Kategoriler
İslam Dini

Faiz

Fani olan dünya hayatın da birçok şeyin nefsimize kolay geldiği aşikar bir durumdur. Fakat bu kolaylığın bizlere azap olarak geri dönmesi durumu, mevcuttur. Örnek olarak günümüz de kullandığımız faiz olgusu hakkın da hüküm büyüktür. Genellikle kredi çekerek, ev, araba vb. gibi etkenler elde edinilmektedir. Burada çıkan etkin değer ise dünyanın gözümüzü boyaması olmaktadır. Çünkü faiz olgusunun hükmü, Allah ve resulüne ( Hz. Muhammed S.A.V.) savaş açmaktır. Hüküm oldukça büyük olmakta ve rabbimiz bizleri uyarmaktadır. Banka işlerimiz de veya başka işler de zerre kadar faiz ödemesek bile gününü geçtiği zaman faiz koyulacaktır sözleşmesinin altına imza atmamız dahi hükmü çiğnemek olgusunu taşımaktadır.

Ehli sünnet çerçevesi son derece hassas bir yapı da yer almaktadır. Dikkatli ve titiz bir düşünce yapısı ile hareket etmemiz bizlerin iyiliği içindir. Yeryüzün de hiçbir canlı yoktur ki rızkı Allah’a ait olmasın ayet-i kerimesi de bu durumu çok iyi açıklamaktadır. Veren rabbimiz alan da rabbimiz olduğu için helal yollardan istememiz gerekmektedir. Ahir zaman fitnelerinin tavan yaptığı şu dönemler de Kuran-ı kerimimizden ve Peygamber efendimizin (H.Z. Muhammed S.A.V.) hadislerinden ayrılmamamız gerekmektedir. Açıkça bilinmelidir ki, Kuranın terbiye edemediği nefsi cehennem ateşi terbiye eder.

Kategoriler
Hayat üzerine

İfade Olgusu

Günlük hayatımız da karşımızda ki kişiler ile bağlantı kurmak için öncelikle kendimizi iyi bir şekil de ifade etmemiz gerekmektedir. Bu ifade biçiminin net ve anlaşılır bir şekil de olması, problemlerimizin çözümün de en etken roldür. Jest ve mimiklerimizden konuşmamıza kadar geçen süreçte, çevremize yansıttığımız pozitif etken duygu ve düşünceleri, iletişim etkenini ortaya koymaktadır. Kaliteli bir iletişim sürecin de çift yönlü fikir olgusuna odaklanmak gerekmektedir. Karşılıklı olarak bir fikir alış verişi kapsamın da görülen anlaşma olgusun da sağlanacak olan mantık çerçevesi, bu tabloya renk katmaktadır. Asosyal bir yaşamın bu durumlara karşı üretmiş olduğu olumsuz tavırlar neticesin de ülkemizde ki iletişimin oldukça sorunlu hale geldiği, açık bir şekil de görülmektedir. Güzel bir konuşma ve yazma olgusun da eğitim yeterli değildir. Eğitimin yanı sıra insanlarla kaynaşma, sosyal yaşam, kişisel gelişim vb. faktörler de bu çatı altın da toplanmaktadır.

Yaşadığımız dönemin, teknoloji çağı olması da insanlar arası iletişimi zayıflatmakta olduğunu, bizlere göstermektedir. İnsanın sürekli kendini yenilemesi, geliştirmesi, bir takım şeyler üretmesi gerektiği, sabit bir durumdur. Yaşam alanının teknoloji olgusuna bağlı olarak kolaylaşması ve aynı zaman dada toplumdan uzak bir hayata sürüklemesi sonucu ile anlaşılmaktadır. Sağlanacak olan kariyer aşamasın da iletişimin yeri oldukça büyük olmakta ve her an bu döngünün içerisin de yer almakta olduğumuz görülmektedir. Çevremize sunacağımız ışık bizlere yönelen kariyer çizgisini net bir şekil de çizmektedir. Hayatı yaşamak istediğimiz gibi düşünmek yerine, olduğu gibi yaşamak bu aşama da iyi bir analiz stratejisi oluşturmaktadır