Kategoriler
Aklımdan geçenler Şuan Düşündüklerim

Çapulculuk ve Türkiye Tarihi

Bu aralar en çok duyulan ve kullanılan kelimenin tarihinden biraz bahsetmek istedim sizlere. Çapulcular ve Türkiye’de kimler niye ne zaman çapulcu ilan edildi.

İlk kullanım olarak :

Mustafa Kemal Atatürk, “Bize 500 yıldır direnen bu çapulculara, Cumhuriyet rejimlinin ne olduğunu göstereceğiz”

Dersim olayları :

Eylül 1930 Mareşal Fevzi Çakmak, hazırladığı raporunda “Dersimli okşanmakla kazanılmaz. … Avuçlar dolusu çapulcu…”

Tan Gazetesi ‘Çapulcular mahkemede hesap veriyorlar’ 22 Haziran 1937

“6300 Kilometrelik murabbalık bir yurt parçası”, “çapulcular direniyor”, “kan içip insan eti yerler”.

‘Dersim halkını şeyhlerin, ağaların ve feodal çapulcuların zulmünden kurtulmaya çağırmıştır. ‘ Barbaros Baykara, Dersim 1937, s-147.

‘Hayatı başlı başına bir çapulculuk tarihi teşkil eden’ Abbasuşağı aşiretinin lideri Seyit Rıza adlı şerir (haydut)…” Ahmet Emin Yalman, Tan gazetesi

” Bu durum dolayısıyla önümüzdeki ilkbaharda gerek Tunceli içinde ve gerekse çevresindeki illerde sarkıntılık ve çapulculuk hareketlerinin artacağı ihtimali karşısında Tunceli içinde ve çevresinde kuvvetli bulunmak lazımdı.”
Genelkurmay raporu 1937

“Bu harekât onların iyiliği için, çapulculardan kurtulmaları için yapıldı” 1953 Genelkurmay.

Kürt Raporı :

“Bu köyler ve marabalar,Dersim çapulcu kollarının içeri yayılması için menzil ve yatak rolü yapmaktadırlar.” 1935 tarihli Kürt Raporu – İsmet Paşa

1960 darbesinde Adnan Menderes darbesinden sonra kullanılan kelimede buydu.

1980 darbesinde kenan evren paşa ortalığı temziledik ve çaputtan, çapulçudan diye konuşma yapıyor.

22 haz 1937

Anlatmak istediğim bu ülkede güç elinde olanın ortak kelimesidir Çapulcular.  1920 yıllardan bugüne kendini korumasının sebebi ise siyaset denilen kanatın hep tarih üstünden yürüyüp yapılanlar karşısında aynısını yapma isteğidir.