Kategoriler
Aşk

Yürek Gürültüsünde Sağanak Duygular

Aşk gül kokan caddeleri,  sevgilinin heybetli gülüşüyle harmanlayıp onun hayaliyle kendinden soyutlanmalıdır. Onu düşünmenin verdiği aynı zamanda ızdırap ve yine aynı zamanda mutlu olmaktır. Çiklet sevdalara bir keçi inadıyla efelenmektir. Güncel âşıkların, aşk sandıkları birbirini çürütme harekâtından sağ kurtulmaktır, aşk.

Neden sevemiyoruz?

Aşkı sadece nefsanî bir arzu, bir tema, karşımızdakini sadece fiziki bir güzellik ikonu olarak gördüğümüzdendir, bu ruh halimiz. Gerçek âşık, sevdiğinin ayağına batan dikeni, yüreğinde hissedendir. Gerçek aşığın umurunda olan tek şey maşukunun yüzündeki tebessüm, yüreğindeki huzurun yansımasını görmesidir. Gerektiğinde âşık, sevdiğinin yüzünü bir daha göremeyeceği ihtimalini kalbinin derinliklerine hapseder, sırf onun mutlu olması için kendi iç dünyasına çekilerek onu bırakır.

Gönül sevdiğinin köşkünü yüreğinin şiltesine bina eder. Aşığın sevdiği aklına gelmez, çünkü aklını onun sevgisinde bırakmıştır. Aşk dünyevi olarak çıkar basamaklarını vardığı yerde ilahi aşka ulaşmıyorsa, o aşkla boyanıp arınmıyorsa kül olmuş kâğıt gibidir o kâğıda kalem mürekkebini işletemez.

 

Yazar :  blacklord

Kategoriler
Genel Konular Sevgi ve Ask Dünyası

Aşk bir tarikattır; tarikat ise hakikat.

Allah’a duyulan aşk ilahi aşktır. “ Yaradılanı severim, yaradandan ötürü”; cümlesi ilahi aşk-ı tanımlar niteliktedir.

Kişi yani yaradılan tarafından hakikatler önderliğinde nesnel bazda bir sevgi değil, aksine bütüne yani yaradana dair bir sevgi anlayışıdır.

Tarikat; tasavvuf yani kalbimizin iyi ve kötü hallerini bilip kötü hallerden uzak durmamızı sağlayan  nefsimize doğru uzanan bir yoldur.

Yaratana karşı bir bağlılık vardır. Bu nedenle tarikat devreye girer. Çünkü tarikat Allah’a ulaşma ve onu tanıma yollarından  birisidir.Tarikat terimini sosyal yaşantımıza kattığımızda ve bu terimin gereklerini sosyal yaşantımıza uyguladığımızda sürekli olarak hakikat devrededir.

İlahi aşk gözle görülür nitelikte değildir.Fakat yaratana karşı olan ilahi aşk bizim zihnimizde bir hakikattir. Çünkü varolan bir gerçeğin ,bağlılığın yani sevginin zihnimizde yansımasıdır.

Allah’a aşk duyulur, ve artık bu sayede tarikat devreye girer; yani hakikat yolunda ilahi bir aşkla ilerlemeye başlarız. Bizi hakikatlere götüren tüm davranışlarımızın bütünü de tarikattır.Bu sayede de ilahi aşk her zaman hat safhada dır.  Tarikat sayesinde, hakikate nesnel bir gerçeğin zihnimizdeki yansımasına doğru bir meyil yani yöneliş vardır.

Sofilik hakikatler yolunda,tarikat anlayışıyla yaratana yöneliştir.Yani insanlığın ilaha duyduğu aşk , onların tarikata yani Allah’a ulaşma ve onu tanıma yollarına gitmesini sağlar.

Ve bu sayede, ilah yolunda ilerlemede Allah’a olan ilahi aşk-ı nitelemektedir, ki bu da insanlık için bir hakikattir.

Furkan Uçar