Kategoriler
Günlük hayat Günün Tarihi Milli Görüş Toplumsal Konular Türkiye üzerine

Ermenistan Türkiye yakınlaşması

Son zamanlarda Ermeni-Türk ilişkileri giderek ısınmaya başlıyor. Bu ilişkilerde Türkiyenin rolü özellikle çok önemli. Stratejik konumu itibarı ile Türkiye Ermenistan için için çok önemli bir köprü. Türkiye Ermenistan ile tam olarak anlaşmadıktan sonra bu köprüyü kesinlikle açmamalıdır. 

Tarih boyunca Romalılar, Persler ve Bizanslılar tarafından Anadolu’nun bir yerinden diğerine sürülen, savaşlara itilen ve çoğu kez üçüncü sınıf vatandaş muamelesi gören Ermeniler, Türklerin Anadolu’ya girişlerinden sonra; Türklüğün adil, insani, hoşgörülü, birleştirici töre ve inancından yararlanmışlardır. Bu ilişkilerin gelişme ve doruğa ulaşma çağı olan 19. Yüzyıl sonlarına kadar süren devir, "Ermenilerin altın çağı" olmuştur.Fakat Ermenilerin dış güçler tarafından kışkırtılması ve katliam söylentileri Ermenileri bir anlamda isyana sürüklemiştir.Ermeniler katliam gerekçesi ile uzun yıllar Türkiyenin önünü kesmeye çalışmaktadır.

Nitekim, Türkçe konuşan, ayinlerini bile Türkçe yapan bu topluluktan devlet kademelerinde önemli görevlere yükselenler, Bayındırlık, Bahriye, Hariciye, Maliye, Hazine, Posta-Telgraf, Darphane Bakanlıkları, Müsteşarlıkları yapanlar ve hatta Osmanlı Devleti’nin meseleleri üzerinde Türkçe ve yabancı dillerde eserler yazanlar bile olmuştur.Buna rağmen Ermenilerin isyankar tavrı ilişkileri tıkamıştır.Tıkanan bu ilişkiler son zamanlarda Ermenilerle yapılan protokol vb. iletişimlerle sağlanmaya çalışılmaktadır.Ne kadar başarılı olunduğunu ise zaman gösterecek.Uzun yıllar katliam iddaalarıyla çalkalanan Ermenilerin bu iddalarından hemen vazgeçmeyecekleri bir gerçek…. Bu nedenle Ermenilerle ilişkilerde her zaman temkinli olunmasında fayda vardır. Nitekim Ermeniler atacakları adımlar çok önemli.Karabağ sorunu en büyük meseledir.

Bu sorun kesinlikle çözülmeli ve bir sonuca bağlanmalıdır.