Kategoriler
Romansal ezgiler

Arap Baharı

Bugün duyduğumuz güvenlik içinde olma hissi, Allah’tan değil Batı’dan kaynaklanıyor. Allah’a inanacağımıza kâfirlere inanmaya başladık… Irak’ın Baasçıları birkaç saatlik düşmanımızdır. Ama Roma… Allah’a inanan, Batı’dan korkmayan ve Batı’ya hayranlık duymayan bir kuşak yetiştirmeliyiz.”
( Sefer El-Havail / Mekke Üniversitesi Eski Dekanı)

İbn Haldûn “içtimâî hadiselerde tesadüfe yer yoktur” der..

Yâni kısaca:

 

“Kutsal yerler boşluk kaldırmaz ve târihte atlama yoktur”.

“Arap Baharı”nın Tunuslu bir gencin kendini yakmasıyla başlaması ne hazindi; asırlar önce Doğu’nun mağrur hüznü Haldûn’un “bu topraklar” için “yanarken” Doğu’nun umûrunda olmaması, ne kadar da hazindi.. Ya Tunuslu Hayreddin’i anlayamayan “Yıldız Sarayı”nın yaşadığı ve “yaşattığı” trajedilere ne demeli?

 

“Devlet Baba”mı dediniz?

 

Batsın tüm “Karamazof Baba”lar…

“Ortaçağ Karanlığı”nda Batı karanlık katedrallerde kendisine bir “ışık” ararken, Meriç’in tâbiriyle Haldûn “Kendi Semasında Tek Yıldız: Ortaçağın karanlık gecesinde muhteşem ve münzevî bir yıldızı” olarak parlayıp durmuştu…Doğu “neyi kaybetmişti”, farkında mıydı? Keşke “kaybettiği”nin farkında olabilseydi, öncesinde..

 

Bir “tesadüf”müydü? Ya da “ilâhi bir lâtife”: Haldûn’un doğduğu topraklar bir “bahar”ın “mukaddime”si olmuştu ve İslâm dünyasının ilk anayasasının mimarı Hayreddin Paşa’nın âşiyanında yeşermişti bir “umut”..

Bahar” derken; çok iddialı bir tâbir olduğu muhakkak; demokrasi, insan hakları, serbest piyasa gibi malûm kelimeler cangılı… Hepsi de bir sınıfın çıkarları için uydurulan yalanlar, koca bir yalan.

Küresel sistem bu “bahar”ın neresinde? Tutunmaya çalışıyor, “bir kanadı”.. Diğer kanadı “yeni bir dünya” kurmanın peşinde: Sonu “tek tip insan”la bitecek bir büyük “proje”yle malûl.. Zaten topu, topu iki kanadı var: biri “arslan” oldu hep, diğeri “tilki”liğiyle sempatik… Biri “demokrat” diğeri “cumhuriyet”çi: 2008’de Bush’la İsrail Meclisi Knesset’te “Shalom” çekti, 2009’da Obama ile Mısır Meclisi’nde “EsselâmûAleykûm”le cevap verdi… Her ikisi de “aynı şey”di: “Barış”.

Finans-Kapital ve konvansiyonel güçler kendi içindeki çelişkileri “bu topraklara” da taşıdı, taşıyor. Ama en az yüzyıllık birikmiş bir “öfke patlaması”nı da sâdece “emperyalizmin desteğiyle” açıklamak,  her şeyden önce târihin zembereğine ters..

Ama belki de ikisi de doğru: Ve küresel sistem boşluk bırakmak istiyor ve ne de “bu millet”in târihinde atlamalar kendisine hayat bulabiliyor uzun süre… Saddam, Kaddafi, Esad: bir büyük “Doğu Medeniyeti”nin yokluğundan istifâde edip doldurulan “atlama” dönemiydi hepsi de: Bitti.. bitiyor…

Osmanlı’yı ne birkaç maceracı subay yıkmıştı ve ne de iç-dış-düş güçleri; yenilgi: askerî-tarım düzeninin sanayi devrimine direnememesi..Bugün “dâvâ” daha karışık: Ucundan köşesinden sanayileşmenin tadını çıkarırken, finans-kapitale her şeyi teslim etmek…Fabrika sahibi mi “mülk”ün sahibi, yoksa fabrikanın “parasını koruyan” finans mı “sahip”.

Ve C.Meriç: “Her şeyden önce usta bir borçlandırma sistemi ihdas edildi. Böylece Batı Avrupa ülkeleri dünyayı diledikleri gibi sömürebildiler. Dünya milletleri iki zıd kutba ayrıldılar: Borç verenler, borçlular. Parayı dağıtan, milletlerarası sermayenin tem­silcisi üç beş banka. “

Ve yine C.Meriç: “Kendimize dönmek, bir mânâda, İbn Haldûn’a dönmektir.”

Evet, tam da oradayız: “Birkaç saatlik düşman” yenildi…

 

Peki Roma?

Tahrir meydanındaki “büyük cenk”ten sonra, asıl büyük savaşı “nefislerimize sinen Roma” ile yapmaya hazır mıyız?

Üzerimizdeki “Batı Libası”nı çıkartırken, idrakimize giydirilen bir “deli gömleği”ne dönüşmeye başlayan “Sivillik Libası”yla “bayram” kutlamamızı kimse beklemesin!..

‘Vehhabi Biraderler’e, İngilizlere karşı çıkarlarsa İngilizlerin uçaklarıyla bomba atacaklarını söylerler.

Vehhabi Biraderler’in lideri “Bu uçaklar Allah’tan daha mı yüksekten uçar?” diye sorar ve “Allah’ın daha yüksekte olduğu” cevabını aldığında şöyle karşılık verir:

“Allah’tan daha yüksekte uçmuyorlarsa güzel. Biz inananlarız, Allah da bizi korur!”.

“Arap Baharı” için 2 yanıt

sizle beraber 1000 kisiye yakin insan okudu bu makaleyi, yorumunuzu okumak isterdim bu konuda. Burasi genel bir sitedir, herkes makale yazip gonderebilir, bu konuda elestiri yapmaniz, yorumlamaniz bizim icin cok guzel yazar icin daha guzeldir. Kendilerini gelistirmek icin buna ihtiyaclari oldugunu dusunuyorum..

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.