Kategoriler
Eğitim - öğretim Genel Konular Günlük hayat İslam Dini Toplumsal Konular

”Kuran’da neden korkutma ve tehdit var?”.

Bunlar tehdit olarak algılanmamalı, sadece sonuçlar bildiriliyor, bunlara da insan kendi seçimiyle(iradesiyle) ulaşabilir.

Insanlar için belirli motive edici şeyler (motivatörler) vardır. Bunlardan biriside korkudur. Coğunlukla insanları bir eylemden alıykoymak için veya aksine o eylemi yaptırmak için onlara karşı korkutma yöntemi kullanılır, buda genellikle sonuçları göstererek olur.

Hukuk’ta ki ceza sisteminin amaçlarından biriside, insanların bir suçu işlemelerini önlemektir. Belirli bir suçun cezasını gösterip onları korkutarak, alıkoymaya calışılır.(1)

Aynı şekilde okullarda da böyle bir sistem mevcut, genellikle bir ödevin bitirilmesi icin belirli bir süre verilir. Bu süre içerisinde o ödevin bitmediği halde ogretmen bu kişiye ceza vereceğini vaat eder, puanını eksiltir vs. Sonuçları göstererek oğrencileri motive etmeye calışır, yoksa oğrencilerin büyük bir kısmı uymayacaktır.

Yane aslında Kuran bazılarına yardım mı ediyor? Evet.

Kuran ancak korkutmayla mı insanları yola getirebiliyor? Hayır, cennet’te vaat ediliyor, yane ödül- ki buda insanlar için motive edici bir şeydir. Baska? Insanlar için ücüncü motive edici şeyde zevktir- hoşuna gittiğinden dolayıdır yane, Kuranda vurgulanan bir şeyde huzurdur, bunuda mesela Allahı zikretmekle elde edebilirsiniz( Rad. 28), Namazda bir zikirdir.

Bilim adamları insanı harekete geçirebilmek için doğasına en uygun hitabet nasıldır araştırmak için bir deney düzenliyor ve bir okula “Aşı olunmadığı takdir başınıza neler gelecek” diye sadece korkutmaya dayalı yazılar asılıyor aşı reklamı yapılıyor ancak aşı olmaya giden kişi oranı yüzde 3-4 civarlarında oluyor. Daha sonra başka bir okula “Aşı olunduğu takdirde alınacak güzel sonuç”larla ilgili yazılar asılıyor sadece sadece güzellikleri anlatılıyor ve yine aşı olmaya giden kişi sayısı yüzde 2-3 civarlarında oluyor.

Daha sonra başka bir okula gidip “Aşı olunmadığında başa gelecek felaketler(korku) ve aşı olunduğu takdirde kazanılacak yararlardan(ödül) bahsedilerek hem korkutma hem ödüllendirme tarzı yazılar asılıyor ve o okulda aşı olmaya giden kişi oranı yüzdesi ciddi oranda artış gösteriyor.

Deneyden çıkan sonuç ise, insan doğasına en uygun ve insanı en yararlı harekete geçirecek hitabet şekli hem korkutucu hem de sevdirici tarafları söylemek olduğu anlaşılıyor. Kuran’da cennet ve cehennemin de aynı şekilde söylenmiş ve hem korkutma hem sevdirme yoluna gidilmiştir. Buı insan tabiatına en uygun hitabet şeklidir, üstelik bunu zevk aldırarak yaptırıyor(huzur vererek). Hem yardımcı olunuyor ve bununla beraber insan huzura da kavuşuyor.

Fakat şunu hatırlatmakta fayda var: Tevbe 72’den anlıyacağımız üzere asıl motive edici şey Allahın rızasını kazanmak olmalı, ki bu cennetten de üstün tutuluyor ve bu mükafat daha büyüktür.

SON OLARAK: ‘bilimsel’ olan bir ateist sayfada ”sigara sizi süründürür” başlığı altında akciğerlerin sigaradan önce ve sigaradan sonra olan görüntülerini gördüm.

şimdi soruyoruz: Siz kötü sonucu göstererek insanları caydırmaya çalışınca iyi oluyor da Allah kötü sonucu göstererek insanları caydırmaya çalışınca mı kötü oluyor?!

 

  • Sümer (Mikail) Şen

Kaynak:
(1): Temel Hukuk(Basisboek recht), Lydia Janssen, Sayfa: 102

Etiketler:
Dinin, Bilime verdiği önem, Dinin bilime etkisi, İslam dininin bilime verdiği önem, İslamın bilime verdiği önem, Felsefe Din ilişkisi, Bilimin buluşları dinleri destekliyor mu?, Bilimle din arasında bağlantı var mı? Evren nasıl işliyor? Evren Tasarlandı mı?, Kuran’da evrenin başlangıcı, Kuran’da evrenin sonu, Big Bang, Büyük Patlama, Büyük Çöküş, Tasarım delili, Evrenin tasarımlandığının delilleri, Allah var mı?, Yaratılış gerçek mi?, Tanrı var mı?, Allah’ın varlığı, Ateistlere cevaplar, Ateizmin saçmalığı, Ateistler izlesin, Ateizmin çöküşü, Ateist Görüş, Ateistlerin tutarsızlığı, Ateist, Evrim, Evrim teorisi, Evrim Teorisi gerçek mi? Evrim Teorisi kanıtlandı mı?, Evren nasıl genişliyor, Evren’in genişlemesinin sonuçları, Tanrı parçacığı nedir? Higgs Bozonu nedir? Karanlık Madde nedir?, Cern Deneyi, Cern Deneyinin Sonuçları, Materyalistlere cevaplar, Panteizm, Panteistlere cevaplar, Kuran ve Bilim, Din bilim ilişkisi, Din ve bilim çelişir mi?, Evrendeki hassas ayarlar, Evrimcilere cevaplar, Higgs alanı, Higgs bozonu, Tanrı parçacığı, Cern deneyi, Genişleyen evren, Evrenin genişlemesi, Evrenin genişlemesinin sonuçları, İzafiyet teorisi, Sonsuz evrenler, Açılıp kapanan evren, Ontoloji, Analoji, Psikoloji, Entropi yasası, Termodinamik, Termodnamiğin kanunları, Doğa yasaları, Evrendeki tasarım, Kara delik, Kara madde, Kara enerji , Kuantum Teorisi, Kuantum nedir?, Kuantum ve Özgür İrade, Özgür İrade, Modern bilim, Atom, Atom nedir, İnsancı İlke, Atomaltı parçacıklar, Proton, Elektron, Nötron, Foton, Baryon, Leptonlar, Kuarklar, Hadron, Nötrino, Big Bang gerçek mi?, Büyük patlama gerçek mi?, Big Bang Yalan mı? Big Bang uydurma mı?, Big Bang’ın özel yönleri, Big Bang Teorisi ve sonuçları, Evren Nasıl Son bulacak?, Evren Nasıl oluştu? Evren Nasıl Yaratıldı?, Bilimsel Ayetler, Bilim felsefesi, Bilimle Alakalı ayetler, Kıyamet nerede olacak?, Kıyamet dünyada mı kopacak?, Kıyamet evrende mi kopacak?, Kıyamet ne zaman kopacak?, Allah’ın bilimsel kanıtı, Allah’ın bilimsel delilleri, Allah’ın bilimsel ispatı, Bilimsel olarak Allah’ın varlığı, Kuran ve Big bang, Kuran ve izafiyet teorisi, Kıyamet süreci nasıl olacak?, Din bilim darwin, Din bilim adamları, Din bilim tartışması, Türk din bilim adamları, Din ve bilim üstüne beyaz yorumlar, Sufizm, Din bilim felsefe, Bilim ve din arasındaki farklar, Bilim adamlarının din görüşleri, Bilim adamlarının din hakkındaki sözleri, Din bilim çatışması, Din bilim çatışır mı?, Din ile bilim çatışır mı?, Din ve Bilim Örtüşür mü?, Bilim ve Din uyuşuyor mu?, Din Bilim midir? Caner Taslaman kimdir? Reenkarnasyon, Kıyamet günü, Kıyamet tarihi, Reenkarnasyon gerçeği, Reenkarnasyon var mı?, Kıyamet alametleri, Kıyamet Saati, Kuran mucizeleri, Kurandaki mucizeler, Tek tanrılı dinler, Dünya hayatı, Ölüm konusu, Ölüm gerçeği, Kısa ömür, Ölüm hakkında, Hayatın amacı, Hayatın anlamı, Hayatın gayesi, Kuran ve Din, Gerçek din, Zihnin varlığı, Zihnin özellikleri, Zihin, bilinç, Zihnin fonksiyonları, İyilik kavramı, Kötülük kavramı, Kötülük sorunu, Tanrı ve Kötülük sorunu, Empati, Ahlak, Ahlakın temeli, Allah’a inanmak için bilimsel kanıt gerekir mi? Allah’ın varlığını nasıl kanıtlarız? münib engin noyan, hilal tv, pascal’ın kumarı, pascal’ın bahsi, tabula rasa, ahlak felsefesi, ahlak delli, arzu delili, ahlaki farkındalık, ahlakın temeli, ahlakın rasyonel temeli, doğuştan ahlaki özelliklere sahip miyiz, bebeklerde empati duygusu, ahlak doğuştan mı, Hamlin, Wynn, Bloom, lisan delili, bebekler konuşmayı nasıl öğrenir, islam ve sanat, pelin çift, öteki gündem, evrenin sırları, habertürk tv, mehmet ali bulut, Halil Kırbıyık