Kategoriler
Eğitim - öğretim Günlük hayat Öğrenci Konuları Öğretmenlik üzerine

DERSE GEÇ KALMANIN YARATTIĞI PROBLEMLER

Bir öğrencimizin her gün derse geç kaldığını düşünelim. Öncelikle geç kalmasının kendisine zararı olacaktır. Bu zararı şöyle açıklayabiliriz. Öğrenci geç kaldığı ve ders işlenmeye başladığı için öğrenci dersi kaçırmış olacak ve girdiği andan itibaren işlenen konuyu anlamakta zorluk çekecektir.


Öğrenci, öğretmenin dersi işlemeye başlamadan önce  uyguladığı dikkat çekme, gözden geçirme, güdülenme aşamalarını kaçırmış olduğu için, öğrenci önceki öğrenmeleriyle şimdiki öğrenmesi arasında bağ kurmakta zorlanacak, güdülenmesi hiç olmadığı veya eksik olduğu için şimdiki öğrenmesinin ne işe yarayacağını anlamakta zorlanacaktır.


Öğrencinin sınıfına da zararı olacaktır. Öğrenci geç kalınca öğretmeninin veya arkadaşlarının neden bahsettiğini anlamakta zorlanacaktır. Anlamak için arkadaşlarına veya öğretmenine sorular soracaktır: “Nerede kalmıştık?”, “Konumuz nedir?”, “Bu ne demek?”, “Burdan buraya nasıl geldik?”,”Bunun nasıl olduğunu anlamadım, anlatır mısın?”… Özellikle bu durumda öğrenci yanındaki öğrencilere daha kolay ulaştığı için onları daha olumsuz yönde etkileyecektir, onları da dersten soyutlamış olacaktır.


Geç kalan öğrencinin eğitim sistemine de zararı olacaktır. Geç kalan öğrenci, sınıfa girer girmez konunun akışını bozduğu için diğer öğrencilerin ve öğretmenin dikkati dağılacaktır. Ardından, öğrencinin sırasına geçmesi esnasında, arkadaşlarıyla birtakım diyaloglar halinde olacağı için dersten kopmalar yavaş yavaş başlayacaktır: “Günaydın”, “Nasılsın?”, “Neden geç kaldın?” vs…  ve daha sonra öğrenci konuya adapte olmakta zorlanacağı için arkadaşlarını da olumsuz etkileyecek ve yapılan eğitim de bu durumdan olumsuz etkilenecektir.


Bu davranışı ortadan kaldırmak için, sene başındaki ilk derslerden birinde öğrencilerle sınıf kurallarını tartışırken derse geç kalınmamasının önemi hakkında konuşulmalıdır. Eğer derse geç kalırlarsa bu durumdan hem kendilerinin, hem arkadaşlarının, hem de öğretmenlerinin olumsuz etkileneceğinden bahsedilmelidir. Ayrıca işlenen konuyu  dağıtacakları ve geç geldikleri için konuyu anlamakta zorlanacakları vurgulanmalıdır.


Derse geç kalınmamasının önemi kavratıldıktan sonra öğrencilerle konuşularak “Eğer geç kaldıysanız…” kelimeleriyle başlayan cümlelere geçilebilir. Örneğin: “Eğer birkaç dakika geç kaldıysanız; kapıyı çalıp, yerinize sessizce oturup, arkadaşlarınızın motivasyonlarını bozmadan hemen derse adapte olmaya çalışabilirsiniz.”