Kategoriler
Dünya ülkeleri Geçmiş Tarih

Doğu Akdeniz Uygarlıkları

a) Fenike Uygarlığı

Suriye’nin batısında, Lübnan dolaylarında yaşayan Sami (Arap) asıllı kavimdir.
Coğrafi konumları nedeniyle daha çok gemi yapımında ilerlemiş olan Fenikeliler, deniz ticaretinde büyük gelişme sağlamışlar ve sömürgeciliğin ilk adımı olan kolonicilik hareketini başlatmışlardır.
Ticari amaçlı kurulan Fenike kolonilerinin en önemlileri; Kuzey Afrika’daki Kartaca ve İspanya’daki Gades’tir.
Dünyanın bilinen ilk alfabesi olan, 22 harften oluşan ve günümüz alfabesinin temeli sayılan Fenike Alfabesi’ni oluşturan Fenikeliler, ayrıca camı icat etmişler, fildişi işlemeciliği, bayındırlık ve mimari alanlarında gelişmişlerdir.

b) İbrani Uygarlığı

Sami asıllı bu toplum, Filistin dolaylarında yaşamış ve tektanrılı dinlerin ilki olan Museviliğe inanmışlardır.
Kralları Hz.Davut döneminde Kudüs kentini kuran ve dönemin en güçlü devletlerinden biri haline gelen İbraniler, Hz.Davut’un oğlu Hz.Süleyman’dan sonra kuzeyde İsrail, güneyde Yahudi olmak üzere ikiye ayrılmışlardır.
Komşularıyla iyi geçinmediklerinden sürekli yurtlarından sürülen İbraniler, aşırı milliyetçi özelliğe sahiptirler. İbranilerin bu özelliği kültürel ve siyasal birliklerini güçlendirmiş ancak Museviliğin dünya dini olmasını engellemiştir.

Kategoriler
Orta Doğu Türkiye üzerine

Doğu Akdeniz ve Petrol

Doğu Akdeniz’^de işler karışmaya başladı.Daha doğrusu doğunun suyu ısınmaya başladı.Yakın gelecekte çatışma tehlikesi var.Nede mi ? Tek nedeni var petrol…

Bir yandan Fransa’nın her dönem gözü olduğı Mısır ve Suriye çevresine yerleşme çabası, diğer yandan İngiltere’nin Kıbrıs’ta etkin güç olmaya çalışması diğer yandan GKRY’nin doğu akdeniz sularında petrol aramak için ABD’ye yanaşması ! Türkiye’nin buna karşı çıkarak petrol arama gemilerine önleme yapması ! İşte durum bu…Pekii günümüzden hareketle bu durumun nasıl sonuçlanacağı üzerine bir-iki tane teori geliştirelim.

Petrol bulunursa

Bölgede petrol bulunursa işler çok ama çok karışacaktır.ABD başkta olmak üzere bölgeye bir çok devlet yerleşme çabasına girecektir.Tabii petrolün bulunduğu günlerde Türkiye’de kararlı bir dış politika izleyen hükümet olursa Türkiye bu duruma ısrarla karşı çıkacaktır.İşin içine şuan kısmi ambargo uyguladığımız Fransa girecektir ve büyük ihtimal ile GKRY’ni destekleyecektir.ABD, Türkiye’den yüz bulamayınca dolaylı olarak GKRY’ni destekleyecektir.İngilitere zaten GKRY’nin müttefiki konumunda.Geriye Mısır , İsrail ve Suriye kalacak, bunlardan Mısır ve Suriye Türkiye tarafına, İsrail ise nötr konuma geçecektir.Eğer GKRY petrol çıkarmak konusunda ısrar ederse -ki kesinlikle edecektir bu kadar devletten destek gördüğü zaman- çatışma kaçınılmazdır.Çatışmanın galibi büyük ihtimal ile Türkiye’nin başı çektiği grup olacaktır çünkü; Türkiye artık bölgede süper güçtür. Hiç bir devlet veya devletler topluluğu Türkiye’yle bölgede direk çatışmaya girmeyi göze alamaz.

Petrol bulunmazsa

Petrol bulunmazsa işler pek karışmamakla birlikte Fransa ve Türkiye arasında bir gerginlik süreci olarak seyrecektir.Çünkü Fransa’nın bölgeye yerleşme çabası şimdiden Türkiye’yi rahatsız etmiş durumda.Bu durum neticesinde iki ülkede ciddi lobi faaliyetlerine girişecek ve araları iyice gerilecektir.