Kategoriler
Geçmiş Tarih

Ege ve Roma Uygarlıkları

Girit Uygarlığı

Ege’de kurulan ilk uygarlıktır.
Bir ada devleti olduğu için balıkçılık, deniz ticareti ve donanma yapımında oldukça ileri gitmişlerdir.
Anadolu, Mısır ve dolaylı olarak da Mezopotamya uygarlıklarından etkilenmişler, ayrıca saray ve su kanalı yapımında, seramik ve vazo yapımında önemli gelişme sağlamışlardır.
Günümüze ulaşan en önemli mimari eserleri Knossos Sarayı’dır.
Çok tanrılı dinlere ve ahirete inanan Giritliler, Aka’ların istilası sonucunda yıkılmışlardır.

Miken Uygarlığı

Girit Uygarlığı’na son veren Akalarca kurulmuştur.
Mora’da kurulan bu uygarlık şehir devletleri tarzında idare edilmiştir. En büyük iki şehir devleti Miken ve Tirins’tir.
Şato ve vazo yapımında ileri gitmişler, Çanakkale bölgesine hakim olan Truvalılarla önemli savaşlar yapmışlardır.
Girit yazısını geliştirerek Grekçe’nin temelini atmışlardır.
Çoktanrılı dinlere ve ahirete inanan Mikenler ayrıca Adalar Kültü diye bilinen bir başka dine de inanmışlardır. Dorlarca yıkılmışlardır.

Yunan Uygarlığı

Akalara son veren Dorlarca kurulmuşur. Polis denilen şehir devletleri tarzında yönetilmişlerdir. Şehir devletleri arasında sürekli savaşlar yapıldığından bölgede güven ve huzur ortamı sağlanamamıştır.
Dorlar Akaları köleleştirmişler ve halkı üç sınıfa ayırarak yönetmeye çalışmışlardır. Halk içindeki sınıf farkını ortadan kaldırmak ve siyasal birliği sağlamak gibi amaçlarla;
Arhonlar aracılığıyla kanunlar hazırlamışlar,
Olimpiyatlar düzenlemişler,
Başta Homeros olmak üzere bir çok bilim adamı tarafından halkı birlik ve beraberliğe çağırmışlardır.
Modern Tarih Yazıcılığını başlatmışlar, İyonlar aracılığıyla aldıkları Fenike Alfabesi’ni geliştirerek Romalılara aktarmışlardır.
Çoktanrılı dinlere inanmışlar ve tanrılarını insan şeklinde düşünmüşlerdir. Bu nedenle resim ve heykelcilik gelişmiştir.
Rahip-kral anlayışı yaygındır.
Makedonya kralı Büyük İskender’in Anadolu’yu istila eden Persleri bölgeden çıkartmak amacıyla başlattığı Doğu Seferleri sonucunda ortaya çıkan uygarlıktır.
Bu uygarlığın en önemli özelliği doğu-batı kültürlerinin sentezi olmasıdır.
Anadolu, İran, Mezopotamya ve Mısır gibi uygarlıklardan etkilenmiş, Roma ve İslam uygarlıklarını da etkilemiştir.

Roma Uygarlığı

İlkçağ’da kurulan önemli uygarlıklardan biridir.
Günlük yazımından dolayı gazeteciliğin doğmasını sağlamışlardır.
On İki Levha Kanunlarını hazırlamışlar ve günümüz medeni kanununun temelini atmışlardır.
Hıristiyanlığı önceleri reddetmiş, daha sonra ise Hıristiyanlığı resmi din olarak kabul eden ilk devlet olmuştur.
Güneş Takvimi ile alfabeyi geliştirmişlerdir.
Halk, particiler, plepler ve köleler olmak üzere 3’e ayrılmıştır.
Devlet, krallık, cumhuriyet ve imparatorluk gibi bölümlere ayrılarak yönetilmiştir.

“Ege ve Roma Uygarlıkları” için bir yanıt

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.