Kategoriler
Genel Konular Günlük hayat İnternet Dünyası Kişisel makaleler

ATATÜRK DÜŞMANLARI

Atatürk Düşmanları, her yere sızdıkları gibi, bugün de kullanımı yaygınlaşmış olan İnternet’in en popüler alanlarına da sızmış bulunmaktadır. Bunun da en somut örneği, Youtube adlı internet sitesidir. Tartışıp, birilerine laf anlatmaktan ben bittim, fakat onlar bitmedi!

Onlara göre, kalınkafalılık sabit fikirliktir. Ne kadar doğruyu söylersen söyle, şunu anladım ki benim anlattıklarım kalın kafayı deldiği kadardır! Şimdi, Atatürk düşmanlarının, en işine gelmeyen ve en çok düşmanlık besledikleri noktaları gözler önüne serelim;

Birincisi, kesinlikle ve kesinlikle Milli şuur yerleşmemiş. Bunun temelinde, "Ya Türk olarak doğmasaydın?Sen mi istedin Türk olmayı? Neden övünüyorsun?" gibi saçma nedenler vardır.

Adama sorarlar, sen müslüman olarak doğmayı çok mu istedin? O halde sen de ibadet etme!

Bu şuursuzluğun temelinde yatan nedenler, bir yerden sonra onu benimseyen insanların istemeden de olsa Türk düşmanlığı yapmasını beraberinde getiriyor.

Türklük, bir din değildir çıkışları var birde, aman Tanrım! Sanki ben din dedim! Yahu, benim Milletimin yaptıkları ortadadır. Din’e de kendi insanlarına hizmetleri, bellidir. O halde neden övünmeyeyim?

Pat, cevap geliyor hemen!

"O zaman İranlıda övünse, Acem övünse, Endonezyalı övünse ne diyeceksin?"

Her Millet, istediği gibi övünsün. Bu benim derdim değil ki. Ha, bu insanlar ne ile övünecek diye soruyorum;

"Endonezya’nın 310 Milyon nüfusu var, övünmesin mi?"

Eğer bir Millet’in 310 Milyon nüfusu olduğu halde, bağlı bulunduğu Din, Milli değerleri iyi temsil edemiyorsa, sorarım o Millet’in övünecek neyi var? 310 Milyon nüfus, İslam’a ne katmışta övünmüş?

İranlı, çok değil, şimdi ki yönetimden önce Safevilerin, yani bizimdi. Onların tek Milli Devlet’i, Dünya’da nam salmış olanı Pers Devleti’dir. Peki bu Devlet Müslüman mıydı?

Değildi, olmadığı gibi de, her türlü sapkın inanışa sahipti.

Acem peki, o ne ile övünsün? Tarihte ağırlığı olmayan, Milliyetçilik yapamaz! Yaptırmazlar!

Bir de, bunlarla birliği savunurlar. Daha iki gün oldu, Filistin lideri Mahmud Abbas Rum kesimine "One Minute" deyip bunlara dur diyeli. Ama nerde…

Adamı bizden değil deyip Yahudi ilan ettiler!

Bu Milletlerle birlik olmamalıdır. Geçmiş, bize ders olmalıdır. Din kardeşliği bile, Arabın Türk’ü kafir ilan edip isyan etmesine engel olamamıştır.

O halde, nerde bol Millet ile birlik kurulursa, o Millet’in birliği uzun sürmeyecektir. Hiç kimse, ne fitne-fesatın önüne geçebilir, ne de o Millet’ler üzerinde ki etkisinin.

Kur’an, Irkçılığı yasaklamış diyorlar. Aynı Kur’an’ da, "kafiler tartı ile tartılmayacak" denildikten sonra "kafirleri tartı ile tarttıktan…" diye başlayan bir ayet geliyor!

"Biz İsrailoğullarını en üstün yarattık."

İster bu üstünlüğün değeri bilinsin, ister bilinmesin, apaçık Irkçı bir ayettir. Ve bence,Kur’an’ da olması gerektiği gibi de olmuş.

Irkları Allah yarattı. O ki, hiçbirşeyi boşa yaratmaz. Onu inkar etmekte olmaz.

Atatürk düşmanlığı da, Türk düşmanlığı gibi. Aslı olmayan yalan iddialar, daha doğrusu karalamalar almış başını gidiyor. Bu karalamaların en önemlisi Atatürk’ün Mason olduğu iddiasıdır. Peki bakalım, Mustafa Kemal Atatürk Mason’dur diyenler ne kadar Tanrı’yı inkar etmişler…

Mustafa Kemal Atatürk Mason değildir. Tanrı’yı inkar etmek meselesi şöyledir;

Hiç bir kutlu askerin başına, kutlu olmayan komutan verilmemiştir! Bakın ispatı;

Selahaddin Eyyubi’nin ordusu zaferleri ile kutludur, komutanda öyledir. Kimse inkar edemez.

İstanbul’u fetheden kutlu askerin komutanı Fatih’te kutlu komutandır.

Muhteşem Süleyman’da o muhteşem teknolojili, kutlu askerin, kutlu komutanıdır!

Tanrı, şüphesiz herşeyi bilen ve işitendir! O halde, İslam için savaştığı söylenen askerlerin Komutanı, neden Mason olsun? Tanrı, Mustafa Kemal’e neden zafer bahşetti hainse?

Bir de, Mason kuralı almışlar,

"Elini göğsüne koy."

Buna bakarak, Atatürk’ün elinin göğsünde olduğu resimleri gösterip, al sana Mason diyorlar!

Burada sorulacak çok soru vardır. Buyrun size şimdilik iki tanesi;

-Kim Hz.Muhammed’in de elini göğsüne koymadığını garanti edebilir?

-Kim, bu kadar stresli olan Ulu Önder’in, kalbinin ağrımasından ötürü elini kalbine götürmediğini garanti edebilir?

Bakın, bu tür şeytanın aklına gelmeyecek kuralları, mutlaka bu iddiaları yayanlara Masonlar veriyor. Başka türlüsü kabul göremez!

Hele ki;

"O askerler Atatürk için mi savaştı?

şeklinde kendisini akıllı sanan yorumları yapanlar, düşünmeden kolaya kaçıp düşündüm demenin en kolay örneğidir!

Mustafa Kemal Atatürk, askerleri kendisi için mi komuta ediyordu? Böylesine zeki bir komutanı İngilizler havada kara kabul edecekken, "O" neden İngiziler’e gitmedi?

Bunları söylüyorsun, Müslüman olduğunu iddia edenlerden sana milyon küfür, iftira geliyor. Bunlardan en önemlisi,

"Sabetay!"

Onlara verilecek en net cevap;

":D"

Başka var mı bunların cevap veremeyince doğasının gereği it gibi havladıklarına kanıt olabilecek davranış biçimi?

Takmışlar, Mustafa Kemal Atatürk’ün diktatör olduğu iddiasına. O adam diktatör olsa idi ve yine aynı kişilerin iddiasına göre İslam düşmanı olsa idi acaba o kadar sevilme, o kadar güç, o kadar zeka ile İslam’ı bölgeden atamaz mıydı?

Atardı! Hem de bal gibi!

Ama öyle birisi olmadığının kanıtıdır, hem İslam düşmanı, hem de diktatör olmadığının…

"Bana demeyin, Mustafa Kemal Atatürk olmasaydı İngiliz olurdun!"

Bre yobaz! Ne olurdun? Arap’mı? Ya da Atatürk olmasaydı sen sanıyormusun ki zeki birisi çıkıp bu kadar Millet’i, bu kadar "gafletten" kurtarabilecek? Neden Millet Atatürk gelene kadar harekete geçmedi?

İşte liderlik!

"Demokrasi ve Laiklik yasaları sana tecavüz edene 2 yıl ceza verir. Şeriat öyle değil. Şeriat Allah’ın koyduğu kuraldır. Şeriat’ı uygulamak Kur’an’da yazar. Hem Şeriat kuralları değiştirilebilir."

Bak sen şu işe…

Sen kimsin yaradanın koyduğu kuralları değiştiriyorsun! Ya da senin hocaların kim? Din alimidir değiştirebilir dediklerin kim? Tanrı’nın koydğu kuralları ondan başkası bozamaz!

Gerçek yönetimimiz Osmanlı’dır diyenler, belli ki Kazım Mirşan okumamış.

Bir de, resmi tarih iddiaları vardır ki, akıllara zarardır!

"Siz resmi tarihi okumuşsunuz. Gerçekler farklıdır."

Evet, öyledir. Ancak, bu kurukafaların algıladığı gibi değil! Türkler’in ilk Kağanı’nın Oğuz Kağan olduğunu zannetmek, resmi tarih uydurmasıdır. Ancak, Kurtuluş Savaşı yalandır, resmi tarih aldatmasıdır diyenler, iftiranın, inkarcının önde gidenidir!

Diyorlar ki;

"Kurtuluş Savaşı’nda o kadar askerle savaş mı kazanılır? Kimi kandırıyorsunuz?"

İşte, Milli şuur eksikliği burada da kendisini göstermiştir. Önce, askerlere İslam için savaştı de, sonra çık de ki, böyle bir savaş olmadı. Herşey uydurmaydı!

Uyduruk beyinler, herşeyi uydurma algılar. Akılları sıra herşeye "anti" bir tavır sergileyip farklı olacaklar.

İslam için savaşan askere, bütün Dünya saldırsa, Tanrı o askerleri boş bırakır mı? Onları yardımsız bırakır mı?

Hani İmana, Tanrı’ya olan güven?

Farkeder mi, Tanrı’nın zafer bahşettiği varlığın karşısında ki güç?

Dinleri gibi, çelişkili kişilerdir Atatürk düşmanları. Cumhuriyet’e ve Laikliğe kastedenler, İslam’ın gerilediğine şahit olamadıkları gibi, bu yüzden günaha da girmektedir. Tıpkı, kendi görüşüne sahip olmayan Müslümanlar’a kafir yakıştırması yaparak muhtemelen günah işlemiş olmaları gibi…

İslam’ın nasıl gerilediğine, Atatürk’ün İslam yenilenmelidir sözlerinin nasıl doğruluk kazandığına, nedenleri ve belgeleri ile yazı yayınlayacağım. İçinde, İslam’da diğer dinlere benzemek yoktur ile Mehdi inancının çelişki olması gibi konular yer alacak.

Gelelim, tekrar aynı konuya.

Atatürk’ün Mason olmadığına dair, resim yada video isteyecek kadar saçlamayanlar vardır. Bunu ben, dönemde iyi ressamlar olmasına rağmen, Hz.Muhammed’in resminin olmamasına benzetiyorum.

Evet, nurlu idi o mübareğin yüzü. Ama, İslam’da olmayan böbürlenme, Peygamberimizde de yoktu. O halde, ben nurluyum deyip resmini yaptırmamış olabilir mi?

Bu konuya, dediğim gibi sonraki yazımda değineceğim.

Mustafa Kemal Atatürk’ün, doktoru Mim Kemal Öke’nin kendisine gelip Mason localarının açılmasının istenmesine verdiği cevap;

"Defolun Yahudi uşakları! Çıfıtlar!"

Bu başlı başına bir örnektir. Ancak, buna belge isteyenlere, Atatürk’ün yakınlarının anıları kaynak gösterildiğin de;

"Hayır bunlar Atatürk’ü müslüman göstermek içindir."

diyerek, beyninin ne kadar çalıştığını otomatikman gösteren cevaplar(!) veriyorlar. Bu, doğru olanı apaçık inkardır.

Üstelik, bu cevaptan sonra M.Kemal Atatürk doğal olmadığı belli olmayan bir zamanlama da, hastalanır. Bakın, Atatürk’ün doktorunun Mason olduğu ortaya çıkmıyor mu? Yada size birşeyler çağrıştırmıyor mu?

"Mason locaları göstermelik kapatıldı."

Bu da, alçakça bir iftiradır!

Bakın, bugün ile M.Kemal Atatürk dönemi aynı değildir. O zamanlar Türkiye en gelişen ülke idi. Ve, bugünün o günlerde ki gibi olmamasın da en önemli etken, İsmet İnönü’dür. Bakın, İnönü Kurtuluş Savaşından önce Kazım Karabekir’i arayıp Amerikan Mandası istemiştir. Kaynakta, Devlet’in açık arşivlerin de yer almaktadır.

O İnönü’ki, Atatürk’ün heykellerini indirip, paraya kendi resmini basmıştır. Cumhuriyet’in sorunları, İnönü ile artmıştır. Atatürk’ün bu Türk Dünyasına verdiklerini İnönü çalmıştır.

Örneğin, eğitim sistemini İngilizleri çağırtıp inceleten İnönü, sakın değiştirmeyin sonucunun kendisine iletilmesine rağmen, yurtdışından uzmanlar getirtip değiştirmiştir. Bu bile bir kanıttır!

Atatürk’e, "Ataput" diyen, Tanrı ve Peygamber’den başka veyahut din alimlerinden başka hiç kimseyi kutsal sayamayandır. Atatürk’ü çok seviyorum, onun izindeyim. Ama o benim putum değildir. Bu iddiayı ortaya atan yobazlar, heykelini yaptırtan Ulu Kağan Timur’dan daha müslüman değildirler!

Öyle ki, Kabe’ye gittiğiniz de, Lat-Menat-Uzza putlarına ibadet ediyorsunuz! Çünkü onlar hala oradadır. Hacer-ül Esvet taşı da Arap Paganlarının putudur. Hz.Ömer’in buna yüzünü sürdüğü iddiası ise uydurma, Arap "Mitolojisi"ni göz ardı etmedir Allah büyüktür diyenler unutmamalıdır ki, Allah Tanrı’ının isimlerinden olmadığı gibi, Al-İlah adlı putun dönüşmesidir.

Yani, Al-İlah yada El-İlah daha sonra Allah olmuştur. Dediğim gibi Al-İlah’da İslam öncesi en büyük putun adıdır.

Eee, bunlara göre Ataput tanımını yapanlar, en büyük putperest değil mi?

Öyle…

Esenlikler…

“ATATÜRK DÜŞMANLARI” için 6 yanıt

öyle bir zehir kusmuşsunki şerrinden Allah’a sığınırım.İcraatları ile kendini belli eden kendi el yazıları ile Müslüman olmadığı ilan eden bir insana atatürke sen nasıl müslümandı dersin.Senin gibilerin hakkı kötektir.

Funda yanlis bildigini dusunuyorum, cunku el yazsiyla diye ifade ettigin iddayi kanitlariyla burada eklemen dogru olacaktir. Ataturk’un musmuman olmasi yada olmamasi farketmez bize kazandirdiklari onun Allah’in cennetinde yer almasi icin yeterde artar bile. Ama Yinede yaptiklariyla Dini ve muslumanligi muhafaza etmistir..

Funda, senin gibilerin sokağa çıktığı ilk gün neler oluyor biliyorsun. Eğer, dediklerini yapabileceksen, gel hakkımı ver! Kötek sana feda olsun. :D

Burası Türkiye Cumhuriyetidir! Atatürk’ün kendi el yazısı ile yazdığı resimleri koy görelim!

Ama bak, ben buraya nice el yazısını koyarım, seni rezil ederim.

O zaman ben sana köteği basarım. Kabul mu?

” Evet, nurlu idi o mübareğin yüzü. ” Bu şer mi? Kin kusmak mı?

O zaman Allah’a sığın, belki kabul eder seni!

ulan sizin Atanizin yunan oldugu belli….Hele hele bu sahsin HZ:MUHAMMED (S.A.S) gibi bir insanla karsilastirman ahmaklik….
Ha Atanizi kim sevmiyor bir bakalim
1)Cecen halki
2)azeri halki
3)bütün cemaatler
4)mazlumlar
ve bütün müslüman devletler
kim seviyor ona da bakalim
1)masonlar
2)yahudiler
3)amerika ve yandaslari
4)islam düsmanlari

bos konustugunu dusunuyorum :) Ataturku sevenlere TURKLERI de eklemen gerek hatta cogu kùrtude katalim.. sevmeyenlerden de cogu listeyi cikar. Ataturk tum dunyada bilinen ve kahramanligi bilinen bir kisi. S.A.S ile asla karsilastirilmadi, nerenden uydurursun bunlari bilmem..

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.