Kategoriler
Güncel Haberler Günlük hayat Programlama Dilleri Seminerler Webmaster yardım

Bahçeşehir Üniversitesi J2ME (JavaME) Semineri

Bahçeşehir Üniversitesi J2ME (JavaME) Semineri

 

Ceviz.net ailesi olarak, Bahçeşehir Üniversitesi Yazılım Bilişim Kulübü işbirliği ile 13.11.2009 tarihinde Java ile Mobil Uygulama Geliştirme (J2ME) Semineri düzenliyoruz.İnomera A.Ş.’den Oğuz GÜRLER’in vereceği seminerde aşağıdaki konular anlatılacaktır:J2ME Nedir?

J2ME Mimarisi

Mobil Kısıtlar

Neden J2ME

Neden J2ME değil

LW UIT

J2ME’nin yeni UI’si

Kullanılan IDE tanıtımı

Netbeans

Örnek Kod Yazımı

Katilim bekliyoruz…

Kategoriler
Bilimsel Makale Günlük hayat

Kod, Şifre Ve Gizli Mesajlar

Kod, Şifre Ve Gizli Mesajlar;

Yazmanın ve konuşmanın dışında birçok bildirişim yöntemi vardır. Bunların da bazıları gizli, bazıları da açıktır. Birincisi için askeri ve diplomatik kod ve şifreler, ikincisi için ticari kodlar örnek verilebilir. Mors alfabesi semafor, bayrak işaretleri, yerlilerin duman işaretleri, ormanda çalan davullar ve körler alfabesi bu türdendir.

Gizlilik;
Mesajları gizlemenin çeşitli yolları vardır. Ama bir mesaj, temel olarak, iki biçimde gizlenir. Birincisi, stezanografi’dir. Bu yöntemle yazı ya görünmez bir mürekkeple yazılır, ya da yazının boyutları çok küçük bir noktaya indirgenir(bu yazının fotoğrafı mikroskobun ters, tarafından çekilerek yapılır), bazen gizlenmesi istenen metin, her sözcüğün ilk ya da son harfi, mesaj içerecek biçimde de yazılabilir.

Bir bilgiyi gizlemenin ikinci yolu ise, onu iki temel yönteminden birini uygulayarak değiştirmektir. Birincisi, mesajın harflerini önceden kararlaştırılmış bir şifreye göre sıralamak, ikincisi yazının harflerini başka harf, sayı ve simgelerle değiştirerek kodlamaktadır.

Kod biçimleri;
Şifreden Farklı Olan Kod, Önceden Düzenlenmiş Kod Sözcükleri sayıları yada kod gruplarının, cümlecik ve hecelerin yerine konulmasıyla meydana gelir. İngilizce, Fransızca ve İspanyolcada kullanılan üç dilli bir ticari kod, markini tarafından bulunmuştur. Bu kod her üç dilde ortak sözcükleri temsil eden 5 harflik gruplardan oluşmuştur. Bu gruplar bir sözcükte toplanmıştır ve telgraf masraflarını azaltmak için kullanılmaktadır. Bu tür kodlama, gizli ya da açık olabilir. Ama bu ilkeye dayanan askeri yada diplomatik kodlara, mesajı güvence altına almak için, daha da gizlilik kazandırılması gerekir. Bu tür kodlamaya İngilizlerin II. Dünya savaşı sırasında başkomutanlığıma mesaj göndermekte kullanıldıkları dok, örnek olarak verilebilir. Sözgelimi, başkomutanlığa tanklar yarın şafakla harekete geçecek mesajını göndermek için gönderici, sözcük ve cümleciklerin birer rakamla karşılandığı temel kod kitabını açar başkomutanlığa, tanklar hareket edecek 9835, yarın 4439 şafakta 7463 sayılarını bulur. Kodlama kitaplarının kaybolma ya da başkalarının eline geçme tehlikesi olduğundan, bu mesajı 5475; 9835; 4439; 7463 biçiminde göndermek güvenli olmayacaktır. Başkomutanlığa gibi sık sık kullanılan cümlecikler kısa zamanda tanınacak ve böylece kod sistemi anlaşılacaktır. Bu nedenle bu dört sayılı grupları gizlemek gerekli olmaktadır. Bunun en güvenli yolu bir defalık sistemidir. Bu sistemde hem göndericide hem de alıcıda birer tane bloknot gönderici, mesajın başladığı sayfasında karışık bir sırayla, sütunlar halinde dört haneli sayılar vardır. Gönderici mesajın başladığı sayfa, sütun ve satırı belirtir. 1549. bu 15. sayfanın 4.sütünün 9.satırı anlamına gelir. Eğer buradaki sayılar sırasıyla 4431, 7628; 5016, 4881 ise mesajın asıl sözlükteki karşılıkları olan 5475; 9835; 4439; 7433 sayılarının gönderici, yukarıdaki sayılara ekler ve çıkan toplamı gönderir.

Alıcı mesajı çözmek için bloknottaki sayı gruplarını aldığı sayılardan çıkarırı ve elde ettiği sayıların karşılığın sözlükten bulur.

Şifreler ve gizlilik;
Yerine koyma yöntemiyle basit şifrelerin gizliliklerini koruma olanağı çok azdır. Bu şifrelemede metindeki harflerin yerleri değiştirilmeden karşılık olarak bir harf ya da simge verilir. Bu yüzden harflerin yineleme oranı ortaya çıkar ve böylece de hangi simgenin hangi harfe karşılık olduğu kolayca anlaşılır.

Tanklar yarın hareket edecek mesajının aşağıdaki anahtara göre basit bir şifre ile yazılması şöyle olur.

Esas metin
Abcdefhgıjklmnoprstuvyz
Şifre metni
Mnsoeratbcdfghijklpzyv
Tanklar yarın hareket edecek
Pmhdfml vmkbg tmkedep eoesed

Harflerin hangi sıklıklta yinelendiğinin anlaşılmasını önlemek için ikili doğru şifre sistemi kurulmuştur. Bu sistemde mesaj sözcük bölümleri göz önüne alınmaksızın önce iki harflik gruplara bölünür ve aşağıdaki kurala göre değiştirilir. Alfabenin bütün harfleri aşağıda görüldüğü gibi beş harflik sütunlara bölünür (I ve J aynı veri paylaşır)

Eğer iki harflik gruplar beş sütunluk matris içinde bir diyagonal meydana getiriyorlarsa karinin karşısındaki harfler alınır.

Telefon konuşmasını dinlemeyi önleyecek en etkin yollardan bazıları konuşma sesinin frekansını kaydırma ya da zaman bölümlerini karıştırma konuşmayı önce banda birer anlık bölümler halinde ayırıp karışık bir düzende yayınlamaktır.

Thomos Jefferson (1743–1826) 36 tekerlekten oluşan ve istenilen biçimde birleştirilebilen bir silindir şifre yaptı, her tekerleğin üzerine karışık bir sırada alfabenin harfleri yazılmıştı, bu tekerleklerin çeşitli biçimlerde bir araya getirilmesi milyonlarca sayıda şifrenin oluşturulmasını olanaklı kılar zamanın en gelişmiş şifre aygıtı olun bu silindir hemen benimsendi.

Kategoriler
Css yazıları

Ardaşık Stil Sayfaları (CSS) hakkinda herşey

css10-genieHTML bize metin biçimlendirme alanında çok geniş olanaklar sunar. CSS, uzun yazılışıyla Cascading Style Sheets, veya Türkçesiyle Stil şablonları ise bunu bir adım daha öteye götürür, bize sayfalarımız için global şablonlar hazırlama olanağı verdiği gibi, tek bir harfin stilini; yani renk, font, büyüklük gibi özelliklerini değiştirmek için de kullanılabilir. Bu tekniğin en önemli özelliği kullanımındaki bu esnekliğidir.Bir web sayfası içerisinde zaten estetik kuralları gereği yüzlerce renk ve font kullanmayız. Genelde birbiriyle uyumlu birkaç renk ve birkaç font kullanırız ki, bunları her sayfada ayrı ayrı tekrar belirtmek yerine CSS yardımıyla bir sefer tanımlayıp bütün web sayfamızda kullanabiliriz.Bu şekilde güncelleme yaparken de onlarca sayfayı değiştirmekten kurtuluruz.

CSS kodları HTML kodlarının içine yazılırlar. Türüne göre body veya head bölümlerinde yer alabilirler. Bunların dışında harici CSS dosyaları oluşturulup bunlar gerektiğinde HTML belgesi içerisinde çağırılabilirler.

Hemen hemen her konuda olduğu gibi CSS konusunda da Microsoft Internet Explorer ve Netscape farklı yorumlar ortaya koyarlar. Bu noktada her iki browserın da aynı/benzer yorumlayacağı kodlar yazmak en uygunudur.

Sınır (border) Özelliği

CSS sınır özelliği bir öğenin sınırına ilişkin stil ve renk tanımlamada kullanılır. HTML içinde yazıların çevresine sınır koymak tablolarla yapılır. Fakat CSS sınır özelliği güzel etkileriyle yazıların çevresini sınırlama olanağı oluşturur ve her öğeye uyarlanabilir.

Özellik Açıklama Değerler IE F N W3C
border Bir tanımda her dört yöndeki sınırları belirlemeye yarayan kısaltılmış bir özelliktir. sınır-eni
sınır-stili
sınır-rengi
4 1 4 1
border-bottom Bir tanımda alt sınırın tüm özelliklerini bir arada tanımlamaya yarayan kısaltılmış tanımdır. sınır-alt-eni
sınır-stili
sınır-rengi
4 1 6 1
border-bottom-color Alt sınırın rengini belirler sınır-rengi 4 1 6 2
border-bottom-style Alt sınırın stilini tanımlar sınır-stili 4 1 6 2
border-bottom-width Alt sınırın enini tanımlar thin
medium
thick
uzunluk
4 1 4 1
border-color Dört sınır için renk belirten değerlerdir. Tek ya da dört renge kadar tanım yapılabilir. renk 4 1 6 1
border-left sol sınır için tüm değerleri tanımlamaya yarayan bir kısaltmadır sol-sınır-eni
sınır-stili
sınır-rengi
4 1 6 1
border-left-color Sol sınırın rengini tanımlar sınır-rengi 4 1 6 2
border-left-style Sol sınırın stilini tanımlar sınır-stili 4 1 6 2
border-left-width Sol sınırın enini tanımlar thin
medium
thick
uzunluk
4 1 4 1
border-right Sağ sınır için tüm değerlerin tanımlanabildiği bir kısaltmadır. sağ-sınır-eni
sınır-stili
sınır-rengi
4 1 6 1
border-right-color Sağ sınırın rengini tanımlar sınır-rengi 4 1 6 2
border-right-style Sağ sınırın stilini tanımlar sınır-stil 4 1 6 2
border-right-width Sağ sınırın enini tanımlar thin
medium
thick
uzunluk
4 1 4 1
border-style Dört sınırın stillerini tanımlar. birden dörde kadar stil tanımı yapılabilir. none
hidden
dotted
dashed
solid
double
groove
ridge
inset
outset
4 1 6 1
border-top Üst sınırın tüm özelliklerini tanımlamak için kullanılan bir kısaltmadır. üst-sınır-eni
sınır-stili
sınır-rengi
4 1 6 1
border-top-color Üst sınırın rengini tanımlar sınır-rengi 4 1 6 2
border-top-style Üst sınırın stilini tanımlar sınır-stili 4 1 6 2
border-top-width Üst sınırın enini tanımlar thin
medium
thick
uzunluk
4 1 4 1
border-width Bir tanımdaki dört sınırın özelliklerinin belirtildiği kısaltılmış özelliktir. Birden dörde kadar tüm değerler yazılabilir thin
medium
thick
uzunluk
4 1 4 1

Sınır (border) Özelliği

Bir tanımlamada dört sınır için ayarları atamakda kullanılan bir kısaltmadır.
Yalnız ‘border’ özelliğini kullanarak dört değeri de ayrı biçimde ayarlamak oalanağı yoktur. Eğer bu özellik istenizse, ayrı ayrı tanımlanmalıdır.

p
{
border: thin dotted #00FF00
}

span
{
border: solid #0000FF
}

Olası değerler:
sınır-eni: Dört sınır için bu değer atanır
sınır-stili: Dört sınır için bu değer atanır
sınır-rengi: Dört sınır için bu değer atanır

Alt Sınır (border-bottom) Özelliği

Bir tanımlama öğenin alt-sınır özelliklerini atamak için kullanılan kıslatmadır.
table
{
border-bottom: thin dotted #00FF00
}

span
{
border-bottom: solid #0000FF
}

Olası değerler:
alt-sınır-eni sınır-stili sınır-rengi: alt sınır için bu değerleri atar.

Alt Sınır Renk (border-bottom-color) Özelliği

Bir öğenin alt sınırının rengini atamak için kullanılır.

Not: Her zaman border-style özelliğini border-color özelliğinden önce tanımlayın. Bir öğenin önce sınırları olmalı ki siz o sınırın rengini değiştirebilesiniz.

p
{
border-style: solid;
border-bottom-color: #ff0000
}

p
{
border-style: solid;
border-bottom-color: rgb(255,0,0)
}

Olası değerler:
renk: Renk değer renk adı (red), rgb değeri (rgb(255,0,0)), ya da hex sayı (#FF0000) olabilir.
transparent: Sınır renksizdir.

Alt Sınır Stil (border-bottom-style) Özelliği

Bir ögenin alt sınır stilini tanımlamakta kullanılır.

table
{
border-bottom-style: solid
}

Olası değerler:
none: sınır olmadığını anlatır.
hidden: tablo öğeleri için sınır karışmasını önlemekte kullanılır “none” gibidir.
dotted: Noktalı sınır tanımlamak için kullanılır. Pekçok tarayıcıda düz çizgi olarak görüntülenebilir.
dashed: Kesik çizgili sınırı tanımlar. Pekçok tarayıcıda düz çizgi olarak görüntülenir.
solid: Düz çizgi
double: İkili sınırı tanımlar. İkili sınırın eni sınır-eni değeri gibidir.
groove: Üç boyutlu sınırı tanımlar. Etkisi sınır renginin değerine bağlıdır.
ridge: Üç boyutlu çıkıntılı sınırı tanımlar. Etkisi sınır renginin değerine bağlıdır.
inset: Üç boyutlu ek sınırı tanımlar. Etkisi sınır rengi değerine bağlıdır.
outset: Üç boyutlu başlangıç sınırını tanımlar. Etkisi sınır renginin değerine bağlıdır.
vascript

Alt Sınır En (border-bottom-width) Özelliği

Alt sınır eni bir öğenin alt sınır enini belirlemekte kullanılır.

table
{
border-style: solid;
border-bottom-width: thin
}

table
{
border-style: solid;
border-bottom-width: 0.5px
}

Olası değerler:
thin: İnce alt sınırı tanımlar
medium: Varsayılan değer. Orta kalınlıkta sınırı tanımlar.
thick: Kalın alt sınırı tanımlar
uzunluk: Alt sınırın kalınlığını belirlemekte kullanılır.

Sınır rengi (border-color) Özelliği

The border-color property sets the color of the four borders. This property can take one to four colors.

table {border-color: red}
dört sınırın rengi kırmızıdır

table {border-color: red green}
üst ve alt sınır kırmızı,
sol ve sağ sınırlarsa yeşil…

table {border-color: red green blue}
üst sınır kırmızı, sol ve sağ sınır yeşil,
alt sınır mavidir.

table {border-color: red green blue yellow}
üst sınır kırmızı, sağ sınır yeşil,
alt sınır mavi, sol sınır sarıdır

Olası değerler:
renk: Renk değeri renk adı (red), rgb değeri (rgb(255,0,0)),
ya da hex sayı (#FF0000) olabilir.
transparent: Sınır renksizdir

Sol sınır (border-left) Özellikleri

Sol sınır özelliği bir tanımlamayla sol sınırın tüm özelliklerini birden atamaya yarar.

table
{
border-left: thin dotted #00FF00
}

table
{
border-left: thick #0000FF
}

Olası değerler: Sol-sınır-eni Sınır-stili sınır-rengi: Sol sınırın özelliklerini atar.

Sol Sınır Renk (border-left-color) Özelliği

Sol sınır renk özelliği öğenin sol sınırının rengini saptar.

p
{
border-style: solid;
border-left-color: #ff0000
}

p
{
border-style: solid;
border-left-color: rgb(255,0,0)
}

Olası değerler:
renk: Renk değeri renk adı (red), rgb değeri (rgb(255,0,0)), ya da hex sayı (#FF0000)
transparent: Sınır değeri renksizdir.

Sol sınır stil (border-left-style) Özelliği

Sol sınır stil tanımı öğenin sol sınırını tanır.

table
{
border-left-style: solid
}

Olası değerler:
none: Hiç sınır olmadığı belirtir hidden: “none” ile aynı, yalnız tablo öğeleriyle doğacak görüntüleme sorunu doğar. dotted: noktalı çizgiyi tanımlar ama birçok tarayıcıda düz çizgi olur. dashed: kesik çizgili sınır çizgisini tanımlar ama birçok tarayıcıda düz çizgi olur. solid: Düz çizgiyi tanımlar double: İkili sınır çizgisini tanımlar. İkili sınır çizgisinin eni border-width tanımındaki değere eşittir. groove: Üç boyutlu sınırı tanımlar. Etkisi sınır renginin değerine bağlıdır.
ridge: Üç boyutlu çıkıntılı sınırı tanımlar. Etkisi sınır renginin değerine bağlıdır.
inset: Üç boyutlu ek sınırı tanımlar. Etkisi sınır rengi değerine bağlıdır.
outset: Üç boyutlu başlangıç sınırını tanımlar. Etkisi sınır renginin değerine bağlıdır.

Sol sınır eni (border-left-width) Özelliği

The border-left-width property sets the width of an element’s left border.

table
{
border-style: solid;
border-left-width: thin
}

table
{
border-style: solid;
border-left-width: 0.5cm
}

Olası değerler:
thin: Sol sınırın ince olduğunu tanımlar
medium: Varsayılan değer. sol sınırın değeri medium olur.
thick: Sol sınır kalındır tanımı.
uzunluk: Sol sınırın kalınlığını belirlemenizi sağlar

Sağ sınır (border-right) Özelliği

Sağ sınır özelliği sağ sınırın enini, stilini ve rengini tanımlamak için kullanılan kısaltılmış bir tanımlamadır.

table
{
border-right: thin dotted #00FF00
}

table
{
border-right: thick #0000FF
}

Olası değerler:
sağ-sınır-eni sınır-stili sınır-rengi: Sağ sınırın özelliklerini atar.

Sağ sınır renk (border-right-color) özelliği

Sağ sınır rengi özelliği bir öğenin sağ sınırının rengini tanımlar.

p
{
border-style: solid;
border-right-color: #ff0000
}

p
{
border-style: solid;
border-right-color: rgb(255,0,0)
}

Olası değerler:
renk: Renk değeri renk adı (red), rgb değeri (rgb(255,0,0)), ya da hex sayı (#FF0000)
transparent: Sınır değeri renksizdir.

Sağ sınır stil (border-right-style) Özelliği

Sağ sınır stil özelliği bir öğenin sağ sınırının stilini tanımlar.

table
{
border-right-style: solid
}

Olası değerler:
none: Hiç sınır olmadığı belirtir
hidden: “none” ile aynı, yalnız tablo öğeleriyle doğacak görüntüleme sorunu doğar.
dotted: Noktalı çizgiyi tanımlar ama birçok tarayıcıda düz çizgi olur.
dashed: Kesik çizgili sınır çizgisini tanımlar ama birçok tarayıcıda düz çizgi olur.
solid: Düz çizgiyi tanımlar
double: İkili sınır çizgisini tanımlar. İkili sınır çizgisinin eni border-width tanımındaki değere eşittir.
groove: Üç boyutlu sınırı tanımlar. Etkisi sınır renginin değerine bağlıdır.
ridge: Üç boyutlu çıkıntılı sınırı tanımlar. Etkisi sınır renginin değerine bağlıdır.
inset: Üç boyutlu ek sınırı tanımlar. Etkisi sınır rengi değerine bağlıdır.
outset: Üç boyutlu başlangıç sınırını tanımlar. Etkisi sınır renginin değerine bağlıdır.

Sağ Sınır eni (border-right-width) Özelliği

Sağ sınır eni öğenin sağ sınırındaki eni tanımlar.

table
{
border-style: solid;
border-right-width: thin
}

table
{
border-style: solid;
border-right-width: 0.5cm
}

Olası değerler:
thin: Sağ sınırın ince olduğunu tanımlar
medium: Varsayılan değer. sağ sınırın değeri medium olur.
thick: Sağ sınır kalındır tanımı.
uzunluk: Sağ sınırın kalınlığını belirlemenizi sağlar

Sınır stili (border-style) Özelliği

Sınır-stili özelliği, dört sınır için stil tanımlar.

table {border-style: dotted}
her dört sınır noktalıdır

table {border-style: dotted dashed}
üst ve alt sınırlar noktalıdır,
sol ve sağ sınır kesik çizgisidir

table {border-style: dotted dashed solid}
üst sınır noktalı,
sol ve sağ sınır kesik çizgisidir,
alt sınır kesintisiz çizgidir.

table {border-style: dotted dashed solid double}
üst sınır noktalı,
sağ sınır kesik çizgili,
alt sınır kesintisiz çizgi,
sol sınır ise çift çizgidir.

Olası değerler:
none: Hiç sınır olmadığı belirtir
hidden: “none” ile aynı, yalnız tablo öğeleriyle doğacak görüntüleme sorunu doğar.
dotted: Noktalı çizgiyi tanımlar ama birçok tarayıcıda düz çizgi olur.
dashed: Kesik çizgili sınır çizgisini tanımlar ama birçok tarayıcıda düz çizgi olur.
solid: Düz çizgiyi tanımlar
double: İkili sınır çizgisini tanımlar. İkili sınır çizgisinin eni border-width tanımındaki değere eşittir.
groove: Üç boyutlu sınırı tanımlar. Etkisi sınır renginin değerine bağlıdır.
ridge: Üç boyutlu çıkıntılı sınırı tanımlar. Etkisi sınır renginin değerine bağlıdır.
inset: Üç boyutlu ek sınırı tanımlar. Etkisi sınır rengi değerine bağlıdır.
outset: Üç boyutlu başlangıç sınırını tanımlar. Etkisi sınır renginin değerine bağlıdır.

Üst Sınır (border-top) özelliği

Üst sınır özelliği bir tanım için kısaltılmış olarak tüm üst sınır özelliklerinin değerinin belirtilmesi istemidir.

table
{
border-top: thin dotted #00FF00
}

table
{
border-top: solid #0000FF
}

Olası değerler:
üst-sınır-eni sınır-stili sınır-rengi: üst sınırın özellikleridir.

Üst Sınır Renk (border-top-color) Özelliği

Öğenin üst sınır rengini tanımlamakta kullanılır.

p
{
border-style: solid;
border-top-color: #ff0000
}

p
{
border-style: solid;
border-top-color: rgb(255,0,0)
}

Olası değerler:
renk: Renk değeri renk adı (red), rgb değeri (rgb(255,0,0)), ya da hex sayı (#FF0000)
transparent: Sınır değeri renksizdir.

Üst Sınır Stil (border-top-style) Özelliği

Bir öğenin üst sınırının stilini tanımlamakta kullanılır.

table
{
border-top-style: solid
}

Olası değerler:
none: Hiç sınır olmadığı belirtir
hidden: “none” ile aynı, yalnız tablo öğeleriyle doğacak görüntüleme sorunu doğar.
dotted: Noktalı çizgiyi tanımlar ama birçok tarayıcıda düz çizgi olur.
dashed: Kesik çizgili sınır çizgisini tanımlar ama birçok tarayıcıda düz çizgi olur.
solid: Düz çizgiyi tanımlar
double: İkili sınır çizgisini tanımlar. İkili sınır çizgisinin eni border-width tanımındaki değere eşittir.
groove: Üç boyutlu sınırı tanımlar. Etkisi sınır renginin değerine bağlıdır.
ridge: Üç boyutlu çıkıntılı sınırı tanımlar. Etkisi sınır renginin değerine bağlıdır.
inset: Üç boyutlu ek sınırı tanımlar. Etkisi sınır rengi değerine bağlıdır.
outset: Üç boyutlu başlangıç sınırını tanımlar. Etkisi sınır renginin değerine bağlıdır.

Üst Sınır (border-top) özelliği

Üst sınır özelliği bir tanım için kısaltılmış olarak tüm üst sınır özelliklerinin değerinin belirtilmesi istemidir.

Üst Sınır Eni (border-top-width) Özelliği

Üst Sınır eni özelliği bir öğenin üst sınırının enini belirtir.

table
{
border-style: solid;
border-top-width: thin
}

table
{
border-style: solid;
border-top-width: 0.5cm
}

Olası değerler:
thin: Üst sınırın ince olduğunu tanımlar
medium: Varsayılan değer. üst sınırın değeri medium olur.
thick: Üst sınır kalındır tanımı.
uzunluk: Üst sınırın kalınlığını belirlemenizi sağlar

Sınır Eni (border-width) Özelliği

Sınır-eni özelliği, bir tanımda dört sınırın enini tanımlamaya yarayan kısaltmadır.

table {border-width: thin}
dört sınır da incedir.

table {border-width: thin medium}
üst ve alt sınır incedir,
sol ve sağ sınırlar orta kalınlıktadır.

table {border-width: thin medium thick}
üst sınır incedir,
sol ve sağ sınır orta kalınlıktadır,
alt sınır ise kalındır.

table {border-width: thin medium thick none}
Üst sınır ince,
sağ sınır orta kalınlıkta,
alt sınır kalın ve
sol kenarda sınır yoktur.

Olası değerler:
thin: Sınırın ince olduğunu tanımlar
medium: Varsayılan değer. sınırın değeri medium olur.
thick: Sınır kalındır tanımı.
uzunluk: Sınırın kalınlığını belirlemenizi sağlar

Kaynak : aybim.com.tr/progs/csstxt5.html