Kategoriler
Genel Konular

KADINLARIMIZIN TALİHSİZ YAŞAMLARI ( BÖLÜM 1)

Dünyanın her yerinde kadın cinayetleri ne yazık ki varlığını sürdürmektedir. Bu konu hakkında yasalarla gerekli korumayı sağlamaya çalışan hükümetler olduğu gibi bunu normalleştiren hükümetlerde var ne yazık ki. Her ne kadar anayasada cinayet, darp, işkence suç olarak kabul edilsede verilen cezalar nefsi müdafaa, tahrik vb. bahanelerle indiriliyor. Bazı suçlar para cezasına çeviriliyor, bazıları birkaç sene cezaevine girip serbest bırakılıyor. Bu konuda gerekli hassasiyet ve duyarlılık ne yazık ki gösterilmiyor.Yakılan bu canların elbette hesabı sorulacaktır bu dünyada olmasada ahirette. Allah her şeyi görüyor. Hak edilen cezayı vermeyenlerde bu suçları işleyenlerde elbette hakkı olanı eninde sonuna bulacaktır.

Kategoriler
Eğitim - öğretim Günlük hayat Günün Tarihi iletişim Kadın ve Sağlık Toplumsal Konular

Kadına şiddet kullanımı

       Kadına yönelik şiddet günümüzde had safhaya ulaşmak üzeredir.Ne kadar şiddet artık azalıyor desekte arka bahçeyi tam olarak görememekteyiz.Bu konunun arka yüzü daha farklıdır. Kadına yönelik şiddetin toplumsal şiddeti yeniden üreten boyutu toplumsal yansımaları ve bireyin gördüğü zarar olarak iki yönlü etkisi bir halk sağlığı sorunu olarak bu sürecin değerlendirilmesi ve önlemlerinin tartışılmasını zorunlu kılmaktadır.Kadına yönelik şiddetin azaltılması toplumun daha düzgün hale getirilmesi artık kaçınılmaz bir seviyeye ulaşmıştır.

       Şiddetin iktidar ilişkisinin parçası olduğu koşullarda en ağır hasarın kişinin varoluşuna yönelik olacağı ve psikolojik durumun değerlendirilmesinin önemi unutulmamalıdır. Çocukluk ve erişkinlik döneminde şiddete maruz kalma fizik bulguların ötesinde depresyon kaygı ve somatizasyon ölçeğinde yüksek değerler özsaygı yitimi yüksek intihar girişim oranları artmış alkol ve madde kullanımı ile kendisini göstermektedir Şiddete maruz kalan kadınlarda intihar oranının 4-8 kat fazla olduğu bildirilmektedir.Buna rağen şiddete devam etmek ne derece doğru artık kararı siz verin.

       İnsanlara şiddet uygulamanın fiziksel olduğu kadar ruhsal olarak da ne kadar zararlı olduğu bilinmelidir. Bilinç altı bu duygularla beslenmeli ve bu konuya karşı bir duyarlılık gösterilmelidir.Bunun tek çaresi EĞİTİM den geçer. Eğitim her şeyin başıdır ve en önemlisi iyi eğitim her şeyin en doğrusudur. Şiddetin belgelenmesi ve kadına destek verilebilmesi hem şiddete uğrayan kadın hem de yansımalarını sıraladığımız toplum için koruyucu ve tedavi edici hekimlik uygulamalarının gerçekleştirilmesini sağlayacaktır.

       Kadınlar şiddete uğradıklarında kaçmak yerine gerekli yerlere müracat etmeli ve haklarını sonuna kadar aramalıdırlar.