Kategoriler
Eğitim - öğretim Geçmiş Tarih Günlük hayat Öğrenci Konuları

Tarihin Sınıflandırılması – Tarihin Özellikleri

Tarihin ilgi alanı, zamanı ve konuları oldukça geniş olduğu için, geçmişin incelenmesini kolaylaştırmak amacıyla tarih; zamana mekana ve konuya göre sınıflandırılmaya tabi tutulmuştur.

a) Zamana Göre Sınıflandırma

Tarihin yüzyıl, ilkçağ, ortaçağ gibi zamana göre sınıflandırılmasıdır. Amaç, tarihin incelenmesini ve öğrenilmesini kolaylaştırmaktır.

Kategoriler
Dünya ülkeleri Eğitim - öğretim Geçmiş Tarih Günlük hayat Tarih Makale Türk Tarihi Türkiye üzerine

Yeniçeri Ocakları ve Yeniçerilerin Özellikleri

Yeniçeriler, avrupadaki hristiyan çocukların alınıp anadoluda türk kültürünün öğretilip, savaş tekniği kazandırılıp, türkleşmesiyle Osmanlı ordusuna katılan gruplardı. Bu sisteme osmanlıda devşirme denmektedir.

Yeniçeri Ocağına geçiş Acemi ocağından yapılmaktaydı. Yeniçeriler, Kapıkulu Ocaklarının en temel ve en kalabalık gurubuydu. Yeniçeri Ocakları, I.Murat zamanında ilk önce Edirnede kurulmuştur. Yeniçeriler Osmanlı ordusundaki en popüler gruplardı ve Padişahın merkezi otoritesinin temelini oluşturmaktaydılar. Yeniçeriler o kadar güçlüydülerki, istekleri padişah tarafından kabul edilmediği taktirde o padişahı tahttan indirebilecek kadar ileriye gidebilirlerdi. Bu durum Osmanlının duraklama ve iniş dönemlerinde bayağı etkili olmuştur.

Yeniçeriler sayesinde Padişah, anadoludaki beylerin nüfusunu ve otoritesini dengelemiş, isyanlara karşı hızlı ve kesin çözüm oluşturarak otoritenin sadece padişahta toplanmasına neden olmuştur.

yenierivf7
Yeniçeri Ocakları ve Yeniçerilerin Özellikleri