Kategoriler
Ekonomi Dünyası

Problem Çözme

Problem, hissedildiği anda henüz çözümü bulunamamış psikolojik bir rahatsızlık olarak tanımlanabilir. Bu rahatsızlık etkisi devam ettiği sürece, işlerin aksamasına ve personelin dengesinin bozulmasına yol açar. Bunun doğal sonucu da işletmede verimin azalması, eksik ve yanlış iş veya ürün üretilmesidir. Sorunlar, ancak işler yolunda gitmediği zaman var olur; olmaması gereken bir şeyler oluyor ise, ya da olması gereken bir şey olmuyor ise ortada bir sorun var demektir.

PROBLEMİN SAPTANMASI

Problem, tıpkı bir vücudun hastalandığında verdiği olumsuz sinyaller gibi bir takım belirtiler ile varlığını gösterir. Örneğin bir işletmede; pazar payının daralması, satış cirosunun azalması, kâr oranının düşmesi gibi olgular bazı problemlerin bulunduğuna işaret eder. Yöneticiler bu tür olumsuz gelişmelerin farkına varır varmaz, personelden gerekli raporları isteyerek bunları incelettirmelidir.

PROBLEMİN ÇÖZÜMÜ

Bir problemden en iyi kaçış yolu onu çözmektir Problemleri çözmek, temelde yatan sorunun nedenini belirlemek için eldeki bilgiyi kullanmak ve yine aynı bilgi aracılığıyla çözüm yolunu üretmekle olur. Bu arada yapılacak iş, verileri bir araya getirmek, belli maddeler arasındaki ilişkiyi ortaya koymak ve bir sonucu haklı çıkaracak şekilde veriler üzerinde bir yapı kurmak olmalıdır. Tabii faydalı bilgi ile yanıltıcı bilgiyi birbirinden ayırmak koşuluyla!

Problem çözme yolu ile etkili kararlara ulaşmak, başarılı bir yönetimin ‘olmazsa olmaz’larındandır. Bir işletme yöneticisi, ne yapıp edip, problem çözme yeteneğini geliştirmelidir. Bu yeteneği geliştirmek ise; sorunları görebilmek ve onları incelemeye istekli olmak, sorunların çözümünde bilimsel çözüm yaklaşımını uygulamakla mümkün olur ancak.

Yöneticinin karşılaştığı sorunların çoğu insanlar ile ilgilidir, insan unsurunu doğru bir şekilde ele almak, başarılı çözümlerin önkoşulu sayılır. Ortaya çıkabilecek sorunları önceden kestirmek ve bunları önleyici planları elde bulundurmak, iyi yönetimin gereklerindendir. Bazen, en küçük ayrıntıların bile dikkate alınarak planlandığı koşullarda dahi yine sorunlarla karşılaşılabilir. Burada önemli olan, sorunla birlikte ortaya çıkan yan etkilerin zararsız hale getirilmesi için, zaman kaybetmeden sorunun çözüme kavuşturulmasıdır.

Kategoriler
Ekonomi Dünyası

Problem Çözme Aşamaları ve Teknikleri

PROBLEM ÇÖZME AŞAMALARI

En iyi girişimciler, harika problem çözücüleridir. Bir problemin çözümünde sırasıyla şu aşamalar izlenir:
■ Ulaşılamayan hedefin belirlenmesi.
■ Mevcut bilginin sorgulanması.
■ Olası nedenlerin bulunması.
■ Olası nedenlerin denenerek, içlerinden birinin seçilmesi.
■ Olası çözüm yollarının geliştirilmesi.
■ Çözüm yollarının sonuçlarının belirlenmesi.
■ Olası en iyi çözüm yolunun seçimi.

PROBLEM ÇÖZME TEKNİKLERİ
Bir problemle uğraşmak için en kötü zamanlar; insanların yorgun, meşgul ya da dikkatlerinin dağınık olduğu pazartesi sabahları ile cuma öğleden sonralarıdır.
Bir başkası yeni bir çözüm buluncaya dek, problemlerin daima tek bir çözümü olduğu varsayılır. Günümüzde uygulanan problem çözüm tekniklerinden bazıları şunlardır:

■ Bütüncül yaklaşım tekniği: Problem çözmeye çalışmadan önce, onun üzerinde mümkün olduğunca çok ve çeşitli açılardan düşünmeyi önerir.
■ Parçalara ayırma tekniği: Bazen problemin bir parçasını çözmek, tümden çözümün anahtarı olabilir.
■ Beyin fırtınası: Problemin çözümüne ilişkin çok sayıdaki düşünceyi,
bir grup insandan kısa sürede elde etme tekniğidir, iyi yönetilen bir seans sonunda yüzlerce düşünce oluşabilir. Bunların hepsi hesaba katılır; en akla uygun olmayan hatta aptalca düşüncelerin bile insanları güldürmek de az şey sayılmaz- işe yaradığı görülür.
■ Daadi modeli: Etkili problem çözüm modellerden biridir. Daadi; Dinleme, Araştırma, Amaç Tespit Etme, Destekleme, izleme yoluyla çözüm araştırılır.