Kategoriler
Günlük hayat Toplumsal Konular

Başörtüsü Geri Kalmışlığın Göstergesi mi?

Birçok yerde “başörtüsü takmama” durumunun “modern giyinmek” olarak tanımlandığını duyuyoruz, görüyoruz… Eğer sokaklarda, caddelerde, meydanlarda başörtüsü takanların sayısı yükselirse, o ülke diğer ülkelerin vatandaşlarının gözünde “gerici ülke” ya da “geri kalmış ülke” damgasını yermiş!

Öncelikle “kültürsüzlük” sözcüğünü açıklığa kavuşturmak gerekiyor. “Kültürsüzlük” diye bir kavram yoktur! Her insanın, her ailenin, her milletin, her halkın bir kültürü mutlaka vardır! Ama birbirinden farklıdır! Birisinin kültüründe “çatal ve kaşık ile yemek yemek” vardır; Bir diğerinin kültüründe ise “çubuk ile yemek yemek” vardır! Çubuk ile yemek yiyen, kültürsüz ya da geri kalmış değildir, farklı kültürdendir!

Avrupada ve diğer batı ülkelerinde “başörtüsü” neredeyse hiç kullanılmıyor. Biz malesef, batı ülkelerini ve Avrupa ülkelerini “Modern Ülke” olarak gördüğümüz için, onların kültürünü “ilerici kültür!”; Diğer kültürleri ise “gerici kültür!” olarak tanımlıyoruz! Başörtüsü de Din Kültürünün bir parçasıdır! Başörtüsü geri kalmışlığın göstergesi değildir, “Gelişmiş” olarak gördüğümüz ülkelerin kültüründe olmadığı için, bazılarımıza geri kalmışlık gibi geliyor! Oysa herşey, kültür farklılığından kaynaklanıyor. Bu nedenle başörtüsünü “gericilik” olarak görenler büyük bir yanılgı içerisindedirler.