Kategoriler
Eğitim - öğretim Günlük hayat Kişisel makaleler Öğrenci Konuları

Çok Konuşan Öğrenci-Problemler ve Çözümleri

Bir öğrencimizin sınıfın içinde sürekli konuşarak dersimizi kestiğini düşünelim. Ne kendimiz işlenilen konuya motive olabiliriz ne de diğer öğrenciler işlenen konuya motive olabilir. Öğrencimizin yaptığı bu istenmeyen davranış onun öğrenmesini olumsuz etkilediği gibi öğrenme ortamını da olumsuz etkiler. öğrenci, her şeyi sormaya odaklandığı için, öğrenmeyi öğrenmeye odaklanamamış olur ve öğrenmesi gecikir.

Bu durumda kendi öğrenmesini geciktiren öğrenci, sınıftaki diğer öğrencilerin de öğrenmelerini geciktirecek, öğrencilerde ve öğretmende motivasyon eksikliği yaşanacak, öğrenme verimli olmayacaktır. Bu şekildeki sınıf ortamında düzenli, ders planına yönelik öğretim yapılması zorlaşacaktır. Dersin işlenişinde kullanılacak olan yöntem ve tekniklerin uygulanması zorlaşacaktır. İster sunum yöntemi, ister tartışma yöntemi, isterse işbirlikçi öğretim yöntemi kullanılacak olsun; her durumda sınıfında sürekli konuşarak dersi kesen öğrenci, dersin akışını bozacaktır ve dersin akışını aksatacaktır.

Bu şekilde davranan öğrencinin problemi sınıf içerisinde dikkat çekmek veya ilgilenilmek olabilir. Öncelikle  öğrencinin sınıfın içindeki ve sınıfın dışındaki davranışları gözlemlenmelidir. Örneğin, grup içinde oyun oynarken de sürekli konuşuyor ve oyunun akışını bozuyor mu, buna dikkat edilmelidir.

Eğer öğrenci dikkat çekmek, sınıfın hep odak noktası olmak için konuşuyorsa, öğrencinin bu davranışının onunla ilgilenilmek için uygun bir davranış olmadığı ona hissettirilmelidir. Gereksiz soru sormaması için uyarılmalıdır. Uygun sorular sorunca pekiştireç verilmeli, gereksiz soruları ise dikkate alınmamalıdır. Öğrenci, ders ile ilgili sürekli sorular soruyor ve öğretmenin dersini planladığı şekilde anlatmasına izin vermiyorsa, öğretmen öğrenciye o konuyla ilgili araştırma ödevi verebilir ve öğretmen, öğrenciye soru sorabilir.

Ayrıca öğretmen, öğrencisinin sorduğu sorular ile ilgili, öğrencisiyle konuşma yapabilir. Gereksiz soru sorarak dersi bölmenin hem kendisi, hem sınıf arkadaşları, hem öğretmeni hem de dersin işlenişi bakımından olumsuz durum yarattığı hakkında tartışılabilir. Bununla birlikte öğrenciye, herhangi bir sınıf arkadaşının yerine kendisini koyarak veya öğretmeninin yerine kendisini koyarak empati yaptırmaya çalışılabilir. Böylece öğrenci, kendisi yüzünden ortaya çıkmış olan olumsuz durumu hissedebilir.