Kategoriler
Eğitim - öğretim Geçmiş Tarih Günlük hayat Milli Görüş Tarih Makale Toplumsal Konular Türk Tarihi Türkiye üzerine

Osmanlıda Devlet Teşkilatı

Osmanlı Devletinde tüm güç Padişahın üzerinde toplanmıştı. Yasama, yürütme, yargı yetkileri padişahın elindeydi. Osmanlı Devleti topraklarını genişletince ülkeyi kolay yönetebilmek adına görev dağılımı yapılmıştır ancak yine son söz padişahın elindeydi. Nüfusunda artmasıyla idari, siyasi ve ekonomik alanlarda teşkilatlanma kurulup geliştirilmeye sağlanmıştır.

Orhan Bey zamanında ise padişahın danışabileceği bir meclis olan Divan-ı hümayun kurulmuştur. Burada siyasi, ekonomik, adli işlere bakılmış ve din, dil, ırk, cinsiyet ayrımı yapılmadan karara varılmıştır.

Padişah bu konuşmalara katılmaz sadece dinleyici olurdu. Onun adına mecliste veziriazam bulunurdu. ( vezirler, kazaskerler, defterdar ve nişancı )

osmangazi
Osmanlıda Devlet Teşkilatı