Kategoriler
Ekonomi Dünyası

Kriz Yönetimi İlkeleri

Kriz patlak verdiğinde, pek çok yönetici, hemen bir sorumlu arama hatasına düşer. Böyle anlarda bir ‘günah keçisi’ aramaya kalkmak, sadece zaman kaybına yol açmakla kalmaz, kriz aşıldıktan sonra bile kalıcı kişisel huzursuzluklar yaratır.

Bir krizi kötü yönetmenin dört nedeni sayılabilir:
■ Yeterince açık ve dürüst olmamak
■ En kötü durumu düşünememek, görememek
■ insan ilişkilerinde dürüst davranmamak ve iletişim sırasında işletmeyi yeterince gözetememek
■ Kısa vadeli hedefleri, gereksinmeleri ele almadan önce firmanın uzun vadeli hedeflerini ortaya koyamamak, belirleyememek.

Kriz yönetimi, işletmenin krize yönelik belirlenmiş politikaları doğrultusunda şekillenir. Kriz yönetiminin çabaları ise, erken uyarı sistemiyle, kriz sinyallerinin yakalanması, önleme ve koruma mekanizmalarının oluşturulup önlemlerin planlanmasıyla uygulama ve değerlendirilmesidir.
Kriz sırasında, çalışanların da her türden katkıda bulunması esastır, ama eğer ilkeli bir yönlendirme olmazsa, iyi niyetli bu davranışlar büyük zararlara yol açabilir. Tıpkı bir trafik kazasında yaralananların, hemen oracıkta toplanan yardımseverler (!) tarafından kargatulumba taşınmaları gibi…

Bilgiyle çabanın koordine edilmesinde en önemli görev elbette ekip liderine düşecektir.
Bu yüzden, kriz yönetiminin, planlı ve nitelikli elemanlarla yürütülmesi zorunludur.

Kategoriler
Ekonomi Dünyası

Kriz Yönetimi

Kendi olağan akışında giden bir sürecin, aniden aksaması, farklı bir durumun ortaya çıkması, bunun bazen kısa bazen de uzun sürmesi, bir kriz ortamının doğduğunu gösterir. Okula giden bir öğrenci her sabah evden çıkarken cebinde harçlık bulunmasına alışmıştır. Ama bir gün için bile olsa o harçlıktan yoksun kalırsa, o gün diğerlerinden farklı Dir gün olacaktır. Kantine uğrayamayacak, okul çıkışı arkadaşlarıyla sinemaya gidemeyecektir, örneğin. Ancak, böyle bir durumla karşılaşacağını düşünüp daha önceki harçlıklarından bir kısmını biriktirebildiyse, o günkü programı aksamayacaktır.

Kriz yönetimi, işletmelerin istenmeyen bir durumla karşılaşmaları halinde, hemen yürürlüğe girmesi beklenen bir uygulama olarak anlaşılır.

Kriz yönetiminin özellikleri:
■ Kriz yönetimi, birden çok aşaması olan karmaşık bir süreçtir.
■ işletmenin krize karşı hazırlıklı olmasını sağlar.
■ Kriz yönetimi, yönetimin özel bir türüdür.
■ Kriz yönetimi, işletmenin varlığını sürdürmesini tehdit eden veya olanaksız hale getirecek nitelikteki olaylarla ilgilenir.
■ Kriz yönetimi, krizin en az kayıp ve zararla atlatılmasını sağlar.
■ Kriz yönetimi, işletmeye bir takım ek maliyetler getirir.

işletmenin büyüklüğü, kaç yıldır faaliyette olduğu, içinde bulunduğu sektörün özellikleri, yapısının esnekliği, merkezileşme düzeyi ve yönetim kadrosunun başarı derecesi, krizin ortaya çıkmasında son derece etkili faktörlerdir. Kriz yönetimi, daha önceden planlanmış amaçların, hedeflerin başarılı olması için yürütülen aktivitelerin toplamıdır.

Bilgi ve iletişimin kontrol altında tutulması ve eldeki değerlerin analizinin çok iyi yapılmış olması, anahtarın kriz yönetiminin elinde olduğunu gösterir.

Hangi kaynaktan gelirse gelsin, her yönetim krizinin altında insan faktörü yatar. Acil sorun çözümlemek, yönetim fonksiyonunun görevlerindendir. Yönetim, krizi derhal çözümlemeli, ilgili kişilerde meydana gelen manevi zararları onarmalı ve mümkün olduğu ölçüde aynı durumların tekrarlanmaması için önlem almalıdır.