınırın eni sınır-eni değeri gibidir.
groove: Üç boyutlu sınırı tanımlar. Etkisi sınır renginin değerine bağlıdır.
ridge: Üç boyutlu çıkıntılı sınırı tanımlar. Etkisi sınır renginin değerine bağlıdır.
inset: Üç boyutlu ek sınırı tanımlar. Etkisi sınır rengi değerine bağlıdır.
outset: Üç boyutlu başlangıç sınırını tanımlar. Etkisi sınır renginin değerine bağlıdır.
vascript

Alt Sınır En (border-bottom-width) Özelliği

Alt sınır eni bir öğenin alt sınır enini belirlemekte kullanılır.

table
{
border-style: solid;
border-bottom-width: thin
}

table
{
border-style: solid;
border-bottom-width: 0.5px
}

Olası değerler:
thin: İnce alt sınırı tanımlar
medium: Varsayılan değer. Orta kalınlıkta sınırı tanımlar.
thick: Kalın alt sınırı tanımlar
uzunluk: Alt sınırın kalınlığını belirlemekte kullanılır.

Sınır rengi (border-color) Özelliği

The border-color property sets the color of the four borders. This property can take one to four colors.

table {border-color: red}
dört sınırın rengi kırmızıdır

table {border-color: red green}
üst ve alt sınır kırmızı,
sol ve sağ sınırlarsa yeşil…

table {border-color: red green blue}
üst sınır kırmızı, sol ve sağ sınır yeşil,
alt sınır mavidir.

table {border-color: red green blue yellow}
üst sınır kırmızı, sağ sınır yeşil,
alt sınır mavi, sol sınır sarıdır

Olası değerler:
renk: Renk değeri renk adı (red), rgb değeri (rgb(255,0,0)),
ya da hex sayı (#FF0000) olabilir.
transparent: Sınır renksizdir

Sol sınır (border-left) Özellikleri

Sol sınır özelliği bir tanımlamayla sol sınırın tüm özelliklerini birden atamaya yarar.

table
{
border-left: thin dotted #00FF00
}

table
{
border-left: thick #0000FF
}

Olası değerler: Sol-sınır-eni Sınır-stili sınır-rengi: Sol sınırın özelliklerini atar.

Sol Sınır Renk (border-left-color) Özelliği

Sol sınır renk özelliği öğenin sol sınırının rengini saptar.

p
{
border-style: solid;
border-left-color: #ff0000
}

p
{
border-style: solid;
border-left-color: rgb(255,0,0)
}

Olası değerler:
renk: Renk değeri renk adı (red), rgb değeri (rgb(255,0,0)), ya da hex sayı (#FF0000)
transparent: Sınır değeri renksizdir.

Sol sınır stil (border-left-style) Özelliği

Sol sınır stil tanımı öğenin sol sınırını tanır.

table
{
border-left-style: solid
}

Olası değerler:
none: Hiç sınır olmadığı belirtir hidden: “none” ile aynı, yalnız tablo öğeleriyle doğacak görüntüleme sorunu doğar. dotted: noktalı çizgiyi tanımlar ama birçok tarayıcıda düz çizgi olur. dashed: kesik çizgili sınır çizgisini tanımlar ama birçok tarayıcıda düz çizgi olur. solid: Düz çizgiyi tanımlar double: İkili sınır çizgisini tanımlar. İkili sınır çizgisinin eni border-width tanımındaki değere eşittir. groove: Üç boyutlu sınırı tanımlar. Etkisi sınır renginin değerine bağlıdır.
ridge: Üç boyutlu çıkıntılı sınırı tanımlar. Etkisi sınır renginin değerine bağlıdır.
inset: Üç boyutlu ek sınırı tanımlar. Etkisi sınır rengi değerine bağlıdır.
outset: Üç boyutlu başlangıç sınırını tanımlar. Etkisi sınır renginin değerine bağlıdır.

Sol sınır eni (border-left-width) Özelliği

The border-left-width property sets the width of an element’s left border.

table
{
border-style: solid;
border-left-width: thin
}

table
{
border-style: solid;
border-left-width: 0.5cm
}

Olası değerler:
thin: Sol sınırın ince olduğunu tanımlar
medium: Varsayılan değer. sol sınırın değeri medium olur.
thick: Sol sınır kalındır tanımı.
uzunluk: Sol sınırın kalınlığını belirlemenizi sağlar

Sağ sınır (border-right) Özelliği

Sağ sınır özelliği sağ sınırın enini, stilini ve rengini tanımlamak için kullanılan kısaltılmış bir tanımlamadır.

table
{
border-right: thin dotted #00FF00
}

table
{
border-right: thick #0000FF
}

Olası değerler:
sağ-sınır-eni sınır-stili sınır-rengi: Sağ sınırın özelliklerini atar.

Sağ sınır renk (border-right-color) özelliği

Sağ sınır rengi özelliği bir öğenin sağ sınırının rengini tanımlar.

p
{
border-style: solid;
border-right-color: #ff0000
}

p
{
border-style: solid;
border-right-color: rgb(255,0,0)
}

Olası değerler:
renk: Renk değeri renk adı (red), rgb değeri (rgb(255,0,0)), ya da hex sayı (#FF0000)
transparent: Sınır değeri renksizdir.

Sağ sınır stil (border-right-style) Özelliği

Sağ sınır stil özelliği bir öğenin sağ sınırının stilini tanımlar.

table
{
border-right-style: solid
}

Olası değerler:
none: Hiç sınır olmadığı belirtir
hidden: “none” ile aynı, yalnız tablo öğeleriyle doğacak görüntüleme sorunu doğar.
dotted: Noktalı çizgiyi tanımlar ama birçok tarayıcıda düz çizgi olur.
dashed: Kesik çizgili sınır çizgisini tanımlar ama birçok tarayıcıda düz çizgi olur.
solid: Düz çizgiyi tanımlar
double: İkili sınır çizgisini tanımlar. İkili sınır çizgisinin eni border-width tanımındaki değere eşittir.
groove: Üç boyutlu sınırı tanımlar. Etkisi sınır renginin değerine bağlıdır.
ridge: Üç boyutlu çıkıntılı sınırı tanımlar. Etkisi sınır renginin değerine bağlıdır.
inset: Üç boyutlu ek sınırı tanımlar. Etkisi sınır rengi değerine bağlıdır.
outset: Üç boyutlu başlangıç sınırını tanımlar. Etkisi sınır renginin değerine bağlıdır.

Sağ Sınır eni (border-right-width) Özelliği

Sağ sınır eni öğenin sağ sınırındaki eni tanımlar.

table
{
border-style: solid;
border-right-width: thin
}

table
{
border-style: solid;
border-right-width: 0.5cm
}

Olası değerler:
thin: Sağ sınırın ince olduğunu tanımlar
medium: Varsayılan değer. sağ sınırın değeri medium olur.
thick: Sağ sınır kalındır tanımı.
uzunluk: Sağ sınırın kalınlığını belirlemenizi sağlar

Sınır stili (border-style) Özelliği

Sınır-stili özelliği, dört sınır için stil tanımlar.

table {border-style: dotted}
her dört sınır noktalıdır

table {border-style: dotted dashed}
üst ve alt sınırlar noktalıdır,
sol ve sağ sınır kesik çizgisidir

table {border-style: dotted dashed solid}
üst sınır noktalı,
sol ve sağ sınır kesik çizgisidir,
alt sınır kesintisiz çizgidir.

table {border-style: dotted dashed solid double}
üst sınır noktalı,
sağ sınır kesik çizgili,
alt sınır kesintisiz çizgi,
sol sınır ise çift çizgidir.

Olası değerler:
none: Hiç sınır olmadığı belirtir
hidden: “none” ile aynı, yalnız tablo öğeleriyle doğacak görüntüleme sorunu doğar.
dotted: Noktalı çizgiyi tanımlar ama birçok tarayıcıda düz çizgi olur.
dashed: Kesik çizgili sınır çizgisini tanımlar ama birçok tarayıcıda düz çizgi olur.
solid: Düz çizgiyi tanımlar
double: İkili sınır çizgisini tanımlar. İkili sınır çizgisinin eni border-width tanımındaki değere eşittir.
groove: Üç boyutlu sınırı tanımlar. Etkisi sınır renginin değerine bağlıdır.
ridge: Üç boyutlu çıkıntılı sınırı tanımlar. Etkisi sınır renginin değerine bağlıdır.
inset: Üç boyutlu ek sınırı tanımlar. Etkisi sınır rengi değerine bağlıdır.
outset: Üç boyutlu başlangıç sınırını tanımlar. Etkisi sınır renginin değerine bağlıdır.

Üst Sınır (border-top) özelliği

Üst sınır özelliği bir tanım için kısaltılmış olarak tüm üst sınır özelliklerinin değerinin belirtilmesi istemidir.

table
{
border-top: thin dotted #00FF00
}

table
{
border-top: solid #0000FF
}

Olası değerler:
üst-sınır-eni sınır-stili sınır-rengi: üst sınırın özellikleridir.

Üst Sınır Renk (border-top-color) Özelliği

Öğenin üst sınır rengini tanımlamakta kullanılır.

p
{
border-style: solid;
border-top-color: #ff0000
}

p
{
border-style: solid;
border-top-color: rgb(255,0,0)
}

Olası değerler:
renk: Renk değeri renk adı (red), rgb değeri (rgb(255,0,0)), ya da hex sayı (#FF0000)
transparent: Sınır değeri renksizdir.

Üst Sınır Stil (border-top-style) Özelliği

Bir öğenin üst sınırının stilini tanımlamakta kullanılır.

table
{
border-top-style: solid
}

Olası değerler:
none: Hiç sınır olmadığı belirtir
hidden: “none” ile aynı, yalnız tablo öğeleriyle doğacak görüntüleme sorunu doğar.
dotted: Noktalı çizgiyi tanımlar ama birçok tarayıcıda düz çizgi olur.
dashed: Kesik çizgili sınır çizgisini tanımlar ama birçok tarayıcıda düz çizgi olur.
solid: Düz çizgiyi tanımlar
double: İkili sınır çizgisini tanımlar. İkili sınır çizgisinin eni border-width tanımındaki değere eşittir.
groove: Üç boyutlu sınırı tanımlar. Etkisi sınır renginin değerine bağlıdır.
ridge: Üç boyutlu çıkıntılı sınırı tanımlar. Etkisi sınır renginin değerine bağlıdır.
inset: Üç boyutlu ek sınırı tanımlar. Etkisi sınır rengi değerine bağlıdır.
outset: Üç boyutlu başlangıç sınırını tanımlar. Etkisi sınır renginin değerine bağlıdır.

Üst Sınır (border-top) özelliği

Üst sınır özelliği bir tanım için kısaltılmış olarak tüm üst sınır özelliklerinin değerinin belirtilmesi istemidir.

Üst Sınır Eni (border-top-width) Özelliği

Üst Sınır eni özelliği bir öğenin üst sınırının enini belirtir.

table
{
border-style: solid;
border-top-width: thin
}

table
{
border-style: solid;
border-top-width: 0.5cm
}

Olası değerler:
thin: Üst sınırın ince olduğunu tanımlar
medium: Varsayılan değer. üst sınırın değeri medium olur.
thick: Üst sınır kalındır tanımı.
uzunluk: Üst sınırın kalınlığını belirlemenizi sağlar

Sınır Eni (border-width) Özelliği

Sınır-eni özelliği, bir tanımda dört sınırın enini tanımlamaya yarayan kısaltmadır.

table {border-width: thin}
dört sınır da incedir.

table {border-width: thin medium}
üst ve alt sınır incedir,
sol ve sağ sınırlar orta kalınlıktadır.

table {border-width: thin medium thick}
üst sınır incedir,
sol ve sağ sınır orta kalınlıktadır,
alt sınır ise kalındır.

table {border-width: thin medium thick none}
Üst sınır ince,
sağ sınır orta kalınlıkta,
alt sınır kalın ve
sol kenarda sınır yoktur.

Olası değerler:
thin: Sınırın ince olduğunu tanımlar
medium: Varsayılan değer. sınırın değeri medium olur.
thick: Sınır kalındır tanımı.
uzunluk: Sınırın kalınlığını belirlemenizi sağlar

Kaynak : aybim.com.tr/progs/csstxt5.html

Kategoriler
Amo-Seo-PR

Meta tagları Hakkında Herşey ve önemlilik dereceleri

seo_meta_tagSEO ile uzaktan yakından alakası olmayan,bilgisiz ve deneyimsiz bir kaç kimsenin yazdığına göre MetaTag’lar bütün Arama Motorları için kilit nokta.Hatta bazı SEO‘cu arkadaşlar -olduğunu sananlar- yapılacak işlemler arasına ” Meta Tag Optimizasyonunu ” ekliyorlar.
Elbette bazı MetaTaglar etkili,ancak bunlar sadece size görsel olarak avantaj sağlayacak.Bunları da şimdiki makalemde yayınlayacağım.
İlk olarak MetaTagların yapılarını inceleyelim …
Ben ise her MetaTagın ne kadar önemli olduğunu 5 yıldız üzerinden sizlere niteleyeyim..

Sıralama Kriterleri

Tek Yıldız (*) = Önemsiz
İki Yıldız (**) = Fayda Sağlamayan
Üç Yıldız (***) = Orta Derecede Etkili
Dört Yıldız (****) = Görsel Açıdan Etkili
Beş Yıldız(*****) = Sıralama Açısından Etkili

Meta Taglarımız

1) Abstract Meta Tagı (*)
Açıklama : Tek cümle ile sitenin açıklamasını içerir.
Önem : Hiçbir arama motoru ciddiye almaz.
Kod :

<META NAME=”Abstract” CONTENT=”Sayfanın genel içeriği”>

2) Author Meta Tagı (*)
Açıklama : Site tasarımcısının adını içerir.
Önem : Hiçbir arama motoru ciddiye almaz.
Kod :

<META NAME=”Author” CONTENT=”Sayfayı Tasarlayan Kimsenin Adı “>

3) Copyright Meta Tagı (*)
Açıklama : Sitenin telif hakkı ile ilgili bilgiler içerir.
Önem : Hiçbir arama motoru ciddiye almaz.
Kod :

<META NAME=”Copyright” CONTENT=”Bu sitenin şusu busu buna aittir geyiği”>

4) Description Meta Tagı (****)
Açıklama : Sitenin açıklamasıdır.Eğer site DMOZ’da ekli değilse,Google arama sonuçlarında Site Adının hemen altında yazan yazıdır.Esasında buraya spam keyword doldurmak hiç ama hiç akıl kârı değildir.Kesinlikle saçmalıktır.3-4 cümle ile özetlenmiş,arama sonuçlarında okuduğu zaman kullanıcıyı çekecek,mümkünse içinde site içeriği ile ilgili kelimeler sıkça geçecek -abartmadan- bir açıklama yazılmalıdır.
Önem : Google görsellikte önplana çıkartır,çok nadir olarak sonuçları etkileyebilir.
Kod :

<META NAME=”Description” CONTENT=”Dediğim şekilde açıklama içeren cümleler”>

5) Keywords Meta Tagı (***)
Açıklama : Tecrübelerime dayanarak,etkisin oldukça zayıf olduğu söylenebilir.Ancak yine de her sitenin uygulaması webmaster menfaatinedir.En ufak olumlu tepki bile kârdır.Bu sebeple keywordler eklenmelidir.Dikkat edilmesi gereken husus ise en fazla 20-25 kelime sınırıdır.Kelimelerin tamamı SİTE İÇERİĞİ İLE ALAKALI olmalıdır.Saçma sapan adult keywordler doldurmanın kimseye faydası yoktur.Araya muhakkak virgül konmalıdır – tercihen virgül sonrası bir boşluk sonra kelime sonra tekrar aynı döngü-.Virgül konulmaz ise tüm yazılanlar tek kelime gibi algılanır :—)
Önem : Ciddiye alındığı söylenir,ancak ben aşırı derecede olumlu hiçbir etkisini göremedim.Yine de deneyin :—)
Kod :

<META NAME=”Keywords” CONTENT=”seo teknikleri, ücretli arama motoru optimizasyonu,”>

6) Language Meta Tagı (**)
Açıklama : Site dilini bota tanımlar.Google Botun ihtiyacı çokça yoktur.Ancak yönlendirme amaçlıdır,üşengeç botu üzmez,kalbini kazanır :—)
Önem : Mümkünse düzenlenmelidir.
Kod :

<META NAME=”Language” CONTENT=”Dil tanımı”>

7) RefreshMeta Tagı (*)
Açıklama : Oldukça gereksiz,bir o kadar da tehlikelidir.Bu taga kızan botlar olup,gönül koyabilir.Nadir uğrar,geldi mi de pek indexleyesi gelmez.
Önem : Hiçbir arama motoru ciddiye almaz.
Kod :

<META NAME=”Refresh” CONTENT=”kaç saniyede bir yenilenecekse buraya yazılmalı,URL=http://www.seoteknikleri.com”>

Revisit Meta Tagı (*)
Açıklama : Botu bir daha ne vakit çağıralım meta tagıdır.Bot fazla ilgi alaka sevmez.Yalaka adamla hiç uğraşamaz.Siz en iyisi ona hiç,şu vakitte gel bu vakitte gel demeyin.Emri-Vaki algılar,direk kızar.En iyisi bu tagı hiç kullanmamak :—)
Önem : Hiçbir arama motoru ciddiye almaz.
Kod :

<META NAME=”Revisit-After” CONTETN=”X Days”>

9) Robot Meta Tagı (*)
Açıklama : Sayfanın indexlenip indexlenmemesi konusunda gerekli bir koddur.Eğer botun ziyaret etmemesi için kullanacaksanız robots.txt dosyasından da disallow vermeniz önerilir.index komutu verip beni indexler misin diyebilirsiniz,ancak oldukça gereksizdir önerilmez.
Önem : Hiçbir arama motoru ciddiye almaz.
Kod :

<META NAME=”Robot” CONTETN=”index,follow”>

10) Akıllı Webmaster Meta Tagı (*****)
Açıklama : Descriptionu,Keywordu,bir de garanti olsun diye Language metasını ekler.Başka hiçbirşey yapmaz.Çünkü bilir ki arama motorları üstten indexlemeye başlar.Ve her satır kaybı site içerisindeki içeriğin önemini biraz daha arttırır.
Önem : Arama Motoru Optimizasyonundaki en önemli etkendir.
Kod :

<? include (” zeka.php , kurnazlik.php , yenitaktikler-dusunme.php ”), ?>

Kaynak:seoteknikleri.com