Kategoriler
Ekonomi Dünyası Genel Konular

Organizasyon ile İlgili Kavramlar

”Organizasyon, belirli amaçlar doğrultusunda kişilerin çabalarını birleştirdikleri yapılandırılmış bir süreçtir.”

“Organizasyon, bir yönetim fonksiyonudur.”

“Organizasyon, insan-iş-teknoloji faktörlerini birleştiren bir sistemdir.”

“Organizasyon, sosyal bir varlık, sosyal bir sistemdir.”

“Organizasyon, bir işletmedeki işleri, mevkileri, iş görenleri ve aralarındaki otorite ve haberleşme ilişkilerini gösteren bir yapıdır.”

Yönetim ve organizasyon kavramları daima birlikte kullanılırlar. Bunun nedeni, işi birden fazla kişinin yapmasından kaynaklanan beraber çalışma yapısına dayanmasıdır. Yöneticiler, belirli bir organizasyon içinde çalışır ve amaçlarını gerçekleştirmek için çaba harcarlar. Aynı zamanda yönetici, verdiği kararlarla organizasyon yapısını oluşturmaya çalışarak, yapı ve işleyişte gerekli gördüğü değişiklikleri yapar. Bu şekilde organizasyon, yöneticinin amaçlarını gerçekleştirdiği bir çeşit oyun alanı olur. Organizasyonsuz yönetici düşünülemez. Yönetici verdiği kararlarla organizasyonun yapı ve işleyişini etkiler. Bu açıdan da organizasyon, yöneticinin amaçlarını gerçekleştirmek için kullandığı bir araçtır. Yönetici bilgi, yetenek ve becerilerini kullandığı bu süreçte, içinde yer aldığı ortamı hem etkiler hem de ondan etkilenir.